Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej

Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej

Miło nam poinformować, że od 20.11.2017 roku Szkoła Bankowa jest uprawniona do legitymowania się certyfikatem Standardu Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0)., przyznanym przez Komisję ds. Jakości rynku Szkoleń PIFS (Polskiej Izby Firm Szkoleniowych).
NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA

NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA

Szkoła Bankowa, Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe w Sandomierzu przyjmuje zapisy na 6 kierunków Studiów Podyplomowych z zakresu BANKOWOŚCI organizowanych przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Zajęcia odbywają się w Lublinie – otwarte, lub na zamówienie w siedzibie Banku jeden lub 2 razy w miesiącu. Studia obejmują 2 semestry, 10 do 11 weekendowych...
Ostatnie wpisy

Wybrane Szkolenia dla Banków Spółdzielczych

Data Wybrane Szkolenia dla Banków Spółdzielczych

MARZEC 2018

01.03.2018 1. NOWE PODEJŚCIE DO PROCESU KLASYFIKACJI EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH W KONTEKŚCIE ZMIAN USTAWY O RACHUNKOWOŚCI, ZMIAN ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW W SPRAWIE TWORZENIA REZERW.
02.03. 2018 2. AKADEMIA KREDYTOWA DLA PRACOWNIKÓW PIONÓW KREDYTOWYCH

III Częściowy Kurs dla Kredytowców i Analityków- 3 zjazdy Cz. I: Podstawowe zagadnienia związane z oceną indywidualnego ryzyka kredytowego – działalność kredytowa w obszarze detalicznych ekspozycji kredytowych. 02.03. 2018, cz. II (2-dn.): 22-23.03. 2018, cz. III (2- dn.): 9-10.05. 2018r.

06.03.2018 3. PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WG RODO- WARSZTATY KOMPUTEROWE.
12.03.2018 4. EFEKTYWNY MONITORING EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH I JEGO WPŁYW NA POZIOM REZERW CELOWYCH TWORZONYCH PRZEZ BANK W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH PRZEPISÓW (ZASADY POSTĘPOWANIA, SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE, ZAKRES PODMIOTOWY, PRZEDMIOTOWY, PRODUKTOWY – PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI).
12.03.2018 5. JAK ZWIĘKSZYĆ SPRZEDAŻ PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ?
13.03.2018 6. ZASADY UDZIELANIA KREDYTÓW PREFERENCYJNYCH Z LINII PR, Z, ZC, K02 ORAZ MRCSK – KURS DLA BANKÓW ZRZESZENIA BPS.
14-15.03.2018 7. OPERACJE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH; KLASYFIKACJA I EWIDENCJA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ ZOBOWIĄZAŃ POZABILANSOWYCH- w ramach KURSU RACHUNKOWOŚCI BANKOWEJ PO ZMIANACH .

II zjazd – 14-15 marzec 2018 r.; III zjazd–10-11 kwiecień; IV zjazd – 08-09 maj 2018 r.

UWAGA!!! Istnieje możliwość udziału w wybranej części Kursu. 

15.03.2018 8. PRAKTYCZNE ASPEKTY DOTYCZĄCE EUROFATCA –WARSZTATY.
15.03.2018 9. PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE I UPADŁOŚCIOWE W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH.
16.03.2018 10. REALIZACJA ZAJĘĆ EGZEKUCYJNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH W ŚWIETLE AKTUALNYCH ZMIAN PRAWNYCH I ORZECZNICTWA SĄDOWEGO.
16.03.2018 11. ŚWIADECTWA PRACY 2017- 2018. DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 2017-2018- JAK PRAWIDŁOWO PROWADZIĆ AKTA PRACOWNICZE. ARCHIWIZACJA AKT PRACOWNICZYCH 2017-2018.
19.03.2018 12. KURS PRAWA ROLNEGO DLA PRACOWNIKÓW BANKÓW– OBSŁUGA FINANSOWA GOSPODARSTW ROLNYCH. 4 ZJAZDY 1- DNIOWE (1 raz w miesiącu) . Cz. II: 19.03.2018.
20.03.2018 13. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH – ZMIANY 2018.
20.03.2018 14. SPOSÓB UZYSKIWANIA TYTUŁU WYKONAWCZEGO PRZECIWKO DŁUŻNIKOWI BANKU- PRAKTYCZNE ZASADY SPORZĄDZENIA POZWÓW I INNYCH PISM PROCESOWYCH- WARSZTATY .
21.03.2018 15. PRAWIDŁOWA REALIZACJA OBOWIĄZKÓW Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU. WYNIKI INSPEKCJI I ZMIANY W USTAWIE AML SPOWODOWANE IV DYREKTYWĄ.
21.03.2018 16. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM – WARSZTATY.
22.03.2018 17. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W 2018 R.
22-23.03.2018 18. AKADEMIA KREDYTOWA DLA PRACOWNIKÓW PIONÓW KREDYTOWYCH- Cz. II: :Ocena indywidualnego ryzyka kredytowego przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych
23.03.2018 19. KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO- szkolenie wprowadzające do pracy na stanowisko kasjera lub na zastępstwo.
20. NB300 – OMÓWIENIE ZMIAN W PREZENTACJI KREDYTÓW WSPÓLNYCH- NOWA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA NB300 I MB300.

Szkolenia w Rzeszowie dla Firm

Data Wybrane Szkolenia dla firm w RZESZOWIE

MARZEC 2018

05.03.2018 1.PRACA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE – ZMIANA PRAWA OD 2018 r. – NOWE ZEZWOLENIA NA PRACĘ ORAZ NOWA ZAOSTRZONA PROCEDURA „OŚWIADCZENIOWA” – KONSEKWENCJE NATURY PODATKOWEJ I W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 05.03.2018-RZESZÓW. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

19.03.2018 2. EWIDENCJA KSIĘGOWA ŚRODKÓW UNIJNYCH

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 19.03.2018-RZESZÓW. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

22.03.2018 3. ŚRODKI TRWAŁE 2018 R.

Nowa Klasyfikacja Środków trwałych obowiązująca od stycznia 2018r, Najnowszy Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 ”Środki trwałe” w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 22.03.2018-RZESZÓW. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

27.03.2018 4. PODATKI 2018 – ZMIANY W CIT I PIT.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 27.03.2018-RZESZÓW. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

Szkolenia w Sandomierzu dla Firm

Data Wybrane Szkolenia dla firm w SANDOMIERZU

MARZEC 2018

 09.03.2018 1. OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH. PRZYGOTOWANIE DO WDROŻENIA NOWYCH PRZEPISÓW.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 09.03.2018-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

 15.03.2018 2. ZMIANY W PRAWIE PRACY W 2018 R.- NOWE PRZEPISY, INTERPRETACJE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 15.03.2018-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

 15.03.2018 3. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH – ZMIANY 2018.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 15.03.2018-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

 16.03.2018 4. FORMY ORGANIZACJI DOWOZU DZIECI DO SZKÓŁ PO 1 STYCZNIA 2018 R.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 16.03.2018-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

 22.03.2018 5. ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW CUDZOZIEMCÓW ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW Z UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIANIA I ZMIAN W PROCEDURACH OBOWIĄZUJĄCYCH OD 01 STYCZNIA 2018 ROKU.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 22.03.2018-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

 23.03.2018 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM ORAZ WDROŻENIE OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 23.03.2018-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

 27.03.2018  7. PODATKI 2018 – ZMIANY W CIT I PIT.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 27.03.2018-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

Skorzystaj z dofinansowania szkoleń z KFS !

kfs pup

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że  Powiatowe Urzędy Pracy ogłaszają już nabór wniosków o przyznanie środków z KFS na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracodawców i ich pracowników.

Termin naboru wniosków w większości placówek PUP rozpoczął się już od

15 stycznia 2018 r.

(więcej…)

Oferta współpracy

Szkoła Bankowa Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe nawiąże współpracę z Wykładowcami/Trenerami do prowadzenia szkoleń z zakresu różnorodnej tematyki. Realizujemy szkolenia dla banków, firm, jednostek budżetowych.

Od kandydatów oczekujemy doświadczenia w prowadzeniu szkoleń w wybranym obszarze tematycznym w oparciu o autorskie programy szkoleń.

Gwarantujemy:
– pełne wsparcie organizacyjne,
– możliwość długofalowej współpracy

Aplikacje wraz z CV, listem motywacyjnym oraz referencjami prosimy kierować na adres: biuro@szkolbank.sandomierz.pl

KURS RACHUNKOWOŚCI po najnowszych zmianach w 2017/2018 roku

Cykl szkoleniowy dla Pracowników komórek finansowo- księgowych

nabycie wiedzy do pracy w księgowości z uwzględnieniem najnowszych zmian
w ustawie o rachunkowości i podatkach ( 56 godz. dydaktycznych-4 zjazdy).

Rozpoczęcie kursu po zebraniu grupy.

I zjazd (2 dni): moduł I i II
II zjazd (2 dni): moduł III i IV
III zjazd (2 dni): moduł V i VI
IV zjazd (1 dzień): moduł VII + podsumowanie wiadomości + test egzaminacyjny.

Program do pobrania: Kurs Rachunkowości

Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej

Miło nam poinformować, że od 20.11.2017 roku Szkoła Bankowa jest uprawniona do legitymowania się certyfikatem Standardu Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0)., przyznanym przez Komisję ds. Jakości rynku Szkoleń PIFS (Polskiej Izby Firm Szkoleniowych).

NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA

Szkoła Bankowa, Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe w Sandomierzu przyjmuje zapisy na 6 kierunków Studiów Podyplomowych z zakresu BANKOWOŚCI organizowanych przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Zajęcia odbywają się w Lublinie – otwarte, lub na zamówienie w siedzibie Banku jeden lub 2 razy w miesiącu. Studia obejmują 2 semestry, 10 do 11 weekendowych zjazdów. Niskie czesne płatne w miesięcznych ratach, możliwość sfinansowania do 80% przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy jakim dysponują Urzędy Pracy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, zgodne z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem proponowanych kierunków jest nabycie specjalistycznej wiedzy przekazanej przez doświadczonych praktyków, ekspertów w dziedzinie bankowości. Zajęcia prowadzone są z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych oraz wymagań regulacyjnych i nadzorczych, a także dobrych praktyk funkcjonowania banków.

 

Kierunki Kształcenia:

NOWOŚĆ:

FUNKCJA KONTROLI I COMPLIANCE W BANKU.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy specjalistycznej przekazanej przez praktyków zawodu, z uwzględnieniem najnowszych wymagań i standardów prawnych, regulacyjnych i nadzorczych z zakresu realizacji zadań kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego w instytucji finansowej, z szerokim uwzględnieniem dobrych praktyk funkcjonowania banków.

ico

PODYPLOMOWE STUDIA BANKOWOŚCI

połączone ze STUDIUM BANKOWOŚCI -na DYPLOMOWANEGO PRACOWNIKA BANKOWEGO -stopień nadawany przez Związek Banków Polskich – 10 zjazdów (większość w weekendy).

 ico

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W BANKU.

10 zjazdów weekendowych.

 ico

NOWOŚĆ ! WYCENA NIERUCHOMOŚCI

(Dyplom Wyższej Szkoły Bankowej We Wrocławiu)

W związku z licznymi sugestiami płynącymi z Banków Spółdzielczych zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności Pracowników Banków zajmujących się formalną i merytoryczną weryfikacją poprawności operatów szacunkowych oraz odpowiedzialnych za monitoring wartości nieruchomości, które stanowią przedmiot zabezpieczenia ekspozycji kredytowych.

 ico

NOWOŚĆ ! ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ
I MARKETING 
W BANKU 

(Dyplom Wyższej Szkoły Bankowej We Wrocławiu)

10 zjazdów.

ico

WINDYKACJA I ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI W BANKU.

11 zjazdów weekendowych

ico

Z serdecznym zaproszeniem

Małgorzata Nowak- Prezes Zarządu Szkoły