Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów
Nabór na nowy kierunek studiów podyplomowych

Nabór na nowy kierunek studiów podyplomowych

Nabór na nowy kierunek studiów podyplomowych AUDYT, KONTROLA WEWNĘTRZNA I RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA BANKU. Do pobrania: Program_2014_AUDYT-2 Planowane rozpoczęcie: Harmonogram_Lublin-Studia 3
Nabór na studia: Windykacja i Zarządzanie Należnościami Banku - edycja 2014

Nabór na studia: Windykacja i Zarządzanie Należnościami Banku – edycja 2014

UWAGA BANKOWCY: Trwa NABÓR NA STUDIA PODYPLOMOWE (organizowanych przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu) ”WINDYKACJA I ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI BANKU” Dyplom Wyższej Szkoły Bankowej We Wrocławiu Lublin, Rzeszów. – Zajęcia : 11 zjazdów – jeden lub 2 razy w miesiącu ). Uczestnicy nie piszą prac podyplomowych. (egzamin końcowy pisemny) UWAGA...
Nabór na studia: Podyplomowe Studia Bankowości - edycja 2014

Nabór na studia: Podyplomowe Studia Bankowości – edycja 2014

PODYPLOMOWE STUDIA BANKOWOŚCI – Dyplom WSB we Wrocławiu, połączone ze STUDIUM BANKOWOŚCI – DYPLOMOWANY PRACOWNIK BANKOWY (stopień nadawany przez Związek Banków Polskich). W ramach  współpracy z WSB we Wrocławiu, wszyscy absolwenci w/w STUDIUM BANKOWOŚCI otrzymają certyfikat Uczelni USA- FRANKLIN UNIVERSITY w Ohio (partnerska Uczelnia WSB we Wrocławiu). Nowe edycje w Lublinie oraz w Rzeszowie. UWAGA!!!...
Nabór na studia: Zarządzanie Ryzykami w Banku - edycja 2014

Nabór na studia: Zarządzanie Ryzykami w Banku – edycja 2014

Trwa Nabór Na  Podyplomowe Studia „Zarządzanie Ryzykami w Banku” edycja LUBLIN i RZESZÓW Dyplom WSB Wrocław    Do pobrania: Zarządzanie Ryzykami program Planowane rozpoczęcie: TRWA NABÓR NA EDYCJĘ 2014 / 2015
Ostatnie wpisy

Centrum Edukacyjno – Szkoleniowe proponuje:

 • 28 Listopad 2014
  PRZECIWDZIAŁANIE PROCEDEROWI PRANIA PIENIĘDZY Z UWZGLĘDNIENIEM UWAG POKONTROLNYCH KNF ORAZ GIIF.
 • 2 Grudzień 2014
  ZAMKNIĘCIE ROKU 2014- ZASADY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI BANKU
 • 3 Grudzień 2014 - 4 Grudzień 2014
  STUDIUM KREDYTOWE DLA POCZĄTKUJĄCYCH- (KURS obejmujący sześć 2- dniowych zjazdów , 1 raz w m-cu): III cz. 03-04.12.2014,pt.; KREDYTOWANIE MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM.
 • 3 Grudzień 2014
  ZASADY I REGULACJE WEWNĘTRZNE REKOMENDACJI D W BANKU SPÓŁDZIELCZYM
 • 3 Grudzień 2014 - 4 Grudzień 2014
  POLITYKA RACHUNKOWOŚCI, BANKOWY PLAN KONT Z KOMENTARZEM - AKTUALIZACJA
 • 5 Grudzień 2014
  NOWA REKOMENDACJA P – ZASADY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM PŁYNNOŚCI PO WDROŻENIU ZAPISÓW ZAKTUALIZOWANEJ REKOMENDACJI P.
 • 5 Grudzień 2014
  1. PRAWO UPADŁOŚCIOWE W PRAKTYCE BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH, ZE SZCZEGÓLNYCH UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH PRZEPISÓW O UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ, ICH SKUTKÓW DLA SEKTORA FINANSOWEGO ORAZ ZASAD UDZIAŁU BANKU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM KLIENTA. - SANDOMIERZ
 • 8 Grudzień 2014
  NOWOŚĆ!!! TRUDNY KLIENT- PROFESJONALNA OBSŁUGA REKLAMACJI BANKOWYCH- PRAWNE ASPEKTY REKLAMACJI
 • 9 Grudzień 2014
  ZARZADZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM W BANKU A SYSTEM AUDYTU /KONTROLI WEWNĘTYRZNEJ
 • 10 Grudzień 2014
  UWAGA-ZMIANY!!! od 31.12.2014 r. NOWA UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA  - SZANSE  I ZAGROŻENIA DLA BANKÓW
 • 11 Grudzień 2014 - 12 Grudzień 2014
  KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO - Szkolenie wprowadzające do pracy kasjera lub na zastępstwo
 • 12 Grudzień 2014
  ZMIANY 2015 !!! PŁATNIK ORAZ UBEZPIECZENIA  SPOŁECZNE i ZASIŁKI- ZMIANY 2015
 • 15 Grudzień 2014
  COMPLIANCE A SYSTEM AUDYTU /KONTROLI WEWNĘTRZNEJ - SANDOMIERZ
 • 15 Grudzień 2014
  UWAGA-ZMIANY !!! (wdrożenie do końca marca 2015 r.) WDROŻENIE REKOMENDACJI U-  ZBIÓR DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE  BANCASSURANCE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM - SANDOMIERZ
 • 16 Grudzień 2014
  UWAGA-ZMIANY !!! (wdrożenie do końca marca 2015 r.) WDROŻENIE REKOMENDACJI U-  ZBIÓR DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE  BANCASSURANCE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM - LUBLIN

Zapraszamy na pierwszy zjazd Podyplomowych Studiów

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy na pierwsze zjazdy Podyplomowych Studiów edycji 2014/ 2015:

22-23.11.2014 w Lublinie – I zjazd  Podyplomowych Studiów przy współpracy WSB Wrocław – AUDYT, KONTROLA i RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA BANKU.

27-28.11.2014 w Lublinie – I zjazd STUDIUM BANKOWOŚCI NA STOPIEŃ DYPLOMOWANY PRACOWNIK BANKOWY  nadawany przez ZBP i PODYPLOMOWE STUDIA BANKOWOŚCI – WSB Wrocław

Informujemy również, że trwa nabór na:

 • Podyplomowe Studia Zarządzanie Ryzykami Banku edycja 2014/2015
 • Windykacja i Zarządzanie Należnościami Banku – edycja 2014/ 2015

Szkoła Bankowa przyjmuje zapisy

Szkoła Bankowa w Sandomierzu przyjmuje zapisy na rok szkolny

2014/2015

 

DO POLICEALNEGO STUDIUM RACHUNKOWOŚCI
– zawód technik rachunkowości

PROGRAM DO POBRANIA

Szkoła zaoczna dla dorosłych, (zajęcia co 2 tygodnie sobota-niedziela). W trakcie nauki słuchacze zdobywają dwie kwalifikacje: A36 – prowadzenie rachunkowości, A.65 – Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

DO POLICEALNEGO STUDIUM INFORMATYCZNEGO
– zawód technik informatyk

PROGRAM DO POBRANIA

 

3 kwalifikacje. Nauka trwa 2 lata (4 semestry).

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, niskie czesne płatne w ratach, zaświadczenia ZUS, KRUS, bez wpisowego i matury . Państwowe tytuły potwierdzające kwalifikacje zawodowe – Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym.

 ROCZNE KURSY KWALIFIKACYJNE Z RACHUNKOWOŚCI I INFORMATYKI

 

STUDIA PODYPLOMOWE: „BANKOWOŚĆ”, „ Zarządzanie ryzykami”, „Audyt i kontrola” „Windykacja”.

 

Informacje i zapisy w sekretariacie Szkoły Bankowej przy ul. Rynek 5
w Sandomierzu (STARÓWKA) tel. 15 832 27 90, 15 832 78 88. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

www.szkolbank.sandomierz.pl

Zapraszamy do udziału – nowe edycje 2014

Prowadzimy nabór na nowe edycje Studiów  Podyplomowych, organizowanych w LUBLINIE oraz RZESZOWIE przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.  Planowane rozpoczęcie zajęć: po zebraniu grupy. Absolwenci otrzymują Dyplomy WSB Wrocław.

Proponowane kierunki:  
1. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W BANKU (10 zjazdów w weekendy- 1 raz w m-cu)
Egzamin końcowy w formie testu, bez pisania prac dyplomowych.

2. WINDYKACJA I ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI W BANKU. (11 zjazdów w weekendy)
Egzamin w formie testu, bez pisania prac dyplomowych.

3. PODYPLOMOWE STUDIA BANKOWOŚCI- połączone ze STUDIUM BANKOWOŚCI -na  DYPLOMOWANEGO PRACOWNIKA BANKOWEGO -stopień nadawany przez Związek Banków Polskich ( 10 zjazdów weekendowych).
Egzamin pisemny i ustny. Słuchacze piszą prace dyplomowe.

UWAGA!!! NOWY KIERUNEK – rozpoczęcie – po zebraniu grupy
4. AUDYT, KONTROLA WEWNĘTRZNA I RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA BANKU. (11 zjazdów)
Egzamin w formie testu.

UWAGA!!! Na życzenie Osób zainteresowanych prześlemy programy  STUDIÓW  i udzielimy dodatkowych informacji.

Kurs księgowości komputerowej od podstaw – edycja 2014

Prowadzimy zapisy na Kurs Księgowości Komputerowej od podstaw. Kurs odbędzie się w Szkole Bankowej w Sandomierzu.

 • przedstawienie form prowadzenie działalności gospodarczej i związanych z tym  wymogami ewidencyjnymi
 • praktyczne poznanie przez uczestników szkolenia zasad opodatkowania podatkiem VAT i  podstawowych obowiązków podatników VAT (rejestracja, wystawianie faktur VAT, prowadzenie rejestrów Vat’owskich, składanie deklaracji miesięcznych, zasady rozliczeń z Urzędem Skarbowym),
 • praktyczne zapoznanie się z obowiązkami podatkowymi wymaganymi przez ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych (zaliczki miesięczne, rozliczenie roczne)
 • zapoznanie uczestników zasadami księgowości w małej firmie oraz podstaw praktycznych umiejętności prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (książka przychodów i rozchodów) z zastosowaniem programu komputerowego Mała Księgowość 2010
 • zdobycie wiedzy teoretycznej z zakresu podstaw rachunkowości, oraz podstaw praktycznych umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych za pomocą programu Symfonia Premium
 • zapoznanie się z zasadami prowadzenie kadr, obliczania płac a także ubezpieczeń społecznych

Pobierz program: kursksieg

Kurs Komputerowy

Kolejną propozycją przygotowaną dla Państwa przez Szkołę Bankową w Sandomierzu są dwa kursy komputerowe skierowane zarówno dla pracowników banków – zainteresowanych zdobyciem praktycznych umiejętności obsługi komputera, dla wszystkich chętnych -pragnących nabyć umiejętności z zakresu podstaw obsługi komputera.

Metodologia nie zakłada limitu wiekowego, ani profilu wykształcenia uczestników kursu.

Kurs obsługi komputera dla pracowników banków składa się z trzech modułów, a w nim: word, excell oraz internet- poczta elektroniczna. Jeśli obce są państwu pojęcia, takie jak: podział stron, listy wypunktowane, adresy względne, filtrowanie danych, protokoły POP3 i SMTP – to szkolenie jest właśnie dla Was! 

Do pobrania program: podstawy_obslugi_komputera_dla_banku

Kurs obsługi komputera dla wszystkich chętnych – celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawami obsługi urządzeń komputerowych oraz wprowadzenie do samodzielnego rozwijania umiejętności w pracy na stanowiskach wyposażonych w komputer. Kurs ten jest doskonałym uzupełnieniem kwalifikacji zawodowych, jak i cenną pozycją w CV

Do pobrania program: podstawy obsługi komputera