Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów
Szkolenia w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym

Szkolenia w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym

Data Szkolenia dla Banków Spółdzielczych- STYCZEŃ 2017 13.01.2017. AKTYWA TRWAŁE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM – ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE I AKTYWA DO ZBYCIA PRZEJĘTE ZA DŁUGI. 16.01.2017 ANALIZA ILOŚCIOWA W OCENIE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ZGODNIE Z PRAWEM BANKOWYM I WYTYCZNYMI KNF- ANALIZA FINANSOWA NA PODSTAWIE OCENY WSKAŹNIKÓW—WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI, ZYSKOWNOŚCI, SPRAWNOŚCI...
Prestiżowe wyróżnienie dla Szkoły Bankowej w Sandomierzu.

Prestiżowe wyróżnienie dla Szkoły Bankowej w Sandomierzu.

W dniu 26.10.2016 w Klubie Bankowca w Warszawie zasłużonych przedstawicieli szkół bankowych i instytucji szkoleniowych, zaangażowanych w proces kształcenia kadr bankowych uhonorowano medalem Mikołaja Kopernika oraz odznakami Honorowymi ZBP. Wśród wyróżnionych instytucji szkoleniowych znalazła się również Szkoła Bankowa w Sandomierzu, w imieniu której medal odebrała Pani Małgorzata Nowak –  Prezes Zarządu...
NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA 2017

NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA 2017

Szkoła Bankowa, Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe w Sandomierzu przyjmuje zapisy na 6 kierunków Studiów Podyplomowych z zakresu BANKOWOŚCI organizowanych przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Zajęcia odbywają się w Lublinie i Rzeszowie jeden lub 2 razy w miesiącu. Studia obejmują 2 semestry, 10 do 11 weekendowych zjazdów. Niskie czesne płatne w...
Ostatnie wpisy

Szkolenia w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym

Data Szkolenia dla Banków Spółdzielczych- STYCZEŃ 2017
13.01.2017. AKTYWA TRWAŁE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM – ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE I AKTYWA DO ZBYCIA PRZEJĘTE ZA DŁUGI.
16.01.2017 ANALIZA ILOŚCIOWA W OCENIE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ZGODNIE Z PRAWEM BANKOWYM I WYTYCZNYMI KNF- ANALIZA FINANSOWA NA PODSTAWIE OCENY WSKAŹNIKÓW—WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI, ZYSKOWNOŚCI, SPRAWNOŚCI DZIAŁANIA I WIARYGODNOŚCI” .
16-17.01.2017 ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH I W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH W 2017 R. ZAMKNIECIE 2016 R. DLA POTRZEB USTALENIA ZOBOWIĄZANIA W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH ORAZ WYKONANIA PRZEZ BANK OBOWIĄZKÓW JAKO PŁATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH.
17-18.01.2017. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KREDYTOWYM I KONTRAHENTA Z UWZGLĘDNIENIEM PROCEDUR SYSTEMU OCHRONY- ZMIANY W REKOMENDACJACH: C, S i T ORAZ NOWE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW.
19-20.01.2017 KURS RACHUNKOWOŚCI BANKOWEJ . Cykl szkoleniowy dla Pracowników komórek finansowo- księgowych BS oraz kandydatów na Głównych Księgowych. Cz.II: 19-20.01.2017.
19.01.2017 ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI TRUDNYMI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM POD KĄTEM WYMAGANYCH REGULACJI WEWNĘTRZNYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYM ZMIAN W PRZEPISACH PRAWA.
20.01.2017 UWAGA- ZMIANY!!!

WPROWADZENIE PODSTAWOWEGO RACHUNKU PŁATNICZEGO I ZASADY JEGO FUNKCJONOWANIA. PRZENOSZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH.
NAJNOWSZE ZMIANY W USTAWIE O USŁUGACH PŁATNICZYCH.

20.01.2017 AKTYWNA POSTAWA PRACOWNIKA KLUCZOWYM CZYNNIKIEM SUKCESÓW SPRZEDAŻOWYCH BANKU.
21.01.2017 ZASADY RACHUNKU FUNDUSZY WŁASNYCH BANKU , ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO, BUFORY KAPITAŁOWE ORAZ WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKÓW KAPITAŁOWYCH.
23.01.2017 ZMIANY W HIPOTEKACH- PRAWNE ZASADY USTANAWIANIA HIPOTEK, OGRANICZANIE RYZYK PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z INSTYTUCJĄ WOLNEGO MIEJSCA HIPOTECZNEGO, ZASADY WIELOKROTNEGO WYKORZYSTANIA JEDNEJ HIPOTEKI.
23.01.2017 PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY Z UWZGLĘDNIENIEM NOWEJ INSTRUCJI BPS ORAZ UWAG POKONTROLNYCH GIIF I KNF.
24.01.2017 ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – ROZPORZĄDZENIE UE NR 2016/679, PRZYGOTOWANIE BANKU DO NOWYCH WYMAGAŃ PRAWNYCH
24.01.2017 MONITORING NALEŻNOŚCI KREDYTOWYCH ORAZ SYGNAŁY WCZESNEGO OSTRZEGANIA .
24.01.2017 ARCHIWIZACJA I BRAKOWANIE DOKUMENTÓW W BANKU W ŚWIETLE AKTUALNYCH PRZEPISÓW- ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ (EZD).
24.01.2017 PRAWNA PROBLEMATYKA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ROZLICZEŃ ZWIĄZANYCH ZE ŚMIERCIĄ POSIADACZA RACHUNKU W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH ZMIAN PRAWNYCH.
25.01.2017 ZMIANY W DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ BANKÓW- NOWE REGULACJE DOTYCZĄCE KREDYTÓW HIPOTECZNYCH ORAZ KREDYTÓW KONSUMENCKICH.
25-26.01.2017 KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO.
26-27.01.2017 AKADEMIA KREDYTOWA DLA PRACOWNIKÓW PIONÓW KREDYTOWYCH (3- CZĘŚCIOWY KURS DLA KREDYTOWCÓW ORAZ ANALITYKÓW).

Cz. II: OCENA INDYWIDUALNEGO RYZYKA KREDYTOWEGO PRZEDSIĘBIORSTW I GOSPODARSTW ROLNYCH

27.01.2017 ROZLICZENIA W OBROCIE DEWIZOWYM Z UWZGLĘDNIENIEM UNIJNYCH AKTÓW PRAWNYCH.
– Jednolity obszar płatności w euro(SEPA) jako standard rozliczeń europejskich
– Zagadnienia z zakresu podatków od rent i emerytur zagranicznych.
30.01.2017 NOWOŚCI W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W 2017 R.

Szkolenia dla firm w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym

Data Szkolenia dla firm- STYCZEŃ 2017 r.
12.01.2017

SANDOMIERZ

1. PODATEK VAT 2017 R. W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. OBOWIĄZKOWA CENTRALIZACJA ROZLICZEŃ VAT. JEDNOLITY PLIK KONTROLNY.

Przedstawienie zmian przepisów VAT, przygotowanie do prawidłowego rozliczania podatku od dnia 1 stycznia 2017r, centralizacja rozliczeń , ogólne zasady obliczania i stosowania pre-wskaźnika po centralizacji, korekta podatku naliczonego obliczonego pre-wskaźnikiem, jednolity plik kontrolny. Kurs 1- dn. (6 godz. dydakt.). Ramy czasowe: 10.00-15.00.

17.01.2017

SANDOMIERZ

AKCJA WYMIAROWA ZA ROK 2016, ZMIANY W USTAWIE O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA 2017 R. (ZMIANY KWOTY WOLNEJ OD PODATKU). NAJNOWSZE INTERPRETACJE MINISTRA FINANSÓW DOTYCZĄCE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH.

Zapoznanie uczestników ze zmianami w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.)
Kurs 1- dn. (8 godz. dydakt.). Ramy czasowe: 10.00-16.00.

25.01.2017

SANDOMIERZ

ZMIANY PRAWA PRACY W 2017 –PAKIET „100 ZMIAN DLA FIRM”, PRAKTYCZNE STOSOWANIE NAJNOWSZYCH REGULACJI PRAWNYCH.

Nowe zasady zawierania umów o pracę, nowe zasady wynagradzania, zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych, czas pracy, uprawnienia rodzicielskie, nowe obowiązki pracodawców związane z potrąceniami  z wynagrodzeń za pracę.
Kurs 1-dniowy. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

27.01.2017

SANDOMIERZ

NOWOŚCI Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W 2017 R.

Rozliczanie składek od umów – zleceń z zastosowaniem minimalnej stawki godzinowej, zmiany w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, umowy-zlecenia a umowy o dzieło w świetle wyjaśnień ZUS, PIP i orzecznictwa sądów, zmiany w zakresie wieku emerytalnego.
Kurs 1- dn. (8 godz. dydakt).Ramy czasowe: 10.00-16.00.

30.01.2017

SANDOMIERZ

DOKUMENTACJA PODATKOWA CEN TRANSFEROWYCH PO ZMIANACH W 2017R.

Zmiany w zakresie dokumentacji podatkowej od 01.01.2017 r.,metody szacowania cen transferowych, ryzyka podatkowe związane z brakiem dokumentacji podatkowej, omówienie tworzenia dokumentacji podatkowych w 2017 r.
Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt). Ramy czasowe: 10.00-16.00.

Prestiżowe wyróżnienie dla Szkoły Bankowej w Sandomierzu.

20161026-img_8290

W dniu 26.10.2016 w Klubie Bankowca w Warszawie zasłużonych przedstawicieli szkół bankowych i instytucji szkoleniowych, zaangażowanych w proces kształcenia kadr bankowych uhonorowano medalem Mikołaja Kopernika oraz odznakami Honorowymi ZBP. Wśród wyróżnionych instytucji szkoleniowych znalazła się również Szkoła Bankowa w Sandomierzu, w imieniu której medal odebrała Pani Małgorzata Nowak –  Prezes Zarządu Szkoły Bankowej w Sandomierzu, ekspert w zakresie działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji pracowników sektora finansowego, a w szczególności w obszarze organizacji szkoleń dla pracowników banków spółdzielczych, Członek Prezydium Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych Bankowości Polskiej przy ZBP.

NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA 2017

Szkoła Bankowa, Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe w Sandomierzu przyjmuje zapisy na 6 kierunków Studiów Podyplomowych z zakresu BANKOWOŚCI organizowanych przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Zajęcia odbywają się w Lublinie i Rzeszowie jeden lub 2 razy w miesiącu. Studia obejmują 2 semestry, 10 do 11 weekendowych zjazdów. Niskie czesne płatne w miesięcznych ratach, możliwość sfinansowania do 80% przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy jakim dysponują Urzędy Pracy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, zgodne z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem proponowanych kierunków jest nabycie specjalistycznej wiedzy przekazanej przez doświadczonych praktyków, ekspertów w dziedzinie bankowości. Zajęcia prowadzone są z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych oraz wymagań regulacyjnych i nadzorczych, a także dobrych praktyk funkcjonowania banków.

 

Kierunki Kształcenia:

NOWOŚĆ ! WYCENA NIERUCHOMOŚCI

(Dyplom Wyższej Szkoły Bankowej We Wrocławiu)

W związku z licznymi sugestiami płynącymi z Banków Spółdzielczych zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności Pracowników Banków zajmujących się formalną i merytoryczną weryfikacją poprawności operatów szacunkowych oraz odpowiedzialnych za monitoring wartości nieruchomości, które stanowią przedmiot zabezpieczenia ekspozycji kredytowych.

 ico

NOWOŚĆ ! ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ
I MARKETING 
W BANKU 

(Dyplom Wyższej Szkoły Bankowej We Wrocławiu)

10 zjazdów.

ico

AUDYT, KONTROLA WEWNĘTRZNA
I RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA BANKU .

11 zjazdów weekendowych.

ico

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W BANKU.

10 zjazdów weekendowych.

ico

WINDYKACJA I ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI W BANKU.

11 zjazdów weekendowych

ico

PODYPLOMOWE STUDIA BANKOWOŚCI

połączone ze STUDIUM BANKOWOŚCI -na DYPLOMOWANEGO PRACOWNIKA BANKOWEGO -stopień nadawany przez Związek Banków Polskich – 10 zjazdów (większość w weekendy).

ico

Kontakt w sprawie dodatkowych informacji oraz zgłoszeń :

Sandomierz:

Lublin: Dyrektor ds. sprzedaży M. Rodzoś

www.szkolbank.sandomierz.pl

Z serdecznym zaproszeniem

Małgorzata Nowak- Prezes Zarządu Szkoły

Szkoła Bankowa przyjmuje zapisy

SZKOŁA BANKOWA w SANDOMIERZU

PRZYJMUJE ZAPISY

DO POLICEALNEGO STUDIUM RACHUNKOWOŚCI

EDYCJA ZIMOWA – luty 2017

ZAWÓD – TECHNIK RACHUNKOWOŚCI: Symbol 431103.

KWALIFIKACJE:

K1 – Prowadzenie rachunkowości (A. 36) – egzamin zdawany na koniec II semestru.

PROGRAM DO POBRANIA

K 2 – Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (A. 65) – egzamin zdawany na koniec IV semestru.

PROGRAM DO POBRANIA

Wiadomości zdobyte w Studium dają możliwość uzyskania atrakcyjnej pracy w działach finansowo-księgowych, umiejętność profesjonalnego poruszania się w świecie biznesu, a także przygotowują do prowadzenia własnej firmy.

SZKOŁA POSIADA UPRAWNIENIA SZKOŁY PUBLICZNEJ, WYDAJE ZAŚWIADCZENIA do ZUS, KRUS i inne.

PONAD 20 – LETNIE DOŚWIADCZENIE W KSZTAŁCENIU DOROSŁYCH

Szkoła zapewnia praktyki zawodowe w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach i instytucjach.

NISKIE CZESNE PŁATNE W RATACH

Informacje i zapisy w siedzibie Szkoły przy ul. Armii Krajowej 19B, w Sandomierzu

tel/fax.: 15-832 27 90, tel.: 15-832 78 88, biuro@szkolbank.sandomierz.pl, http://www.szkolbank.sandomierz.pl

Zapraszamy w każdy dzień roboczy od 9:00 do 16:00