Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów
Nabór na nowy kierunek studiów podyplomowych

Nabór na nowy kierunek studiów podyplomowych

Nabór na nowy kierunek studiów podyplomowych AUDYT, KONTROLA WEWNĘTRZNA I RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA BANKU. Do pobrania: Program_2014_AUDYT-2 Planowane rozpoczęcie: Harmonogram_Lublin-Studia 3
Nabór na studia: Windykacja i Zarządzanie Należnościami Banku - edycja 2015

Nabór na studia: Windykacja i Zarządzanie Należnościami Banku – edycja 2015

UWAGA BANKOWCY: Trwa NABÓR NA STUDIA PODYPLOMOWE (organizowanych przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu) ”WINDYKACJA I ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI BANKU” Dyplom Wyższej Szkoły Bankowej We Wrocławiu Lublin, Rzeszów. – Zajęcia : 11 zjazdów – jeden lub 2 razy w miesiącu ). Uczestnicy nie piszą prac podyplomowych. (egzamin końcowy pisemny) UWAGA...
Nabór na studia: Podyplomowe Studia Bankowości - edycja 2015

Nabór na studia: Podyplomowe Studia Bankowości – edycja 2015

PODYPLOMOWE STUDIA BANKOWOŚCI – Dyplom WSB we Wrocławiu, połączone ze STUDIUM BANKOWOŚCI – DYPLOMOWANY PRACOWNIK BANKOWY (stopień nadawany przez Związek Banków Polskich). W ramach  współpracy z WSB we Wrocławiu, wszyscy absolwenci w/w STUDIUM BANKOWOŚCI otrzymają certyfikat Uczelni USA- FRANKLIN UNIVERSITY w Ohio (partnerska Uczelnia WSB we Wrocławiu). Nowe edycje w Lublinie oraz w Rzeszowie. UWAGA!!!...
Nabór na studia: Zarządzanie Ryzykami w Banku - edycja 2015

Nabór na studia: Zarządzanie Ryzykami w Banku – edycja 2015

Trwa Nabór Na  Podyplomowe Studia „Zarządzanie Ryzykami w Banku” edycja LUBLIN i RZESZÓW Dyplom WSB Wrocław    Do pobrania: Zarządzanie Ryzykami program Planowane rozpoczęcie: TRWA NABÓR NA EDYCJĘ 2014 / 2015
Ostatnie wpisy

Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe proponuje:

Data Szkolenia – LIPIEC – SIERPIEŃ 2015 r.
06-07.07.2015

LUBLIN

1. RYZYKO OPERACYJNE w ramach AKADEMII ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.

06-07.07.2015

LUBLIN

2. PAPIERY WARTOŚCIOWE – KLASYFIKACJA, EWIDENCJA I WYCENA.
08-09.07.2015

LUBLIN

NOWY CYKL DLA ANALITYKÓW!!!!3. STUDIUM ANALITYKA BANKOWEGO- 4 częściowe warsztaty komputerowe (1 raz w miesiącu) uzupełnione kursem e-learningowym. Cz. I: 08-09.07.2015-LUBLIN,
09.07.2015

SANDOMIERZ.

NOWOŚĆ!!! – Szkolenie w Sandomierzu4. SKUTKI WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z DNIA 14 KWIETNIA 2015 R.,ALTERNATYWNE DO B.T.E. SPOSOBY DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI BANKOWYCH.
10.07.2015

LUBLIN

5. NAJNOWSZE PRZEPISY W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM WALUTOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.
10.07.2015

Lublin.

6. NOWE ZADANIA I OBOWIĄZKI ABI W BANKU-OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ŚWIETLE ZMIAN WPROWADZONYCH USTAWĄ Z DNIA 07.11.2014 R. O UŁATWIENIU WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.
27.07.2015

Lublin.

NOWOŚĆ!!!7. SKUTKI WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z DNIA 14 KWIETNIA 2015 R.,ALTERNATYWNE DO B.T.E. SPOSOBY DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI BANKOWYCH.
28.07.2015

SANDOMIERZ

UWAGA- NOWOŚĆ!!! Szkolenie w Sandomierzu8. WEKSEL W PRAKTYCE BANKOWEJ JAKO ALTERNATYWA DLA BANKOWEGO TYTUŁU EGZEKUCYJNEGO- OD WYSTAWIENIA DO EGZEKUCJI.
28- 29.07.2015

LUBLIN

9. KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO.
29.07.2015

LUBLIN

UWAGA!!! Szkolenie dla Rad Nadzorczych, Zarządów10. ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO, STANDARDY KWALIFIKACJI CZŁONKÓW ORGANÓW BANKU ORAZ ROLA WŁADZ BANKU W PROCESIE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ORAZ SYSTEMIE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM
30.07.2015

SANDOMIERZ

Szkolenie w Sandomierzu

11. ZASADY PRZEGLĄDU (MONITORINGU) I KLASYFIKACJI EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE TWORZENIA REZERW NA RYZYKO ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ BANKÓW – WARSZTATY KOMPUTEROWE.

30.07.2015

LUBLIN

12. KONTROLA WEWNĘTRZNA FUNKCJONALNA W BANKU SPÓŁDZIELCZYMZ UWZGLĘDNIENIEM REKOMENDACJI H, ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO.
03.08.2015

LUBLIN

1. ROZPOZNAWANIE AUTENTYCZNOŚCI DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH TOŻSAMOŚĆ, DOKUMENTÓW ADMINISTRACYJNYCH ORAZ PODSTAWY GRAFOLOGII.
03-04.08.2015

LUBLIN

2. STUDIUM ANALITYKA BANKOWEGO- 4 częściowe warsztaty komputerowe (1 raz w miesiącu) uzupełnione kursem e learningowym. Cz. II: 03-04.08.2015
04-05.08.2015

LUBLIN

3. RYZYKO BRAKU ZGODNOŚCI ORAZ RYZYKO BANCASSURANCE w ramach AKADEMII ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.
06.08.2015

LUBLIN

UWAGA- NOWOŚĆ!!!4. WPŁYW PAKIETU CRD IV / CRR NA ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ ORAZ ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM Z UWZGLĘDNIENIEM SYSTEMU OCHRONY INSTYTUCJONALNEJ ANG. IPS.
06.08.2015

SANDOMIERZ

UWAGA!!! Szkolenie dla Rad Nadzorczych , Zarządów w SANDOMIERZU5. ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO, STANDARDY KWALIFIKACJI CZŁONKÓW ORGANÓW BANKU ORAZ ROLA WŁADZ BANKU W PROCESIE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ORAZ SYSTEMIE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM
07.08.2015

Lublin

6.PROCES TESTOWANIA WPŁYWU WARUNKÓW SKRAJNYCH NA BEZPIECZEŃSTWO KAPITAŁOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KONTEKŚCIE ZMIAN UREGULOWAŃ I NORM ZEWNĘTRZNYCH (REKOMENDACJA T I REKOMENDACJA S, DYREKTYWA CRD IV I ROZPORZĄDZENIE CRR)– WARSZTATY KOMPUTEROWE.
24- 25.08.2015

Lublin

7. KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO.
26.08.2015

Lublin

8. VAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W 2015 ROKU W ŚWIETLE USTAWY I ROZPORZĄDZEŃ DOTYCZĄCYCH PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG.
27.08.2015

Lublin

9. ANALIZA I WERYFIKACJA TREŚCI OPERATU SZACUNKOWEGO- ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI ORAZ WYCENA NIERUCHOMOŚCI.
28.08.2015

LUBLIN

ZMIANY 2015!!!10. ZMIANY W KREDYTACH PREFERENCYJNYCH Z DOPŁATAMI ARIMR OBOWIĄZUJĄCE OD 2015 R. NOWE LINIE KREDYTOWE – NOWE PODSTAWY USTALANIA OPROCENTOWANIA.

 

KLIKNIJ NA WYBRANĄ POZYCJĘ,
ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY

Zmiana adresu siedziby Szkoły

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2015 r.

Szkoła zmienia siedzibę na

ul. Armii Krajowej 19 B w Sandomierzu.

Pozostałe dane firmy nie ulegają zmianie.

Harmonogram zjazdów Studiów Podyplomowych

Podyplomowe Studia Bankowości i Dyplomowany pracownik Bankowy 

01-02.06.2015 r. – Bezpieczeństwo prawne w działalności banku- ostatni zjazd, RELAX ul. Przyjaźni 17

26.06.2015 r. – Egzamin na stopień Dyplomowany pracownik Bankowy, Obrona prac dyplomowych – Bankowość

Podyplomowe studia Audyt, Kontrola i Rachunkowość Finansowa Banku

13-14.06.2015 , zajęcia Relax, ul. Przyjaźni 17 – cd. Wykonywanie zadań audytu wewnętrznego, Kompetencje zawodowe audytora wewnętrznego

Certyfikowany Konsultant Ds. Finansowych (CKF)

Szkoła Bankowa w Sandomierzu, Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe zaprasza na Nowy Stopień Zawodowy nadawany przez Związek Banków Polskich pt.

CERTYFIKOWANY KONSULTANT

DS. FINANSOWYCH (CKF)

jako narzędzie poprawy jakości obsługi klienta Banku w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej.

5- częściowy Kurs przeznaczony jest dla pracowników bezpośredniej obsługi klientów i sprzedaży produktów usług bankowych, kontaktujących się z klientami zarówno w placówkach bankowych, jak i na spotkaniach poza bankiem czy przez telefon, kasjero- dysponentów, pracowników zajmujących się reklamacjami i windykacją.

Do pobrania:
program

 

Szkoła Bankowa przyjmuje zapisy

Szkoła Bankowa w Sandomierzu przyjmuje zapisy 

DO POLICEALNEGO STUDIUM RACHUNKOWOŚCI
– zawód technik rachunkowości

Rok szkolny 2015 / 2016

PROGRAM DO POBRANIA

Szkoła zaoczna dla dorosłych, (zajęcia co 2 tygodnie sobota-niedziela). W trakcie nauki słuchacze zdobywają dwie kwalifikacje: A36 – prowadzenie rachunkowości, A.65 – Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Informacje i zapisy w sekretariacie Szkoły Bankowej przy ul. Rynek 5
w Sandomierzu (STARÓWKA) tel. 15 832 27 90, 15 832 78 88. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

www.szkolbank.sandomierz.pl

Zapraszamy do udziału – nowe edycje 2015

Prowadzimy nabór na nowe edycje Studiów  Podyplomowych, organizowanych w LUBLINIE oraz RZESZOWIE przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.  Planowane rozpoczęcie zajęć: po zebraniu grupy. Absolwenci otrzymują Dyplomy WSB Wrocław.

Proponowane kierunki:  
1. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W BANKU (10 zjazdów w weekendy- 1 raz w m-cu)
Egzamin końcowy w formie testu, bez pisania prac dyplomowych.

2. WINDYKACJA I ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI W BANKU. (11 zjazdów w weekendy)
Egzamin w formie testu, bez pisania prac dyplomowych.

3. PODYPLOMOWE STUDIA BANKOWOŚCI- połączone ze STUDIUM BANKOWOŚCI -na  DYPLOMOWANEGO PRACOWNIKA BANKOWEGO -stopień nadawany przez Związek Banków Polskich ( 10 zjazdów weekendowych).
Egzamin pisemny i ustny. Słuchacze piszą prace dyplomowe.

UWAGA!!! NOWY KIERUNEK – rozpoczęcie – po zebraniu grupy
4. AUDYT, KONTROLA WEWNĘTRZNA I RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA BANKU. (11 zjazdów)
Egzamin w formie testu.

UWAGA!!! Na życzenie Osób zainteresowanych prześlemy programy  STUDIÓW  i udzielimy dodatkowych informacji.