Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów
NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA 2016

NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA 2016

Szkoła Bankowa –Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe w Sandomierzu prowadzi nabór na 5 kierunków STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, organizowanych w LUBLINIE przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Absolwenci otrzymują Dyplom WSB Wrocław. Rozpoczęcie – po zebraniu grup niezależnie od roku akademickiego STUDIA PODYPLOMOWE NOWOŚĆ ! 1. ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ I MARKETING W BANKU (Dyplom WSB Wrocław) 2. AUDYT, KONTROLA...
Ostatnie wpisy

Szkolenia w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym

Data Szkolenia – LUTY 2016 r.
04.02.2016

SANDOMIERZ

ZMIANY Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH – 2016 r.

05.02.2016

SANDOMIERZ

OCENA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM RACHUNKU PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ORAZ ANALIZA POZOSTAŁYCH MIERNIKÓW KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW W KONTEKŚCIE PRAWIDŁOWEJ KLASYFIKACJI EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH – WARSZTATY KOMPUTEROWE
09.02.2016

LUBLIN

ROZPOZNAWANIE AUTENTYCZNOŚCI POLSKICH I ZAGRANICZNYCH ZNAKÓW PIENIĘŻNYCH- OMÓWIENIE ZMIAN ZACHODZĄCYCH W NOWYCH BANKNOTACH Z UWZGLĘDNIENIEM  ZMODERNIZOWANEGO BANKNOTU
O NOMINALE 200 ZŁ.

9-10.02.2016

LUBLIN

1. KURS ANALITYKA KREDYTOWEGO – IV częściowy cykl dla Analityków kredytowych. Część I

 

10-11.02.2016

LUBLIN

2. OBSŁUGA ORGANÓW STATUTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.
12.02.2016

SANDOMIERZ

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PŁYNNOŚCI W ŚWIETLE NAJNOWSZEJ REKOMENDACJI P – DOKUMENTACJA, POMIAR I ANALIZA -WARSZTATY KOMPUTEROWE
12.02.2016

LUBLIN

3. PODZIAŁ ZADAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI W PROCESIE ZARZĄDZANIA ISTOTNYMI RYZYKA W ŚWIETLE ZMIAN USTAWY PRAWO BANKOWE, PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW ORAZ REKOMENDACJI „Z”.
12.02.2016

LUBLIN

4. ROZLICZENIA W OBROCIE DEWIZOWYM Z UWZGLĘDNIENIEM UNIJNYCH AKTÓW PRAWNYCH-JEDNOLITY OBSZAR PŁATNOŚCI W EURO(SEPA) JAKO STANDARD ROZLICZEŃ EUROPEJSKICH. ZAGADNIENIA Z ZAKRESU PODATKÓW OD RENT I EMERYTUR ZAGRANICZNYCH.
13.02.2016

LUBLIN

5. FUNDUSZE WŁASNE BANKU, ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO
ORAZ WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKÓW KAPITAŁOWYCH – ASPEKTY PRAKTYCZNE.
15.02.2016

LUBLIN

6. MONITORING NALEŻNOŚCI KREDYTOWYCH I SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA.
16-17.02.2016

LUBLIN

7. KURS DLA KSIĘGOWYCH BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

4 zjazdy po 2 dni (1 raz w miesiącu). Cz. I: 16-17.02.2016, Cz. II: 14-15.03.2016, Cz.III: 11-12.04.2016, Cz. IV: 12-13.05.2016.

 18.02.2016

SANDOMIERZ

NAJNOWSZE ZMIANY w PRAWIE PRACY od 22.02. 2016 r – ZMIANY W UMOWACH W O PRACĘ, NOWE UPRAWNIENIA RODZICIELSKIE
 18.02.2016

SANDOMIERZ

5. PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY Z UWZGLĘDNIENIEM NOWEJ IV DYREKTYWY I ROZPORZADZENIA PE ORAZ NAJNOWSZYCH INTERPRETACJI PRZEPISÓW I UWAG POKONTROLNYCH GIIF I KNF
18.02.2016

LUBLIN

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – PRAKTYKA I PROBLEMY STOSOWANIA ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH PO ZMIANIE PRZEPISÓW.
18.02.2016

LUBLIN

9.WEKSEL IN BLANCO JAKO ZABEZPIECZENIE SPŁATY WIERZYTELNOŚCI BANKOWYCH I MOŻLIWOŚCI SZYBKIEGO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ASPEKTY PRAWNE.
19.02.2016

LUBLIN

10. PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY Z UWZGLĘDNIENIEM NOWEJ IV DYREKTYWY I ROZPORZĄDZENIA PE ORAZ INTERPRETACJI PRZEPISÓW I UWAG POKONTROLNYCH GIIF , KNF.
19.02.2016

LUBLIN

11. ANALIZA I WERYFIKACJA TREŚCI OPERATU SZACUNKOWEGO- ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI ORAZ WYCENA NIERUCHOMOŚCI.
22.02.2016

LUBLIN

12. KONTROLA I AUDYT ODDZIAŁU OPERACYJNEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO.
22.02.2016

LUBLIN

13. PRZEGLĄD ZARZĄDCZY REGULACJI I PROCESÓW W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA AKTYWAMI OBCIĄŻONYMI RYZYKIEM KREDYTOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM –ASPEKTY PRAKTYCZNE.
22-23.02.2016

LUBLIN

14. KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO.
23.02.2016

LUBLIN

15. OCENA JAKOŚCIOWA I PUNKTOWA (RATING) WNIOSKU KREDYTOWEGO.
23.02.2016

LUBLIN

16. SZACOWANIE KAPITAŁU WEWNĘTRZNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.
24.02.2016

LUBLIN

17. ANALIZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.
25.02.2016

SANDOMIERZ

NOWE REGULACJE W OBSZARZE RACHUNKÓW BANKOWYCH. WDROŻENIE ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW.
25.02.2016

LUBLIN

18. MONITOROWANIE I ROCZNA WERYFIKACJA STRATEGII DZIAŁANIA BANKU.
26.02.2016

LUBLIN

19. REKOMENDACJA W – WALIDACJA MODELI BANKOWYCH.
29.02.2016

LUBLIN

20. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM W 2016 ROKU- ANALIZA I OCENA RYZYKA ZGODNIE Z REKOMENDACJAMI KNF, W TYM REKOMENDACJĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA USŁUG PŁATNICZYCH W INTERNECIE.

Szkolenia w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym

Data Szkolenia – MARZEC 2016 r.
01.03.2016

LUBLIN

ZARZĄDZANIE BANKIEM, ROLA ORGANÓW ZGODNIE Z NOWYMI PRZEPISAMI PRAWA I ZASADAMI REKOMENDACJI Z
04.03.2016LUBLIN ZMIANY Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W 2016 r.
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PŁYNNOŚCI W ŚWIETLE NAJNOWSZEJ REKOMENDACJI P – DOKUMENTACJA, POMIAR I ANALIZA

-WARSZTATY KOMPUTEROWE.

10.03.2016LUBLIN NOWOŚĆ!!!

OPRACOWYWANIE PROGRAMU POSTĘPOWANIA NAPRAWCZEGO BANKU (PPN)

11.03.2016LUBLIN NOWE REGULACJE W OBSZARZE RACHUNKÓW BANKOWYCH- WDROŻENIE ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW
ZMIANY PRAWA PRACY W 2015 i 2016 r.
14-15.03.2016LUBLIN KURS DLA KSIĘGOWYCH BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH – 4 zjazdy po 2 dni (1 raz w miesiącu). Cz. II
15.03.2016LUBLIN ZASADY PRZYJMOWANIA I KONTROLI ZABEZPIECZEŃ HIPOTECZNYCH (PO WEJŚCIU W ŻYCIE REKOMENDACJI S I J).
16.03.2016LUBLIN KREDYT KONSUMENCKI W 2016 R. PO ZMIANACH KODEKSU CYWILNEGO I USTAWY O KREDYCIE KONSUMENCKIM.
17-18.03.2016LUBLIN STUDIUM KREDYTOWE DLA POCZĄTKUJĄCYCH – (6 zjazdów po 2 dni- 1 raz w m-cu). Cz. I
17.03.2016LUBLIN ROZPOZNAWANIE AUTENTYCZNOŚCI POLSKICH I ZAGRANICZNYCH ZNAKÓW PIENIĘŻNYCH- OMÓWIENIE ZMIAN ZACHODZĄCYCH W NOWYCH BANKNOTACH Z UWZGLĘDNIENIEM ZMODERNIZOWANEGO BANKNOTU O NOMINALE 200 ZŁ (w obiegu od lutego 2016).
18.03.2016LUBLIN WAŻNE ZMIANY!!!

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY PRAWA BANKOWEGO I USTAW OKOŁOBANKOWYCH W 2015-2016 ROKU

30.03.2016LUBLIN 14. REALIZACJA ZAJĘĆ EGZEKUCYJNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH W ŚWIETLE AKTUALNYCH ZMIAN PRAWNYCH I ORZECZNICTWA SĄDOWEGO.

Harmonogram zjazdów Podyplomowych Studiów Bankowości

12-13 grudnia rozpoczynamy pierwsze zajęcia na kierunkach: Studium Bankowości na stopień Dyplomowany Pracownik Bankowy i Studia Podyplomowe „Bankowość”.

Do pobrania: Harmonogram_Lublin-2015-2016 2

Harmonogram zjazdów – Zarządzanie Ryzykiem

Do pobrania: Harmonogram_ryzyka_2015-2016 2

 

NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA 2016

Szkoła Bankowa –Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe w Sandomierzu prowadzi nabór na 5 kierunków STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, organizowanych w LUBLINIE przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Absolwenci otrzymują Dyplom WSB Wrocław.

Rozpoczęcie – po zebraniu grup niezależnie od roku akademickiego

STUDIA PODYPLOMOWE

NOWOŚĆ !

1. ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ I MARKETING W BANKU (Dyplom WSB Wrocław)

ico

2. AUDYT, KONTROLA WEWNĘTRZNA I RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA BANKU .

11 zjazdów weekendowych.

Koszt: 360 zł/zjazd + jednorazowa opłata 300 zł. Egzamin w formie testu.

ico
3. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W BANKU. 10 zjazdów weekendowych.Koszt: 360 zł /zjazd+ jednorazowo 300 zł. Egzamin w formie testu. ico
4. WINDYKACJA I ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI W BANKU. 11 zjazdów weekendowych .Koszt: 360 zł /zjazd+jednorazowo 300 zł. Egzamin w formie testu.

UWAGA ! Rozpoczęcie 20-21 lutego 2016 r. – LUBLIN

ico
5. PODYPLOMOWE STUDIA BANKOWOŚCIpołączone ze STUDIUM BANKOWOŚCI -na DYPLOMOWANEGO PRACOWNIKA BANKOWEGO -stopień nadawany przez Związek Banków Polskich – 10 zjazdów (większość w weekendy). Koszt: 360 zł za każdy zjazd+ jednorazowo- 420 za Studia Podypl. + ok. 480 zł za egzamin Egzamin: pisemny testowy oraz ustny. ico

Kontakt w sprawie dodatkowych informacji oraz zgłoszeń :

Sandomierz: M. Nowak; 15 832 7888, 15 832 27 90, 602738476, biuro@szkolbank.sandomierz.pl
Lublin: M. Rodzoś; 81 531 95 34, 606 289 760, Maria-Rodzos.SzkolaBankowa@bankbps.pl

www.szkolbank.sandomierz.pl

Z serdecznym zaproszeniem

Małgorzata Nowak- Prezes Zarządu Szkoły

Zmiana adresu siedziby Szkoły

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2015 r.

Szkoła zmienia siedzibę na

ul. Armii Krajowej 19 B w Sandomierzu.

Pozostałe dane firmy nie ulegają zmianie.

Certyfikowany Konsultant Ds. Finansowych (CKF)

Szkoła Bankowa w Sandomierzu, Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe zaprasza na Nowy Stopień Zawodowy nadawany przez Związek Banków Polskich pt.

CERTYFIKOWANY KONSULTANT

DS. FINANSOWYCH (CKF)

jako narzędzie poprawy jakości obsługi klienta Banku w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej.

5- częściowy Kurs przeznaczony jest dla pracowników bezpośredniej obsługi klientów i sprzedaży produktów usług bankowych, kontaktujących się z klientami zarówno w placówkach bankowych, jak i na spotkaniach poza bankiem czy przez telefon, kasjero- dysponentów, pracowników zajmujących się reklamacjami i windykacją.

Do pobrania:
program

 

Szkoła Bankowa przyjmuje zapisy

Szkoła Bankowa w Sandomierzu przyjmuje zapisy na semestr zimowy

DO POLICEALNEGO STUDIUM RACHUNKOWOŚCI
– zawód technik rachunkowości

PROGRAM DO POBRANIA

Rok szkolny 2015 / 2016

DO POLICEALNEGO STUDIUM ADMINISTRACJI
– zawód technik administracji

PROGRAM DO POBRANIA

Rok szkolny 2015 / 2016

Szkoła zaoczna dla dorosłych, (zajęcia co 2 tygodnie sobota-niedziela). W trakcie nauki słuchacze zdobywają dwie kwalifikacje: A36 – prowadzenie rachunkowości, A.65 – Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Informacje i zapisy w sekretariacie Szkoły Bankowej przy ul. Armii Krajowej 19B
w Sandomierzu tel. 15 832 27 90, 15 832 78 88. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

www.szkolbank.sandomierz.pl