Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów
Szkolenia w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym

Szkolenia w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym

Data Szkolenia dla Banków Spółdzielczych- LUTY 2017 03.02.2017 ANALIZA ILOŚCIOWA W OCENIE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ZGODNIE Z PRAWEM BANKOWYM I WYTYCZNYMI KNF – ANALIZA FINANSOWA NA PODSTAWIE OCENY WSKAŹNIKÓW – OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM WSKAŹNIKÓW WYKORZYSTUJĄCYCH ELEMENTY DYSKONTA 08-09.02.2017 AKADEMIA KREDYTOWA DLA PRACOWNIKÓW PIONÓW KREDYTOWYCH 3- CZĘŚCIOWY KURS DLA KREDYTOWCÓW ORAZ...
Szkolenia w Sandomierzu !

Szkolenia w Sandomierzu !

Data Szkolenia dla Banków Spółdzielczych – 2017 06.02.2017 SANDOMIERZ WPROWADZENIE PODSTAWOWEGO RACHUNKU PŁATNICZEGO I ZASADY JEGO FUNKCJONOWANIA. PRZENOSZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH. NAJNOWSZE ZMIANY W USTAWIE O USŁUGACH PŁATNICZYCH WCHODZĄCEJ W ŻYCIE Z DNIEM 8 LUTEGO 2017.R Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt). Ramy czasowe: 10.00-16.00. 08.02.2017 SANDOMIERZ ZMIANY W DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ BANKÓW-nowe...
Szkolenia w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym

Szkolenia w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym

Data Szkolenia dla Banków Spółdzielczych-Marzec2017 01.03.2017 ZMIANY !!! ZMIANY W REKOMENDACJI H. WPŁYW NA PLANOWANIE I ORGANIZACJĘ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W 2017 ROKU. 03.03.2017 ZASADY PRZEGLĄDU I KLASYFIKACJI EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH ORAZ ELEMENTY ANALIZY FINANSOWEJ, W TYM BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW, DLA CELÓW OCENY ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ, Z UWZGLĘDNIENIEM ZAŁOŻEŃ JEDNOLITYCH ZASAD KLASYFIKACJI...
Prestiżowe wyróżnienie dla Szkoły Bankowej w Sandomierzu.

Prestiżowe wyróżnienie dla Szkoły Bankowej w Sandomierzu.

W dniu 26.10.2016 w Klubie Bankowca w Warszawie zasłużonych przedstawicieli szkół bankowych i instytucji szkoleniowych, zaangażowanych w proces kształcenia kadr bankowych uhonorowano medalem Mikołaja Kopernika oraz odznakami Honorowymi ZBP. Wśród wyróżnionych instytucji szkoleniowych znalazła się również Szkoła Bankowa w Sandomierzu, w imieniu której medal odebrała Pani Małgorzata Nowak –  Prezes Zarządu...
NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA 2017

NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA 2017

Szkoła Bankowa, Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe w Sandomierzu przyjmuje zapisy na 6 kierunków Studiów Podyplomowych z zakresu BANKOWOŚCI organizowanych przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Zajęcia odbywają się w Lublinie i Rzeszowie jeden lub 2 razy w miesiącu. Studia obejmują 2 semestry, 10 do 11 weekendowych zjazdów. Niskie czesne płatne w...
Ostatnie wpisy

Szkolenia w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym

Data Szkolenia dla Banków Spółdzielczych- LUTY 2017
03.02.2017 ANALIZA ILOŚCIOWA W OCENIE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ZGODNIE Z PRAWEM BANKOWYM I WYTYCZNYMI KNF – ANALIZA FINANSOWA NA PODSTAWIE OCENY WSKAŹNIKÓW – OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM WSKAŹNIKÓW WYKORZYSTUJĄCYCH ELEMENTY DYSKONTA
08-09.02.2017 AKADEMIA KREDYTOWA DLA PRACOWNIKÓW PIONÓW KREDYTOWYCH

3- CZĘŚCIOWY KURS DLA KREDYTOWCÓW ORAZ ANALITYKÓW

Cz. III: OCENA PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH . PROCES KLASYFIKACJI I TWORZENIA REZERW CELOWYCH.

13.02.2017 ZMIANY !!!

PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY ORAZ USŁUGA PRZENIESIENIA RACHUNKU PŁATNICZEGO DO INNEGO BANKU JAKO PRODUKTY OBOWIĄZKOWE DLA BANKU.

15.02.2017 WAŻNE!!!

MONITORING NALEŻNOŚCI KREDYTOWYCH ORAZ SYGNAŁY WCZESNEGO OSTRZEGANIA.

16.02.2017 ZMIANY PRAWA PRACY W 2016-2017 – praktyczne stosowanie najnowszych regulacji prawnych.
17.02.2017 AKTYWNA POSTAWA PRACOWNIKA KLUCZOWYM CZYNNIKIEM SUKCESÓW SPRZEDAŻOWYCH BANKU.
17.02.2017 KREDYTOWANIE OSÓB FIZYCZNYCH, REGULACJE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE, PRZYKŁADY OCENY WNIOSKÓW.
20.02.2017 NOWOŚĆ !!!

MARKETING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM- III częściowy cykl. (3 x 1 dzień) .

 • Cz.I: 20.02.2017 r. –„ Omówienie zagadnień na podstawie praktycznych przykładów”
 • Cz.II:20.03.2017- „Relacje z klientami oraz koncepcje bankowości prywatnej i korporacyjnej”
 • Cz.III: 04.04.2017 –„Prawne aspekty działań marketingowych”

UWAGA!!! Istnieje możliwość uczestnictwa w wybranej części cyklu.

21.02.2017 ARCHIWIZACJA I BRAKOWANIE DOKUMENTÓW W BANKU W ŚWIETLE AKTUALNYCH PRZEPISÓW- ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ (EZD).
22.02.2016 PRAWNE I PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA ROZPOZNAWANIA AUTENTYCZNOŚCI DOKUMENTÓW, STEMPLI, PIECZĘCI I PODPISÓW W KREDYTOWEJ I DETALICZNEJ OBSŁUDZE KLIENTA.
22.02.2017 TWORZENIE STRATEGII BANKU SPÓŁDZIELCZEGO.
23.02.2017 NOWOŚĆ!!!

PLANOWANE ZMIANY W OBSZARZE MONITOROWANIA ZGODNOŚCI, SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM– TRZY LINIE OBRONY (TRZY POZIOMY ZARZĄDZANIA).

23-24.02.2017 KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO Z UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH BANKNOTÓW (POLSKICH I ZAGRANICZNYCH).
24.02.2017 FUNKCJONOWANIE RACHUNKÓW BANKOWYCH OD ZAŁOŻENIA DO ZAMKNIĘCIA, W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH PRZEPISÓW, Z UWZGLĘDNIENIEM PODSTAWOWEGO RACHUNKU PŁATNICZEGO
24.02.2017 UWAGA- ZMIANY !!!

SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM WEDŁUG NOWYCH ZASAD- REKOMENDACJA H.

27.02.2017 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM ORAZ WDROŻENIE OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH.
27.02.2017 Uwaga Banki wprowadzające Dewizy

ROZLICZENIA W OBROCIE DEWIZOWYM Z UWZGLĘDNIENIEM UNIJNYCH AKTÓW PRAWNYCH.

 • Jednolity obszar płatności w euro(SEPA) jako standard rozliczeń europejskich
 • Zagadnienia z zakresu podatków od rent i emerytur zagranicznych. 27.02.2017.

Szkolenia w Sandomierzu !

Data Szkolenia dla Banków Spółdzielczych – 2017
06.02.2017

SANDOMIERZ

WPROWADZENIE PODSTAWOWEGO RACHUNKU PŁATNICZEGO I ZASADY JEGO FUNKCJONOWANIA. PRZENOSZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH. NAJNOWSZE ZMIANY W USTAWIE O USŁUGACH PŁATNICZYCH WCHODZĄCEJ W ŻYCIE Z DNIEM 8 LUTEGO 2017.R

 • Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt). Ramy czasowe: 10.00-16.00.
08.02.2017

SANDOMIERZ

ZMIANY W DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ BANKÓW-nowe zasady udzielania kredytów hipotecznych i konsumenckich.

 • Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt). Ramy czasowe: 10.00-16.00.

 

Data Szkolenia dla firm – 2017
07.02.2017

SANDOMIERZ

NOWOŚCI Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W 2017 R.

Rozliczanie składek od umów-zleceń z zastosowaniem minimalnej stawki godzinowej, zmiany w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, umowy-zlecenia a umowy
o dzieło w świetle wyjaśnień ZUS, PIP i orzecznictwa sądów, zmiany w zakresie wieku emerytalnego i jego planowane obniżenie.

 • Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt). Ramy czasowe: 10.00-16.00
08.02.2017

SANDOMIERZ

PODATEK VAT W 2017 R.

Podatek VAT dla branży budowlanej i dla usług budowlanych, nowe sankcje w Ustawie o VAT, nowe zasady związane z zarejestrowaniem i wyrejestrowaniem podatników, rozliczanie podatków w 2017 r. – nowe zasady, zmiany zasad funkcjonowania pełnomocnika od 2017 r., przepisy przejściowe.

 • Kurs 1-dniowy (8 godz. dydakt). Ramy czasowe: 10.00-16.00.
09.02.2017

SANDOMIERZ.

PODATEK VAT 2017 R. W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. OBOWIĄZKOWA CENTRALIZACJA ROZLICZEŃ VAT. JEDNOLITY PLIK KONTROLNY.

Przedstawienie zmian przepisów VAT, przygotowanie do prawidłowego rozliczania podatku od dnia 1 stycznia 2017r, centralizacja rozliczeń , ogólne zasady obliczania i stosowania pre-wskaźnika po centralizacji, korekta podatku naliczonego obliczonego pre-wskaźnikiem, jednolity plik kontrolny.

 • Kurs 1- dn. (6 godz. dydakt.). Ramy czasowe: 10.00-15.00.
10.02.2017

SANDOMIERZ

ZMIANY PRAWA PRACY W 2017 –PAKIET „100 ZMIAN DLA FIRM”, PRAKTYCZNE STOSOWANIE NAJNOWSZYCH REGULACJI PRAWNYCH.

Nowe zasady zawierania umów o pracę, nowe zasady wynagradzania, zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych, czas pracy, uprawnienia rodzicielskie, nowe obowiązki pracodawców związane z potrąceniami  z wynagrodzeń za pracę.

 • Kurs 1-dniowy. Ramy czasowe: 10.00-16.00.
20.02.2017

SANDOMIERZ

WARSZTATY Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIA TERRORYZMU PRZEZ INSTYTUCJE OBOWIĄZANE.

Podstawowe pojęcia związane z procederem prania pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu, Podstawy prawne przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, opracowanie procedur wewnętrznych, zasady typowania transakcji podejrzanych.

 • Kurs 1- dn: 20.02.2017 r.w SANDOMIERZU. Ramy czasowe: 10.00-16.00. W cenie dydaktyka, materiały pomocnicze, zaświadczenie, serwis konferencyjny i obiad.

Cele szkolenia: 

 • omówienie obowiązków instytucji obowiązanych z uwzględnieniem najnowszych interpretacji GIIF oraz uwag pokontrolnych,
 • poprawa zapisów wewnętrznych regulacji,
 • przybliżenie metod oceny ryzyka,
 • prawidłowe stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego,
 • omówienie analizy transakcji klientów,
 • prawidłowa realizacja obowiązków w zakresie zamrażania wartości majątkowych oraz zgłaszania transakcji podejrzanych oraz spełniających przesłanki uzasadnionego
22.02.2017

SANDOMIERZ

DOKUMENTACJA PODATKOWA CEN TRANSFEROWYCH PO ZMIANACH W 2017 R.

Zmiany w zakresie dokumentacji podatkowej od 01.01.2017 r., metody szacowania cen transferowych, ryzyka podatkowe związane z brakiem dokumentacji podatkowej, omówienie tworzenia dokumentacji podatkowych w 2017 r.

 • Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt). Ramy czasowe: 10.00-16.00.
23.02.2017

SANDOMIERZ

EWIDENCJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I NIEPRAWIDŁOWOŚCI Z TYM ZWIĄZANE W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH.

Usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy dotyczącej środków trwałych z zakresu klasyfikacji, ewidencji, amortyzacji, inwentaryzacji i wyceny oraz omówienie nieprawidłowości z tym związanych dla pracowników działów finansowo-księgowych.

 • Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt).  Ramy czasowe: 10.00-16.00.
24.02.2017

SANDOMIERZ

RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy dotyczącej rachunkowości i sprawozdawczości finansowej jednostek gospodarczych. Nadrzędne zasady rachunkowości, Elementy sprawozdania finansowego, podstawy sporządzania sprawozdań finansowych, podstawowe wskaźniki analizy finansowej.

 • Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt). Ramy czasowe: 10.00-16.00.

Szkolenia w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym

Data Szkolenia dla Banków Spółdzielczych-Marzec2017
01.03.2017

ZMIANY !!!

ZMIANY W REKOMENDACJI H. WPŁYW NA PLANOWANIE I ORGANIZACJĘ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W 2017 ROKU.

03.03.2017

ZASADY PRZEGLĄDU I KLASYFIKACJI EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH ORAZ ELEMENTY ANALIZY FINANSOWEJ, W TYM BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW, DLA CELÓW OCENY ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ, Z UWZGLĘDNIENIEM ZAŁOŻEŃ JEDNOLITYCH ZASAD KLASYFIKACJI SYSTEMU OCHRONY ZRZESZENIA BANKU BPS.

6-7.03.2017

KURS RACHUNKOWOŚCI BANKOWEJ -Cykl szkoleniowy dla Pracowników komórek finansowo- księgowych BS oraz kandydatów na Głównych Księgowych.

 • Cz.III: 06-07.03.2017.
10.03.2017

MONREP –PRAKTYCZNE ASPEKTY NOWEJ SPRAWOZDAWCZOŚCI MONETARNEJ.

10.03.2017

OCENA INDYWIDUALNEGO RYZYKA KREDYTOWEGO PRZEDSIĘBIORSTW- warsztaty praktyczne.

13.03.2017

NAKLEJKA ZBLIŻENIOWA I KARTY PŁATNICZE JAKO PRODUKT BANKOWY.

13.03.2017

NAJWAŻNIEJSZE PROBLEMY NOWYCH PRZEPISÓW W ZAKRESIE RYZYKA PŁYNNOŚCI.

14.03.2017

PODATEK CIT, AKTYWA PRZEJĘTE ZA DŁUGI, SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚCI – BŁĘDY I NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ROZLICZANIU

16.03.2017

EURO – FATCA – PRZYGOTOWANIE BANKÓW DO WDROŻENIA DYREKTYWY 2014/10/UE. .

17.03.2017

ZMIANY W DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ BANKÓW- NOWE REGULACJE DOTYCZĄCE KREDYTÓW HIPOTECZNYCH ORAZ KREDYTÓW KONSUMENCKICH.

20.03.2017

MARKETING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

 • Cz. II: „Relacje z klientami oraz koncepcje bankowowości prywatnej i korporacyjnej.
20.03.2017

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY Z UWZGLĘDNIENIEM NOWEJ INSTRUCJI BPS ORAZ UWAG POKONTROLNYCH GIIF I KNF.

20.03.2017

PRZEWŁASZCZENIE JAKO FORMA ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI ORAZ ZASTAW REJESTROWY – PRAKTYCZNE ASPEKTY ZASTOSOWANIA.

21.03.2017

PRAWNA PROBLEMATYKA FUNKCJONOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OTWIERANIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, NAJNOWSZYCH ZMIAN W USTAWIE O USŁUGACH PŁATNICZYCH ORAZ ROZLICZEŃ ZWIĄZANYCH ZE ŚMIERCIĄ POSIADACZA RACHUNKU.

23-24.03.2017

OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – warsztaty praktyczne . OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY (np. gminna, miejska, powiatowa biblioteka publiczna, gminny, miejski ośrodek kultury).

27-28.03.2017

KURS RACHUNKOWOŚCI BANKOWEJ . Cykl szkoleniowy dla Pracowników komórek finansowo- księgowych BS oraz kandydatów na Głównych Księgowych.

 • Cz.IV: 27-28.03.2017.
28-29.03.2017

AKADEMIA KREDYTOWA DLA PRACOWNIKÓW PIONÓW KREDYTOWYCH

 • 3- CZĘŚCIOWY KURS DLA KREDYTOWCÓW ORAZ ANALITYKÓW.
 • Cz. I: 28-29.03.2017, Cz. II: 06-07.04.br, Cz. III: 25-26.05. 2017.
30-31.03.2017

KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO Z UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH BANKNOTÓW (POLSKICH I ZAGRANICZNYCH).

Prestiżowe wyróżnienie dla Szkoły Bankowej w Sandomierzu.

20161026-img_8290

W dniu 26.10.2016 w Klubie Bankowca w Warszawie zasłużonych przedstawicieli szkół bankowych i instytucji szkoleniowych, zaangażowanych w proces kształcenia kadr bankowych uhonorowano medalem Mikołaja Kopernika oraz odznakami Honorowymi ZBP. Wśród wyróżnionych instytucji szkoleniowych znalazła się również Szkoła Bankowa w Sandomierzu, w imieniu której medal odebrała Pani Małgorzata Nowak –  Prezes Zarządu Szkoły Bankowej w Sandomierzu, ekspert w zakresie działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji pracowników sektora finansowego, a w szczególności w obszarze organizacji szkoleń dla pracowników banków spółdzielczych, Członek Prezydium Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych Bankowości Polskiej przy ZBP.

NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA 2017

Szkoła Bankowa, Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe w Sandomierzu przyjmuje zapisy na 6 kierunków Studiów Podyplomowych z zakresu BANKOWOŚCI organizowanych przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Zajęcia odbywają się w Lublinie i Rzeszowie jeden lub 2 razy w miesiącu. Studia obejmują 2 semestry, 10 do 11 weekendowych zjazdów. Niskie czesne płatne w miesięcznych ratach, możliwość sfinansowania do 80% przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy jakim dysponują Urzędy Pracy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, zgodne z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem proponowanych kierunków jest nabycie specjalistycznej wiedzy przekazanej przez doświadczonych praktyków, ekspertów w dziedzinie bankowości. Zajęcia prowadzone są z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych oraz wymagań regulacyjnych i nadzorczych, a także dobrych praktyk funkcjonowania banków.

 

Kierunki Kształcenia:

NOWOŚĆ ! WYCENA NIERUCHOMOŚCI

(Dyplom Wyższej Szkoły Bankowej We Wrocławiu)

W związku z licznymi sugestiami płynącymi z Banków Spółdzielczych zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności Pracowników Banków zajmujących się formalną i merytoryczną weryfikacją poprawności operatów szacunkowych oraz odpowiedzialnych za monitoring wartości nieruchomości, które stanowią przedmiot zabezpieczenia ekspozycji kredytowych.

 ico

NOWOŚĆ ! ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ
I MARKETING 
W BANKU 

(Dyplom Wyższej Szkoły Bankowej We Wrocławiu)

10 zjazdów.

ico

AUDYT, KONTROLA WEWNĘTRZNA
I RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA BANKU .

11 zjazdów weekendowych.

ico

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W BANKU.

10 zjazdów weekendowych.

ico

WINDYKACJA I ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI W BANKU.

11 zjazdów weekendowych

ico

PODYPLOMOWE STUDIA BANKOWOŚCI

połączone ze STUDIUM BANKOWOŚCI -na DYPLOMOWANEGO PRACOWNIKA BANKOWEGO -stopień nadawany przez Związek Banków Polskich – 10 zjazdów (większość w weekendy).

ico

Kontakt w sprawie dodatkowych informacji oraz zgłoszeń :

Sandomierz:

Lublin: Dyrektor ds. sprzedaży M. Rodzoś

www.szkolbank.sandomierz.pl

Z serdecznym zaproszeniem

Małgorzata Nowak- Prezes Zarządu Szkoły

Szkoła Bankowa przyjmuje zapisy

SZKOŁA BANKOWA w SANDOMIERZU

PRZYJMUJE ZAPISY

DO POLICEALNEGO STUDIUM RACHUNKOWOŚCI

EDYCJA ZIMOWA – luty 2017

ZAWÓD – TECHNIK RACHUNKOWOŚCI: Symbol 431103.

KWALIFIKACJE:

K1 – Prowadzenie rachunkowości (A. 36) – egzamin zdawany na koniec II semestru.

PROGRAM DO POBRANIA

K 2 – Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (A. 65) – egzamin zdawany na koniec IV semestru.

PROGRAM DO POBRANIA

Wiadomości zdobyte w Studium dają możliwość uzyskania atrakcyjnej pracy w działach finansowo-księgowych, umiejętność profesjonalnego poruszania się w świecie biznesu, a także przygotowują do prowadzenia własnej firmy.

SZKOŁA POSIADA UPRAWNIENIA SZKOŁY PUBLICZNEJ, WYDAJE ZAŚWIADCZENIA do ZUS, KRUS i inne.

PONAD 20 – LETNIE DOŚWIADCZENIE W KSZTAŁCENIU DOROSŁYCH

Szkoła zapewnia praktyki zawodowe w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach i instytucjach.

NISKIE CZESNE PŁATNE W RATACH

Informacje i zapisy w siedzibie Szkoły przy ul. Armii Krajowej 19B, w Sandomierzu

tel/fax.: 15-832 27 90, tel.: 15-832 78 88, biuro@szkolbank.sandomierz.pl, http://www.szkolbank.sandomierz.pl

Zapraszamy w każdy dzień roboczy od 9:00 do 16:00