Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów
Szkolenia w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym

Szkolenia w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym

Data Szkolenia – MAJ 2016 r. 24.05.2016 PROCES WDRAŻANIA NOWYCH PRODUKTÓW KREDYTOWYCH I DEPOZYTOWYCH, MONITOROWANIE EFEKTÓW SPRZEDAŻY- WARSZTATY KOMPUTEROWE. 25.05.2016 PRAWNA PROBLEMATYKA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ROZLICZEŃ ZWIĄZANYCH ZE ŚMIERCIĄ POSIADACZA RACHUNKU W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH ZMIAN PRAWNYCH. 25.05.2016 PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY Z UWZGLĘDNIENIEM NOWEJ IV DYREKTYWY I ROZPORZĄDZENIA PE ORAZ INTERPRETACJI...
NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA 2016

NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA 2016

Szkoła Bankowa –Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe w Sandomierzu prowadzi nabór na 5 kierunków STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, organizowanych w LUBLINIE przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Absolwenci otrzymują Dyplom WSB Wrocław. Rozpoczęcie – po zebraniu grup niezależnie od roku akademickiego STUDIA PODYPLOMOWE NOWOŚĆ ! 1. ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ I MARKETING W BANKU (Dyplom WSB Wrocław) Rozpoczęcie 19-20.03.2016 r....
Ostatnie wpisy

Szkolenia w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym

Data Szkolenia – CZERWIEC 2016 r.
01.06.2016 NOWY BION !!!

METODYKA BION W 2016 ROKU – PRAKTYCZNE PROBLEMY ZWIĄZANE Z BADANIEM I OCENĄ NADZORCZĄ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.

02.06.2016
SANDOMIERZ

03.06.2016
LUBLIN

UWAGA !!! ZMIANY w HIPOTEKACH

ZMIANY W HIPOTEKACH- ZABEZPIECZENIE NA NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH ORAZ PRZEDSIĘWZIĘCIACH DEWELOPERSKICH PO ZMIANACH PRZEPISÓW- USTAWA O WSTRZYMANIU SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI-CZYTANIE I ANALIZA KSIĘGI WIECZYSTEJ – WNIOSEK O WPIS HIPOTEKI.

06-07.06.2016 KREDYTOWANIE GOSPODARSTW ROLNYCH W TYM KREDYTY Z DOPŁATAMI ARiMR- STUDIUM KREDYTOWE DLA POCZĄTKUJĄCYCH. Cz. IV.
07.06.2016 NB300 STANDARD RAPORTOWY DOT. ZNACZĄCYCH ZAANGAŻOWAŃ
Z ODNIESIENIEM DO ZAPISÓW CRR ORAZ REGULACJI POLSKICH- OMÓWIENIE FORMULARZY NB300 I MB300- SEGMENTACJA KLIENTÓW ORAZ KATALOG WYŁĄCZEŃ ZGODNY Z CRR/ROZPORZĄDZENIEM MINISTERSTWA FINANSÓW (PROJEKTOWANE REGULACJE) .
10.06.2016 NOWOŚĆ !!!

PSYCHOLOGIA MARKETINGU I SPRZEDAŻY- JAK POZYSKAĆ NOWYCH KLIENTÓW I ZWIĘKSZYĆ SPRZEDAŻ W BANKU?

2 części 1- dniowe: Cz. I: 10.06.2016, Cz. II: 04.07.2016

13.06.2016 ROZLICZENIA W OBROCIE DEWIZOWYM Z UWZGLĘDNIENIEM UNIJNYCH AKTÓW PRAWNYCH.

– Jednolity obszar płatności w euro(SEPA) jako standard rozliczeń europejskich
– Zagadnienia z zakresu podatków od rent i emerytur zagranicznych.

16 .06.2016 SZKOLENIE DLA KSIĘGOWYCH ORAZ PRACOWNIKÓW WINDYKACJI

WIERZYTELNOŚCI I REZERWY W BS – ROZLICZENIE PODATKOWE. AKTUALNE INTERPRETACJE I WYROKI. ZMIANY PRZEPISÓW OD 1.01.2016.

16.06.2016 ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŚWIETLE CRD IV/CRR.
17.06.2016 ANALIZA I WERYFIKACJA TREŚCI OPERATU SZACUNKOWEGO- ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI ORAZ WYCENA NIERUCHOMOŚCI.
20-21.06.2016 KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO.
22.06.2016 BION 2016!!!

BADANIE I OCENA NADZORCZA (BION) – NOWA METODYKA I KWESTIONARIUSZ OCENY POZIOMU I JAKOŚCI ZARZĄDZANIA RYZYKIEM BANKOWYM.

22.06.2016 WDROŻENIE REKOMENDACJI W. IDENTYFIKACJA, WERYFIKACJA, OCENA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM MODELI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM .
22-23.06.2016 OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W NOWEJ PERSPEKTYWIE UE 2014 – 2020- warsztaty praktyczne OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY (np. gminna, miejska, powiatowa biblioteka publiczna, gminny, miejski ośrodek kultury)
24.06.2016 WEKSEL IN BLANCO JAKO ZABEZPIECZENIE SPŁATY WIERZYTELNOŚCI BANKOWYCH I MOŻLIWOŚCI SZYBKIEGO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ – ASPEKTY PRAWNE.
27.06.2016 NOWOŚCI !!!

NOWE PRODUKTY KART PŁATNICZYCH W GRUPIE BPS W 2016 r.

28.06.2016 BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY – NOWE REGULACJE ( Z 22 MARCA 2016 R. ORAZ KOLEJNE PLANOWANE) , NOWE STANDARDY .
29.06.2016 UWAGA- ZMIANY !!!

SĄDOWE POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE PO ZMIANACH WCHODZĄCYCH W ŻYCIE Z DNIEM 08.09.2016 ROKU- EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI BANKOWYCH PO NOWELIZACJI PRZEPISÓW.

29.06.2016. SYSTEM  KLAUZUL ABUZYWNYCH PO ZMIANACH (OD KWIETNIA 2016 ROKU).
29.06.2016 ROLA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PROCESIE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ŚWIETLE ZMIAN USTAWY PRAWO BANKOWE, PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW ORAZ REKOMENDACJI „Z”.

Szkolenia w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym

Data Szkolenia – MAJ 2016 r.
24.05.2016 PROCES WDRAŻANIA NOWYCH PRODUKTÓW KREDYTOWYCH I DEPOZYTOWYCH, MONITOROWANIE EFEKTÓW SPRZEDAŻY- WARSZTATY KOMPUTEROWE.
25.05.2016 PRAWNA PROBLEMATYKA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ROZLICZEŃ ZWIĄZANYCH ZE ŚMIERCIĄ POSIADACZA RACHUNKU W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH ZMIAN PRAWNYCH.
25.05.2016 PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY Z UWZGLĘDNIENIEM NOWEJ IV DYREKTYWY I ROZPORZĄDZENIA PE ORAZ INTERPRETACJI PRZEPISÓW I UWAG POKONTROLNYCH GIIF , KNF
30.05.2016 ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŚWIETLE
CRD IV/CRR IV .
30-31.05.2016 KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO.

 

Aktualne harmonogramy zjazdów

Pliki do pobrania:

HARMONOGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH „WINDYKACJA I ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI BANKU”

Harmonogram _WINDYK_2016

Harmonogram Zjazdów Studiów Podyplomowych „Zarządzanie ryzykiem w banku” przy współpracy WSB we Wrocławiu

Harmonogram_ryzyka_2015-2016

Harmonogram Zjazdów: 12.12.2015 – 05.06.2016 PODYPLOMOWE STUDIA BANKOWOŚCI- Dyplom WSB Wrocław STUDIUM BANKOWOŚĆI „Dyplomowany Pracownik Bankowy”

Harmonogram_Lublin-2015-2016

NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA 2016

Szkoła Bankowa –Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe w Sandomierzu prowadzi nabór na 5 kierunków STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, organizowanych w LUBLINIE przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Absolwenci otrzymują Dyplom WSB Wrocław.

Rozpoczęcie – po zebraniu grup niezależnie od roku akademickiego

STUDIA PODYPLOMOWE

NOWOŚĆ !

1. ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ I MARKETING W BANKU (Dyplom WSB Wrocław)

Rozpoczęcie 19-20.03.2016 r.

ico

2. AUDYT, KONTROLA WEWNĘTRZNA I RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA BANKU .

11 zjazdów weekendowych.

ico
3. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W BANKU. 10 zjazdów weekendowych. ico
4. WINDYKACJA I ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI W BANKU. 11 zjazdów weekendowych

Rozpoczęcie 12-13.03.2016 r.

ico
5. PODYPLOMOWE STUDIA BANKOWOŚCIpołączone ze STUDIUM BANKOWOŚCI -na DYPLOMOWANEGO PRACOWNIKA BANKOWEGO -stopień nadawany przez Związek Banków Polskich – 10 zjazdów (większość w weekendy).

Rozpoczęcie 16-17.04.2016 r.

ico

Kontakt w sprawie dodatkowych informacji oraz zgłoszeń :

Sandomierz: M. Nowak; 15 832 7888, 15 832 27 90, 602738476, biuro@szkolbank.sandomierz.pl
Lublin: M. Rodzoś; 81 531 95 34, 606 289 760, Maria-Rodzos.SzkolaBankowa@bankbps.pl

www.szkolbank.sandomierz.pl

Z serdecznym zaproszeniem

Małgorzata Nowak- Prezes Zarządu Szkoły

Zmiana adresu siedziby Szkoły

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2015 r.

Szkoła zmienia siedzibę na

ul. Armii Krajowej 19 B w Sandomierzu.

Pozostałe dane firmy nie ulegają zmianie.

Certyfikowany Konsultant Ds. Finansowych (CKF)

Szkoła Bankowa w Sandomierzu, Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe zaprasza na Nowy Stopień Zawodowy nadawany przez Związek Banków Polskich pt.

CERTYFIKOWANY KONSULTANT

DS. FINANSOWYCH (CKF)

jako narzędzie poprawy jakości obsługi klienta Banku w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej.

5- częściowy Kurs przeznaczony jest dla pracowników bezpośredniej obsługi klientów i sprzedaży produktów usług bankowych, kontaktujących się z klientami zarówno w placówkach bankowych, jak i na spotkaniach poza bankiem czy przez telefon, kasjero- dysponentów, pracowników zajmujących się reklamacjami i windykacją.

Do pobrania:
program

 

Szkoła Bankowa przyjmuje zapisy

Szkoła Bankowa w Sandomierzu przyjmuje zapisy na semestr zimowy

DO POLICEALNEGO STUDIUM RACHUNKOWOŚCI
– zawód technik rachunkowości

PROGRAM DO POBRANIA

Rok szkolny 2015 / 2016

DO POLICEALNEGO STUDIUM ADMINISTRACJI
– zawód technik administracji

PROGRAM DO POBRANIA

Rok szkolny 2015 / 2016

Szkoła zaoczna dla dorosłych, (zajęcia co 2 tygodnie sobota-niedziela). W trakcie nauki słuchacze zdobywają dwie kwalifikacje: A36 – prowadzenie rachunkowości, A.65 – Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Informacje i zapisy w sekretariacie Szkoły Bankowej przy ul. Armii Krajowej 19B
w Sandomierzu tel. 15 832 27 90, 15 832 78 88. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

www.szkolbank.sandomierz.pl