Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów
Szkolenia w Sandomierzu dla Firm

Szkolenia w Sandomierzu dla Firm

Data Szkolenia dla Firm w SANDOMIERZU – KWIECIEŃ 2017 20.04.2017 FAKTURA VAT W 2017 R. WARSZTATY Kurs 1- dn. (8 godz. dydaktycznych): 20.04.2017 – SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00. 20.04.2017 EWIDENCJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I NIEPRAWIDŁOWOŚCI Z TYM ZWIĄZANE W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH. Kurs 1- dn. (8 godz. dydaktycznych): 20.04.2017 – SANDOMIERZ. Ramy czasowe:...
Szkolenia w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym

Szkolenia w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym

Data Szkolenia dla Banków Spółdzielczych – KWIECIEŃ 2017 04.04.2017 PRAWNE ASPEKTY DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH W BANKU.  06.04.2017 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM BRAKU ZGODNOŚCI W BANKU.  06-07.04.2017 AKADEMIA KREDYTOWA DLA PRACOWNIKÓW PIONÓW KREDYTOWYCH. 3- CZĘŚCIOWY KURS DLA KREDYTOWCÓW ORAZ ANALITYKÓW. Cz. I: 06-07.04.br, Cz. II. 25-26.05. 2017, Cz. III: czerwiec 2017.  07.04.2017 EURO –...
Szkolenia w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym

Szkolenia w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym

03Data Szkolenia dla Banków Spółdzielczych-Marzec2017 01.03.2017 ZMIANY !!! ZMIANY W REKOMENDACJI H. WPŁYW NA PLANOWANIE I ORGANIZACJĘ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W 2017 ROKU. 03.03.2017 ZASADY PRZEGLĄDU I KLASYFIKACJI EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH ORAZ ELEMENTY ANALIZY FINANSOWEJ, W TYM BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW, DLA CELÓW OCENY ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ, Z UWZGLĘDNIENIEM ZAŁOŻEŃ JEDNOLITYCH ZASAD KLASYFIKACJI...
Prestiżowe wyróżnienie dla Szkoły Bankowej w Sandomierzu.

Prestiżowe wyróżnienie dla Szkoły Bankowej w Sandomierzu.

W dniu 26.10.2016 w Klubie Bankowca w Warszawie zasłużonych przedstawicieli szkół bankowych i instytucji szkoleniowych, zaangażowanych w proces kształcenia kadr bankowych uhonorowano medalem Mikołaja Kopernika oraz odznakami Honorowymi ZBP. Wśród wyróżnionych instytucji szkoleniowych znalazła się również Szkoła Bankowa w Sandomierzu, w imieniu której medal odebrała Pani Małgorzata Nowak –  Prezes Zarządu...
NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA 2017

NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA 2017

Szkoła Bankowa, Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe w Sandomierzu przyjmuje zapisy na 6 kierunków Studiów Podyplomowych z zakresu BANKOWOŚCI organizowanych przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Zajęcia odbywają się w Lublinie i Rzeszowie jeden lub 2 razy w miesiącu. Studia obejmują 2 semestry, 10 do 11 weekendowych zjazdów. Niskie czesne płatne w...
Ostatnie wpisy

Szkolenia w Sandomierzu dla Firm

Data Szkolenia dla Firm w SANDOMIERZU – KWIECIEŃ 2017
20.04.2017

FAKTURA VAT W 2017 R. WARSZTATY

Kurs 1- dn. (8 godz. dydaktycznych): 20.04.2017 – SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

20.04.2017 EWIDENCJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I NIEPRAWIDŁOWOŚCI Z TYM ZWIĄZANE W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH.

Kurs 1- dn. (8 godz. dydaktycznych): 20.04.2017 – SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

21.04.2017 RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Kurs 1- dn. (8 godz. dydaktycznych): 21.04.2017 – SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

26.04.2017 PRACOWNICZA KASA ZAPOMOGOWO – POŻYCZKOWA- w 2017 r.

Kurs 1- dn. (8 godz. dydaktycznych): 26.04.2017 – SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

26-27.04.2017 KURS RACHUNKOWOŚCI OD PODSTAW

Cykl szkoleniowy dla Pracowników komórek finansowo- księgowych – przygotowanie do pracy w księgowości ( 56 godz. dydaktycznych-4 zjazdy)

I zjazd (2 dni): 26-27 kwietnia 2017: moduł I i II
II zjazd (2 dni): 08-09 maj 2017: moduł III i IV
III zjazd (2 dni): 22-23 maj 2017: moduł V i VI
IV zjazd (1 dzień): 6 czerwca 2017: moduł VII + podsumowanie wiadomości + test egzaminacyjny.

27.04.2017 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA.

Kurs 1- dn. (7 godz. dydaktycznych). 27.04.2017 – SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-15.00.6.

28.04.2017 OBOWIĄZKI FIRMY WOBEC ZUS

Kurs 1- dn. (8 godz. dydaktycznych): 28.04.2017 – SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00

Szkolenia w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym

Data Szkolenia dla Banków Spółdzielczych – KWIECIEŃ 2017
04.04.2017 PRAWNE ASPEKTY DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH W BANKU.
 06.04.2017 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM BRAKU ZGODNOŚCI W BANKU.
 06-07.04.2017 AKADEMIA KREDYTOWA DLA PRACOWNIKÓW PIONÓW KREDYTOWYCH.

3- CZĘŚCIOWY KURS DLA KREDYTOWCÓW ORAZ ANALITYKÓW.

Cz. I: 06-07.04.br, Cz. II. 25-26.05. 2017, Cz. III: czerwiec 2017.

 07.04.2017 EURO – FATCA- PRZYGOTOWANIE BANKÓW DO WDROŻENIA DYREKTYWY 2014/10/UE.
 10.04.2017 SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM WEDŁUG NOWYCH ZASAD- REKOMENDACJA H.
 10.04.2017 6. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W 2017 R. NAJNOWSZE ORZECZNICTWO ORAZ WYJAŚNIENIA MR i F.
 10-11.04.2017 STUDIUM NADZORU NAD ZARZĄDZANIEM RYZYKIEM ISTOTNYM – 2 Zjazdy po 2 dni.

Cz. I: 10-11.04.2017, Cz. II: 17-18.05.2017

 20.04.2017 OCENA MECHANIZMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW ORAZ ZMIAN REKOMENDACJI H.
 20.04.2017 ZMIENIONE ZASADY RACHUNKOWOŚCI BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH .
 21.04.2017 ARCHIWIZACJA I BRAKOWANIE DOKUMENTÓW W BANKU W ŚWIETLE AKTUALNYCH PRZEPISÓW – NOWE ZASADY PROWADZENIA AKT OSOBOWYCH.
 24.04.2017 KREDYTOWANIE OSÓB FIZYCZNYCH, REGULACJE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE, PRZYKŁADY OCENY WNIOSKÓW.
 24.04.2017 ZMIANY W OBSZARZE MONITOROWANIA ZGODNOŚCI, SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM– TRZY LINIE OBRONY (TRZY POZIOMY ZARZĄDZANIA).
 24.04.2017 PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY Z UWZGLĘDNIENIEM NOWEJ INSTRUCJI BPS ORAZ UWAG POKONTROLNYCH GIIF I KNF.
 25.04.2017 OCENA JAKOŚCIOWA I PUNKTOWA (RATING) WNIOSKU KREDYTOWEGO.
 25.04.2017 POPRAWA ORGANIZACJI PRACY WŁASNEJ – ZARZĄDZANIE CZASEM PRACY.
 26.04.2017 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM- WARSZTATY.
 26-27.04.2017 KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO Z UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH BANKNOTÓW (POLSKICH I ZAGRANICZNYCH).
 27.04.2017 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE- ZADANIA, OBOWIĄZKI  I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI (ABI ). JAK LEGALNIE ZBIERAĆ I CHRONIĆ DANE OSOBOWE. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PO WEJŚCIU W ŻYCIE ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NUMER 2016/679 Z DN. 27 KWIETNIA 2016 R.

Szkolenia w Sandomierzu dla Firm

Data Szkolenia dla Firm – Marzec 2017
6-7.03.2017

SANDOMIERZ

KURS RACHUNKOWOŚCI OD PODSTAW

cykl szkoleniowy dla pracowników komórek finansowo- księgowych – przygotowanie do pracy w księgowości( 56 godz. dydaktycznych).

I zjazd (2 dni): 6-7 marca 2017: moduł I i II,
II zjazd (2 dni): 21-22 marzec 2017: moduł III i IV,
III zjazd (2 dni): 26-27 kwiecień 2017: moduł V i VI,
IV zjazd (1 dzień): 8-9 maj 2017: moduł VII + podsumowanie wiadomości + test egzaminacyjny.

 09.03.2017 RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 09.03.2017-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

 10.03.2017 EWIDENCJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I NIEPRAWIDŁOWOŚCI Z TYM ZWIĄZANE W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

Kurs 1- dn. (8 godz. dydakt): 10.03.2017-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

 10.03.2017 ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W 2017 R. NAJNOWSZE ORZECZNICTWO ORAZ WYJAŚNIENIA MF.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt). 10.03.2017 r.- SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00..

 17.03.2017 OBOWIĄZKI FIRMY WOBEC ZUS (Kurs wstępny).

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 17.03.2017-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

 20.03.2017 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM ORAZ WDROŻENIE OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 20.03.2017-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

 27.03.2017 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA.

Kurs 1- dn.(7 godz. dydakt). 27.03.2017 r.- SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-15.00.

28.03.2017 PODRÓŻE SŁUŻBOWE W 2017 r. NAJNOWSZE ZMIANY I ORZECZNICTWA.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt). 28.03.2017 r.- SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00

Szkolenia w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym

03Data Szkolenia dla Banków Spółdzielczych-Marzec2017
01.03.2017

ZMIANY !!!

ZMIANY W REKOMENDACJI H. WPŁYW NA PLANOWANIE I ORGANIZACJĘ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W 2017 ROKU.

03.03.2017

ZASADY PRZEGLĄDU I KLASYFIKACJI EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH ORAZ ELEMENTY ANALIZY FINANSOWEJ, W TYM BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW, DLA CELÓW OCENY ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ, Z UWZGLĘDNIENIEM ZAŁOŻEŃ JEDNOLITYCH ZASAD KLASYFIKACJI SYSTEMU OCHRONY ZRZESZENIA BANKU BPS.

6-7.03.2017

KURS RACHUNKOWOŚCI BANKOWEJ -Cykl szkoleniowy dla Pracowników komórek finansowo- księgowych BS oraz kandydatów na Głównych Księgowych.

  • Cz.III: 06-07.03.2017.
10.03.2017

MONREP –PRAKTYCZNE ASPEKTY NOWEJ SPRAWOZDAWCZOŚCI MONETARNEJ.

10.03.2017

OCENA INDYWIDUALNEGO RYZYKA KREDYTOWEGO PRZEDSIĘBIORSTW- warsztaty praktyczne.

13.03.2017

NAKLEJKA ZBLIŻENIOWA I KARTY PŁATNICZE JAKO PRODUKT BANKOWY.

13.03.2017

NAJWAŻNIEJSZE PROBLEMY NOWYCH PRZEPISÓW W ZAKRESIE RYZYKA PŁYNNOŚCI.

14.03.2017

PODATEK CIT, AKTYWA PRZEJĘTE ZA DŁUGI, SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚCI – BŁĘDY I NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ROZLICZANIU

15.03.2017

MONITORING PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH- PRZY ZASTOSOWANIU KOMPUTERA ZGODNY Z OBOWIĄZUJĄCĄ METODOLOGIĄ I STANDARDAMI NOWEJ UMOWY KAPITAŁOWEJ (BAZYLEJSKIEJ).

15.03.2017

WPŁYW ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW NA REGULACJE WEWNĘTRZNE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO.

16.03.2017

EURO – FATCA – PRZYGOTOWANIE BANKÓW DO WDROŻENIA DYREKTYWY 2014/10/UE. .

17.03.2017

ZMIANY W DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ BANKÓW- NOWE REGULACJE DOTYCZĄCE KREDYTÓW HIPOTECZNYCH ORAZ KREDYTÓW KONSUMENCKICH.

17.03.2017

ZMIANY DOTYCZĄCE PODATKU VAT – 2017 R.

20.03.2017

MARKETING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

  • Cz. II: „Relacje z klientami oraz koncepcje bankowowości prywatnej i korporacyjnej.
20.03.2017

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY Z UWZGLĘDNIENIEM NOWEJ INSTRUCJI BPS ORAZ UWAG POKONTROLNYCH GIIF I KNF.

20.03.2017

PRZEWŁASZCZENIE JAKO FORMA ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI ORAZ ZASTAW REJESTROWY – PRAKTYCZNE ASPEKTY ZASTOSOWANIA.

21.03.2017

PRAWNA PROBLEMATYKA FUNKCJONOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OTWIERANIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, NAJNOWSZYCH ZMIAN W USTAWIE O USŁUGACH PŁATNICZYCH ORAZ ROZLICZEŃ ZWIĄZANYCH ZE ŚMIERCIĄ POSIADACZA RACHUNKU.

22.03.2017

TWORZENIE STRATEGII BANKU SPÓŁDZIELCZEGO.

22.03.2017

JAK OCENIAĆ MAŁE FIRMY I MAŁE GOSPODARSTWA ROLNE – PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE.

23-24.03.2017

OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – warsztaty praktyczne . OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY (np. gminna, miejska, powiatowa biblioteka publiczna, gminny, miejski ośrodek kultury).

 23-24.03.2017 MARKETING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM – PRAWNE ASPEKTY DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH. II częściowy cykl szkoleniowy;

cz. I (2- dniowa):23-24.03.2017, cz. II (1 dniowa): 04.04.2017 r.

27-28.03.2017

KURS RACHUNKOWOŚCI BANKOWEJ . Cykl szkoleniowy dla Pracowników komórek finansowo- księgowych BS oraz kandydatów na Głównych Księgowych.

  • Cz.IV: 27-28.03.2017.
28-29.03.2017

AKADEMIA KREDYTOWA DLA PRACOWNIKÓW PIONÓW KREDYTOWYCH

  • 3- CZĘŚCIOWY KURS DLA KREDYTOWCÓW ORAZ ANALITYKÓW.
  • Cz. I: 28-29.03.2017, Cz. II: 06-07.04.br, Cz. III: 25-26.05. 2017.
30-31.03.2017

KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO Z UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH BANKNOTÓW (POLSKICH I ZAGRANICZNYCH).

Prestiżowe wyróżnienie dla Szkoły Bankowej w Sandomierzu.

20161026-img_8290

W dniu 26.10.2016 w Klubie Bankowca w Warszawie zasłużonych przedstawicieli szkół bankowych i instytucji szkoleniowych, zaangażowanych w proces kształcenia kadr bankowych uhonorowano medalem Mikołaja Kopernika oraz odznakami Honorowymi ZBP. Wśród wyróżnionych instytucji szkoleniowych znalazła się również Szkoła Bankowa w Sandomierzu, w imieniu której medal odebrała Pani Małgorzata Nowak –  Prezes Zarządu Szkoły Bankowej w Sandomierzu, ekspert w zakresie działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji pracowników sektora finansowego, a w szczególności w obszarze organizacji szkoleń dla pracowników banków spółdzielczych, Członek Prezydium Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych Bankowości Polskiej przy ZBP.

NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA 2017

Szkoła Bankowa, Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe w Sandomierzu przyjmuje zapisy na 6 kierunków Studiów Podyplomowych z zakresu BANKOWOŚCI organizowanych przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Zajęcia odbywają się w Lublinie i Rzeszowie jeden lub 2 razy w miesiącu. Studia obejmują 2 semestry, 10 do 11 weekendowych zjazdów. Niskie czesne płatne w miesięcznych ratach, możliwość sfinansowania do 80% przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy jakim dysponują Urzędy Pracy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, zgodne z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem proponowanych kierunków jest nabycie specjalistycznej wiedzy przekazanej przez doświadczonych praktyków, ekspertów w dziedzinie bankowości. Zajęcia prowadzone są z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych oraz wymagań regulacyjnych i nadzorczych, a także dobrych praktyk funkcjonowania banków.

 

Kierunki Kształcenia:

NOWOŚĆ ! WYCENA NIERUCHOMOŚCI

(Dyplom Wyższej Szkoły Bankowej We Wrocławiu)

W związku z licznymi sugestiami płynącymi z Banków Spółdzielczych zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności Pracowników Banków zajmujących się formalną i merytoryczną weryfikacją poprawności operatów szacunkowych oraz odpowiedzialnych za monitoring wartości nieruchomości, które stanowią przedmiot zabezpieczenia ekspozycji kredytowych.

 ico

NOWOŚĆ ! ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ
I MARKETING 
W BANKU 

(Dyplom Wyższej Szkoły Bankowej We Wrocławiu)

10 zjazdów.

ico

AUDYT, KONTROLA WEWNĘTRZNA
I RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA BANKU .

11 zjazdów weekendowych.

ico

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W BANKU.

10 zjazdów weekendowych.

ico

WINDYKACJA I ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI W BANKU.

11 zjazdów weekendowych

Rozpoczęcie: 06-07.05.2017

ico

PODYPLOMOWE STUDIA BANKOWOŚCI

połączone ze STUDIUM BANKOWOŚCI -na DYPLOMOWANEGO PRACOWNIKA BANKOWEGO -stopień nadawany przez Związek Banków Polskich – 10 zjazdów (większość w weekendy).

Rozpoczęcie: 25-26.03.2017

ico

Kontakt w sprawie dodatkowych informacji oraz zgłoszeń :

Sandomierz:

Lublin: Dyrektor ds. sprzedaży M. Rodzoś

www.szkolbank.sandomierz.pl

Z serdecznym zaproszeniem

Małgorzata Nowak- Prezes Zarządu Szkoły