Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów
Nabór na nowy kierunek studiów podyplomowych

Nabór na nowy kierunek studiów podyplomowych

Nabór na nowy kierunek studiów podyplomowych AUDYT, KONTROLA WEWNĘTRZNA I RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA BANKU. Do pobrania: Program_2014_AUDYT-2 Planowane rozpoczęcie: Harmonogram_Lublin-Studia 3
Nabór na studia: Windykacja i Zarządzanie Należnościami Banku - edycja 2015

Nabór na studia: Windykacja i Zarządzanie Należnościami Banku – edycja 2015

UWAGA BANKOWCY: Trwa NABÓR NA STUDIA PODYPLOMOWE (organizowanych przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu) ”WINDYKACJA I ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI BANKU” Dyplom Wyższej Szkoły Bankowej We Wrocławiu Lublin, Rzeszów. – Zajęcia : 11 zjazdów – jeden lub 2 razy w miesiącu ). Uczestnicy nie piszą prac podyplomowych. (egzamin końcowy pisemny) UWAGA...
Nabór na studia: Podyplomowe Studia Bankowości - edycja 2015

Nabór na studia: Podyplomowe Studia Bankowości – edycja 2015

PODYPLOMOWE STUDIA BANKOWOŚCI – Dyplom WSB we Wrocławiu, połączone ze STUDIUM BANKOWOŚCI – DYPLOMOWANY PRACOWNIK BANKOWY (stopień nadawany przez Związek Banków Polskich). W ramach  współpracy z WSB we Wrocławiu, wszyscy absolwenci w/w STUDIUM BANKOWOŚCI otrzymają certyfikat Uczelni USA- FRANKLIN UNIVERSITY w Ohio (partnerska Uczelnia WSB we Wrocławiu). Nowe edycje w Lublinie oraz w Rzeszowie. UWAGA!!!...
Nabór na studia: Zarządzanie Ryzykami w Banku - edycja 2015

Nabór na studia: Zarządzanie Ryzykami w Banku – edycja 2015

Trwa Nabór Na  Podyplomowe Studia „Zarządzanie Ryzykami w Banku” edycja LUBLIN i RZESZÓW Dyplom WSB Wrocław    Do pobrania: Zarządzanie Ryzykami program Planowane rozpoczęcie: TRWA NABÓR NA EDYCJĘ 2014 / 2015
Ostatnie wpisy

Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe proponuje:

Data Szkolenia – MAJ 2015 r. Pobierz program
05-06.05.2015 NOWOŚĆ!!!1. AKADEMIA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM. Cz. II: Ryzyko stopy procentowej : ico
11.05.2015 NOWE ROZPORZĄDZENIE MF!!!

2. ZASADY PRZEGLĄDU (MONITORINGU) I KLASYFIKACJI EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE TWORZENIA REZERW NA RYZYKO ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ BANKÓW – WARSZTATY KOMPUTEROWE.

ico
11.05.2015 3. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KREDYTOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM. ico
12.05.2015 ZMIANY!!!4. ZMIANY W KREDYTACH PREFERENCYJNYCH Z DOPŁATAMI ARIMR OBOWIĄZUJĄCE OD 2015 R. NOWE LINIE KREDYTOWE – NOWE PODSTAWY USTALANIA OPROCENTOWANIA. ico
13.05.2015 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W BANKU W ŚWIETLE ZMIAN WPROWADZONYCH USTAWĄ Z DNIA 07.11.2014 R. O UŁATWIENIU WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. ico
14.05.2015 6. EGZEKUCJA Z RACHUNKU BANKOWEGO- ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE. ico
14.05.20105 NOWOŚĆ!!!

7. WARUNKI NIESTANDARDOWE PRZY KREDYTOWANIU OSÓB FIZYCZNYCH – PRZYKŁADY PRAKTYCZNE.

ico
15.05.2015 8. WPŁYW REGULACJI KNF ORAZ UOKIK NA PROCES UDZIELANIA KREDYTÓW DLA OSÓB FIZYCZNYCH. ico
18.05.2015 9. JAK ZOSTAĆ MISTRZEM SPRZEDAŻY W BANKU? ico
18.05.2015 10. PRZECIWDZIAŁANIE PROCEDEROWI PRANIA PIENIĘDZY Z UWZGLĘDNIENIEM UWAG POKONTROLNYCH KNF ORAZ GIIF. ico
19- 20.05.2015 11. KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO. ico
19-20.05.2015 12. OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO-stan prawny 2015 ORAZ OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY np.gminna, miejska, powiatowa biblioteka publiczna, gminny, miejski, powiatowy ośrodek kultury)- WARSZTATY KOMPUTEROWE. ico
21-22.05.2015 NOWA REKOMENDACJA P!!!13. ANALIZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PŁYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH PRZEPISÓW – REKOMENDACJA P- WARSZTATY KOMPUTEROWE.  ico
22.05.2015 ZMIANY!!!14. SPRAWOZDAWCZOŚĆ Z ZAKRESU PŁYNNOŚCI BANKU Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN ZWIĄZANYCH Z ROZPORZĄDZENIEM 2015/61 ORAZ SPRAWOZDANIA DŹWIGNI FINANSOWEJ, STABILNEGO FINANSOWANIA I WYLICZANIA STRAT Z ZAKRESU KREDYTÓW ZABEZPIECZONYCH NIERUCHOMOŚCIAMI ,SPRAWOZDANIA DOTYCZĄCE AKTYWÓW OBCIĄŻONYCH. ico
23.05.2015 ZMIANY!!!15. ZMIANY W SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WEBIS W 2015 R. ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚĆ OSTROŻNOŚCIOWA Z ZAKRESU FUNDUSZY WŁASNYCH, EKSPOZYCJI NA RYZYKO ORAZ WYZNACZANIA WSPÓLCZYNNIKÓW KAPITAŁOWYCH.

UWAGA!!! W przypadku udziału w obydwu szkoleniach – nocleg oraz kolacja GRATIS, a dla osób nie korzystających z zakwaterowania- udzielimy 10 % rabatu.

ico
25.05.2015 16. METODYKA BION W 2015 ROKU – PRAKTYCZNE PROBLEMY ZWIĄZANE Z BADANIEM I OCENĄ NADZORCZĄ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM”25.05.2015 - LublinRamy czasowe: 10.00-16.00.

Uczestnicy otrzymają   formularze BION (pełny) wypełnione dla typowego Banku Spółdzielczego oraz przykładowe regulacje wewnętrzne  dotyczące zagadnień objętych BION

 ico
25-26.05.2015 17. KURS DLA GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH ORAZ KANDYDATÓW NA GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH. Cz. IV ico
25.05.2015 18. OBSŁUGA ORGANÓW STATUTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM. ico
26.05.2015 19. METODYKA BION W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ico
27-28.05.2015 20. PAPIERY WARTOŚCIOWE – KLASYFIKACJA, EWIDENCJA I WYCENA. ico
28.05.2015 ZMIANY!!!21. NOWE PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE – PRZEŁOMOWE ZMIANY W PRAWIE UPADŁOŚCIOWYM. ico

 

KLIKNIJ NA WYBRANĄ POZYCJĘ,
ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY

Harmonogram zjazdów Studiów Podyplomowych

Podyplomowe Studia Bankowości, Studium Bankowości na stopień dyplomowany pracownik bankowy:

25-26.04.2015  (sobota-niedziela)

„Rynek pieniężny i kapitałowy”

 

Podyplomowe Studia Audyt, Kontrola i Rachunkowość finansowa Banku

25-26.04.2015  (sobota-niedziela)

„Rachunkowość finansowa dla audytorów wewnętrznych”

Certyfikowany Konsultant Ds. Finansowych (CKF)

Szkoła Bankowa w Sandomierzu, Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe zaprasza na Nowy Stopień Zawodowy nadawany przez Związek Banków Polskich pt.

CERTYFIKOWANY KONSULTANT

DS. FINANSOWYCH (CKF)

jako narzędzie poprawy jakości obsługi klienta Banku w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej.

5- częściowy Kurs przeznaczony jest dla pracowników bezpośredniej obsługi klientów i sprzedaży produktów usług bankowych, kontaktujących się z klientami zarówno w placówkach bankowych, jak i na spotkaniach poza bankiem czy przez telefon, kasjero- dysponentów, pracowników zajmujących się reklamacjami i windykacją.

Do pobrania:
program

 

Szkoła Bankowa przyjmuje zapisy

Szkoła Bankowa w Sandomierzu przyjmuje zapisy 

DO POLICEALNEGO STUDIUM RACHUNKOWOŚCI
– zawód technik rachunkowości

Rok szkolny 2015 / 2015

PROGRAM DO POBRANIA

Szkoła zaoczna dla dorosłych, (zajęcia co 2 tygodnie sobota-niedziela). W trakcie nauki słuchacze zdobywają dwie kwalifikacje: A36 – prowadzenie rachunkowości, A.65 – Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Informacje i zapisy w sekretariacie Szkoły Bankowej przy ul. Rynek 5
w Sandomierzu (STARÓWKA) tel. 15 832 27 90, 15 832 78 88. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

www.szkolbank.sandomierz.pl

Zapraszamy do udziału – nowe edycje 2015

Prowadzimy nabór na nowe edycje Studiów  Podyplomowych, organizowanych w LUBLINIE oraz RZESZOWIE przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.  Planowane rozpoczęcie zajęć: po zebraniu grupy. Absolwenci otrzymują Dyplomy WSB Wrocław.

Proponowane kierunki:  
1. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W BANKU (10 zjazdów w weekendy- 1 raz w m-cu)
Egzamin końcowy w formie testu, bez pisania prac dyplomowych.

2. WINDYKACJA I ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI W BANKU. (11 zjazdów w weekendy)
Egzamin w formie testu, bez pisania prac dyplomowych.

3. PODYPLOMOWE STUDIA BANKOWOŚCI- połączone ze STUDIUM BANKOWOŚCI -na  DYPLOMOWANEGO PRACOWNIKA BANKOWEGO -stopień nadawany przez Związek Banków Polskich ( 10 zjazdów weekendowych).
Egzamin pisemny i ustny. Słuchacze piszą prace dyplomowe.

UWAGA!!! NOWY KIERUNEK – rozpoczęcie – po zebraniu grupy
4. AUDYT, KONTROLA WEWNĘTRZNA I RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA BANKU. (11 zjazdów)
Egzamin w formie testu.

UWAGA!!! Na życzenie Osób zainteresowanych prześlemy programy  STUDIÓW  i udzielimy dodatkowych informacji.