Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów
Oferta Szkoleniowa na Wrzesień 2015

Oferta Szkoleniowa na Wrzesień 2015

Data Szkolenia – WRZESIEŃ 2015 r. 07.09.2015 1. SPRAWOZDAWCZOŚĆ OBLIGATORYJNA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH OD PODSTAW- PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI PRZY SPORZĄDZANIU SPRAWOZDAŃ. 2 – częściowy kurs przygotowujący do pracy w komórce sprawozdawczości, cz. I : 07.09.2015 . 11.09.2015 2. NOWELIZACJA USTAWY O FUNKCJONOWANIU BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH ORAZ ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO 11.09.2015 3. SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRODUKTÓW...
NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA 2015/2016

NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA 2015/2016

Szkoła Bankowa –Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe w Sandomierzu prowadzi nabór na 4 kierunki STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, organizowanych w LUBLINIE przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Absolwenci otrzymują Dyplom WSB Wrocław. Rozpoczęcie – po zebraniu grup – wrzesień lub październik br. STUDIA PODYPLOMOWE 1. AUDYT ,KONTROLA WEWNĘTRZNA I RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA BANKU . 11...
Ostatnie wpisy

Oferta Szkoleniowa na Wrzesień 2015

Data Szkolenia – WRZESIEŃ 2015 r.
07.09.2015 1. SPRAWOZDAWCZOŚĆ OBLIGATORYJNA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH OD PODSTAW- PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI PRZY SPORZĄDZANIU SPRAWOZDAŃ.
2 – częściowy kurs przygotowujący do pracy w komórce sprawozdawczości, cz. I : 07.09.2015 .
ico
11.09.2015 2. NOWELIZACJA USTAWY O FUNKCJONOWANIU BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH ORAZ ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO ico
11.09.2015 3. SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRODUKTÓW BANKOWYCH. ico
14.09.2015 4. NOWA SPRAWOZDAWCZOŚĆ DEWIZOWA ZGODNA Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW Z DN. 15.10.2014 – NOWY SYSTEM MAZUREK. PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI W ZAKRESIE ROZLICZEŃ W OBROCIE DEWIZOWYM Z UWZGLĘDNIENIEM USTAWY O USŁUGACH PŁATNICZYCH ORAZ INNYCH UNIJNYCH AKTÓW PRAWNYCH. PODATKI OD RENT I EMERYTUR ZAGRANICZNYCH. ico
15.09.2015 5. WARSZTATY Z ZAKRESU PRAKTYCZNYCH ASPEKTÓW STOSOWANIA USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH I REALIZACJI OBOWIĄZKÓW ADO ORAZ PEŁNIENIA FUNKCJI ABI W OPARCIU O NOWE PRZEPISY PRAWA ico
16.09.2015

NOWOŚĆ!!!

6. MIESZKANIOWE RACHUNKI POWIERNICZE – MRP- OTWIERANIE I PROWADZENIE RACHUNKÓW DLA DEWELOPERÓW W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH PRZEPISÓW.

ico
17.09.2015 7. ZASADY KWALIFIKACJI I AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM. ico
17-18.09.2015 NOWA REKOMENDACJA P!!!

8. ANALIZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PŁYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH PRZEPISÓW – REKOMENDACJA P- WARSZTATY KOMPUTEROWE.

ico
18.09.2015 9. SKUTKI WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z DNIA 14 KWIETNIA 2015 R., ALTERNATYWNE DO B.T.E. SPOSOBY DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI BANKOWYCH. ico
21- 22.09.2015 10. KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO. ico
21-22.09.2015-Lublin. 11. RYZYKO W ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE W BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ. ico
23.09.2015 12. RYZYKO NADMIERNEJ DŹWIGNI FINANSOWEJ – ZASADY ZARZĄDZANIA. ico
23-24.09.2015 13. STUDIUM ANALITYKA BANKOWEGO- 4 częściowe warsztaty komputerowe (1 raz w miesiącu) uzupełnione kursem e-learningowym. Cz. I: 23-24.09.2015 ico
24.09.2015 14. SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W 2015/2016. ZMIANY W ORGANIZACJI KONTROLI I REGULAMINIE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ DOSTOSOWUJĄCE DO ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO I BION . ico
25.09.2015 15. PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIA TERRORYZMU PRZEZ INSTYTUCJE OBOWIĄZANE SEKTORA BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH INTERPRETACJI PRZEPISÓW ORAZ UWAG POKONTROLNYCH GIIF I KNF. ico
25.09.2015 16. WEKSEL JAKO ZABEZPIECZENIE WIERZYTELNOŚCI BANKU PO WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO W SPRAWIE BANKOWEGO TYTUŁU EGZEKUCYJNEGO. ico
28.09.2015 17. ZMIANY W PRAWIE KONSUMENCKIM- nowe zasady postępowania w sprawie klauzul niedozwolonych, nowe uprawnienia UOKiK, instytucja Rzecznika Finansowego, rewolucja w reklamacjach. ico
28.09.2015 18. KARTY PŁATNICZE W ZRZESZENIU BPS SA JAKO PRODUKT BANKOWY. ico

 

KLIKNIJ NA WYBRANĄ POZYCJĘ,
ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY

Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe proponuje:

Data Szkolenia – LIPIEC – SIERPIEŃ 2015 r.
06-07.07.2015LUBLIN

1. RYZYKO OPERACYJNE w ramach AKADEMII ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.

ico
06-07.07.2015LUBLIN 2. PAPIERY WARTOŚCIOWE – KLASYFIKACJA, EWIDENCJA I WYCENA. ico
09.07.2015SANDOMIERZ. NOWOŚĆ!!! – Szkolenie w Sandomierzu 4. SKUTKI WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z DNIA 14 KWIETNIA 2015 R.,ALTERNATYWNE DO B.T.E. SPOSOBY DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI BANKOWYCH. ico
10.07.2015LUBLIN 5. NAJNOWSZE PRZEPISY W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM WALUTOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM. ico
10.07.2015Lublin. 6. NOWE ZADANIA I OBOWIĄZKI ABI W BANKU-OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ŚWIETLE ZMIAN WPROWADZONYCH USTAWĄ Z DNIA 07.11.2014 R. O UŁATWIENIU WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. ico
23-24.07.2015
Sandomierz
ZASADY ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ ORAZ INNYMI RYZYKAMI PO WDROŻENIU ZAPISÓW ROZPORZĄDZENIA CRR I ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO ORAZ ZAKTUALIZOWANEJ REKOMENDACJI P
ico
27.07.2015Lublin. NOWOŚĆ!!! 7. SKUTKI WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z DNIA 14 KWIETNIA 2015 R.,ALTERNATYWNE DO B.T.E. SPOSOBY DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI BANKOWYCH. ico
28.07.2015SANDOMIERZ UWAGA- NOWOŚĆ!!! Szkolenie w Sandomierzu 8. WEKSEL W PRAKTYCE BANKOWEJ JAKO ALTERNATYWA DLA BANKOWEGO TYTUŁU EGZEKUCYJNEGO- OD WYSTAWIENIA DO EGZEKUCJI. ico
28- 29.07.2015LUBLIN 9. KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO. ico
29.07.2015LUBLIN UWAGA!!! Szkolenie dla Rad Nadzorczych, Zarządów10. ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO, STANDARDY KWALIFIKACJI CZŁONKÓW ORGANÓW BANKU ORAZ ROLA WŁADZ BANKU W PROCESIE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ORAZ SYSTEMIE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ico
30.07.2015SANDOMIERZ

Szkolenie w Sandomierzu

11. ZASADY PRZEGLĄDU (MONITORINGU) I KLASYFIKACJI EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE TWORZENIA REZERW NA RYZYKO ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ BANKÓW – WARSZTATY KOMPUTEROWE.

ico
30.07.2015LUBLIN 12. KONTROLA WEWNĘTRZNA FUNKCJONALNA W BANKU SPÓŁDZIELCZYMZ UWZGLĘDNIENIEM REKOMENDACJI H, ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO. ico
03.08.2015LUBLIN 1. ROZPOZNAWANIE AUTENTYCZNOŚCI DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH TOŻSAMOŚĆ, DOKUMENTÓW ADMINISTRACYJNYCH ORAZ PODSTAWY GRAFOLOGII. ico
04-05.08.2015LUBLIN 3. RYZYKO BRAKU ZGODNOŚCI ORAZ RYZYKO BANCASSURANCE w ramach AKADEMII ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM. ico
06.08.2015LUBLIN UWAGA- NOWOŚĆ!!! 4. WPŁYW PAKIETU CRD IV / CRR NA ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ ORAZ ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM Z UWZGLĘDNIENIEM SYSTEMU OCHRONY INSTYTUCJONALNEJ ANG. IPS. ico
UWAGA!!!  To szkolenie mogą Państwo zamówić w siedzibie Banku,
lub 2- dniowe, wyjazdowe  w promocyjnej  cenie,  wolny termin 06,08, 20.08.2015
Szkolenie dla Rad Nadzorczych, Zarządów.
ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO, STANDARDY KWALIFIKACJI CZŁONKÓW ORGANÓW BANKU ORAZ ROLA WŁADZ BANKU W PROCESIE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ORAZ SYSTEMIE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM
ico
07.08.2015Lublin 6.PROCES TESTOWANIA WPŁYWU WARUNKÓW SKRAJNYCH NA BEZPIECZEŃSTWO KAPITAŁOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KONTEKŚCIE ZMIAN UREGULOWAŃ I NORM ZEWNĘTRZNYCH (REKOMENDACJA T I REKOMENDACJA S, DYREKTYWA CRD IV I ROZPORZĄDZENIE CRR)– WARSZTATY KOMPUTEROWE. ico
24- 25.08.2015Lublin 7. KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO. ico
24.08.2015
Lublin
NOWOŚĆ!!! SKUTKI WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z DNIA 14 KWIETNIA 2015 R.,ALTERNATYWNE DO B.T.E. SPOSOBY DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI BANKOWYCH.
ico
26.08.2015Lublin 8. VAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W 2015 ROKU W ŚWIETLE USTAWY I ROZPORZĄDZEŃ DOTYCZĄCYCH PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG. ico
27.08.2015Lublin 9. ANALIZA I WERYFIKACJA TREŚCI OPERATU SZACUNKOWEGO- ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI ORAZ WYCENA NIERUCHOMOŚCI. ico
28.08.2015LUBLIN ZMIANY 2015!!!10. ZMIANY W KREDYTACH PREFERENCYJNYCH Z DOPŁATAMI ARIMR OBOWIĄZUJĄCE OD 2015 R. NOWE LINIE KREDYTOWE – NOWE PODSTAWY USTALANIA OPROCENTOWANIA. ico
27-28.08.2015LUBLIN  STUDIUM ANALITYKA BANKOWEGO- 4 częściowe warsztaty komputerowe (1 raz w miesiącu) uzupełnione kursem e learningowym. Cz. I: 27-28.08.2015 ico
27-28.08.2015

LUBLIN

ZMIANY W POLITYCE RACHUNKOWOŚCI, BŁĘDY I NIEPRAWIDŁOWOŚCI
W EWIDENCJI I WYCENIE  WYBRANYCH AKTYWÓW  ORAZ ROZLICZENIU PODATKU VAT I CIT 
ico

 

KLIKNIJ NA WYBRANĄ POZYCJĘ,
ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY

NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA 2015/2016

Szkoła Bankowa –Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe w Sandomierzu prowadzi nabór na 4 kierunki STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, organizowanych w LUBLINIE przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Absolwenci otrzymują Dyplom WSB Wrocław.

Rozpoczęcie – po zebraniu grup – wrzesień lub październik br.

STUDIA PODYPLOMOWE

1. AUDYT ,KONTROLA WEWNĘTRZNA I RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA BANKU . 11 zjazdów weekendowych.

Koszt: 360 zł/zjazd + jednorazowa opłata 320 zł. Egzamin w formie testu.

ico
2. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W BANKU. 10 zjazdów weekendowych.Koszt: 350 zł /zjazd+ jednorazowo 320 zł. Egzamin w formie testu. ico
3. WINDYKACJA I ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI W BANKU. 11 zjazdów weekendowych .Koszt: 360 zł /zjazd+jednorazowo 320 zł . Egzamin w formie testu. ico
4.PODYPLOMOWE STUDIA BANKOWOŚCIpołączone ze STUDIUM BANKOWOŚCI -na DYPLOMOWANEGO PRACOWNIKA BANKOWEGO -stopień nadawany przez Związek Banków Polskich – 10 zjazdów (większość w weekendy).Koszt: 300 zł za każdy zjazd+ jednorazowo- 420 za Studia Podypl. + ok. 480 zł za egzamin Egzamin: pisemny testowy oraz ustny. ico

Kontakt w sprawie dodatkowych informacji oraz zgłoszeń :

Sandomierz: M. Nowak; 15 832 7888, 15 832 27 90, 602738476, biuro@szkolbank.sandomierz.pl
Lublin: M. Rodzoś; 81 531 95 34, 606 289 760, Maria-Rodzos.SzkolaBankowa@bankbps.pl

www.szkolbank.sandomierz.pl

Z serdecznym zaproszeniem

Małgorzata Nowak- Prezes Zarządu Szkoły

Zmiana adresu siedziby Szkoły

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2015 r.

Szkoła zmienia siedzibę na

ul. Armii Krajowej 19 B w Sandomierzu.

Pozostałe dane firmy nie ulegają zmianie.

Certyfikowany Konsultant Ds. Finansowych (CKF)

Szkoła Bankowa w Sandomierzu, Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe zaprasza na Nowy Stopień Zawodowy nadawany przez Związek Banków Polskich pt.

CERTYFIKOWANY KONSULTANT

DS. FINANSOWYCH (CKF)

jako narzędzie poprawy jakości obsługi klienta Banku w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej.

5- częściowy Kurs przeznaczony jest dla pracowników bezpośredniej obsługi klientów i sprzedaży produktów usług bankowych, kontaktujących się z klientami zarówno w placówkach bankowych, jak i na spotkaniach poza bankiem czy przez telefon, kasjero- dysponentów, pracowników zajmujących się reklamacjami i windykacją.

Do pobrania:
program

 

Szkoła Bankowa przyjmuje zapisy

Szkoła Bankowa w Sandomierzu przyjmuje zapisy 

DO POLICEALNEGO STUDIUM RACHUNKOWOŚCI
– zawód technik rachunkowości

PROGRAM DO POBRANIA

Rok szkolny 2015 / 2016

DO POLICEALNEGO STUDIUM ADMINISTRACJI
– zawód technik administracji

PROGRAM DO POBRANIA

Rok szkolny 2015 / 2016

Szkoła zaoczna dla dorosłych, (zajęcia co 2 tygodnie sobota-niedziela). W trakcie nauki słuchacze zdobywają dwie kwalifikacje: A36 – prowadzenie rachunkowości, A.65 – Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Informacje i zapisy w sekretariacie Szkoły Bankowej przy ul. Rynek 5
w Sandomierzu (STARÓWKA) tel. 15 832 27 90, 15 832 78 88. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

www.szkolbank.sandomierz.pl

Zapraszamy do udziału – nowe edycje 2015

Prowadzimy nabór na nowe edycje Studiów  Podyplomowych, organizowanych w LUBLINIE oraz RZESZOWIE przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.  Planowane rozpoczęcie zajęć: po zebraniu grupy. Absolwenci otrzymują Dyplomy WSB Wrocław.

Proponowane kierunki:  
1. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W BANKU (10 zjazdów w weekendy- 1 raz w m-cu)
Egzamin końcowy w formie testu, bez pisania prac dyplomowych.

2. WINDYKACJA I ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI W BANKU. (11 zjazdów w weekendy)
Egzamin w formie testu, bez pisania prac dyplomowych.

3. PODYPLOMOWE STUDIA BANKOWOŚCI- połączone ze STUDIUM BANKOWOŚCI -na  DYPLOMOWANEGO PRACOWNIKA BANKOWEGO -stopień nadawany przez Związek Banków Polskich ( 10 zjazdów weekendowych).
Egzamin pisemny i ustny. Słuchacze piszą prace dyplomowe.

UWAGA!!! NOWY KIERUNEK – rozpoczęcie – po zebraniu grupy
4. AUDYT, KONTROLA WEWNĘTRZNA I RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA BANKU. (11 zjazdów)
Egzamin w formie testu.

UWAGA!!! Na życzenie Osób zainteresowanych prześlemy programy  STUDIÓW  i udzielimy dodatkowych informacji.