Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów
Nabór na nowy kierunek studiów podyplomowych

Nabór na nowy kierunek studiów podyplomowych

Nabór na nowy kierunek studiów podyplomowych AUDYT, KONTROLA WEWNĘTRZNA I RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA BANKU. Do pobrania: Program_2014_AUDYT-2 Planowane rozpoczęcie: Harmonogram_Lublin-Studia 3
Nabór na studia: Windykacja i Zarządzanie Należnościami Banku - edycja 2015

Nabór na studia: Windykacja i Zarządzanie Należnościami Banku – edycja 2015

UWAGA BANKOWCY: Trwa NABÓR NA STUDIA PODYPLOMOWE (organizowanych przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu) ”WINDYKACJA I ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI BANKU” Dyplom Wyższej Szkoły Bankowej We Wrocławiu Lublin, Rzeszów. – Zajęcia : 11 zjazdów – jeden lub 2 razy w miesiącu ). Uczestnicy nie piszą prac podyplomowych. (egzamin końcowy pisemny) UWAGA...
Nabór na studia: Podyplomowe Studia Bankowości - edycja 2015

Nabór na studia: Podyplomowe Studia Bankowości – edycja 2015

PODYPLOMOWE STUDIA BANKOWOŚCI – Dyplom WSB we Wrocławiu, połączone ze STUDIUM BANKOWOŚCI – DYPLOMOWANY PRACOWNIK BANKOWY (stopień nadawany przez Związek Banków Polskich). W ramach  współpracy z WSB we Wrocławiu, wszyscy absolwenci w/w STUDIUM BANKOWOŚCI otrzymają certyfikat Uczelni USA- FRANKLIN UNIVERSITY w Ohio (partnerska Uczelnia WSB we Wrocławiu). Nowe edycje w Lublinie oraz w Rzeszowie. UWAGA!!!...
Nabór na studia: Zarządzanie Ryzykami w Banku - edycja 2015

Nabór na studia: Zarządzanie Ryzykami w Banku – edycja 2015

Trwa Nabór Na  Podyplomowe Studia „Zarządzanie Ryzykami w Banku” edycja LUBLIN i RZESZÓW Dyplom WSB Wrocław    Do pobrania: Zarządzanie Ryzykami program Planowane rozpoczęcie: TRWA NABÓR NA EDYCJĘ 2014 / 2015
Ostatnie wpisy

Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe proponuje:

 1. PRZEGLĄD ZARZĄDCZY W 2015 ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM WYMAGAŃ ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO: STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ, KADRY, SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, PROCESÓW, PROCEDUR, SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ICAAP 06.02.2015

 2. KREDYTOWANIE GOSPODARSTW ROLNYCH – W TYM KREDYTY PREFERENCYJNE Z DOPŁATAMI ARIMR- ZMIANY w 2015 r. 09-10.02.2015

 3. NOWE ROZPORZĄDZENIE MF!!!
   ZASADY PRZEGLĄDU (MONITORINGU) I KLASYFIKACJI EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE TWORZENIA REZERW NA RYZYKO ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ BANKÓW – WARSZTATY KOMPUTEROWE. – 11.02.2015 r.

 4. RACHUNKI BANKOWE I DEPOZYTY TERMINOWE – EGZEKUCJA Z RACHUNKU BANKOWEGO –PRZEGLĄD POD KĄTEM NOWELIZACJI PRZEPISÓW PRAWNYCH I UREGULOWAŃ REGULATORÓW. – 12-13.02.2015 r.

 5. PRZECIWDZIAŁANIE PROCEDEROWI PRANIA PIENIĘDZY Z UWZGLĘDNIENIEM UWAG POKONTROLNYCH KNF ORAZ GIIF. – 13.02.2015 r.

 6. PROFESJONALNA SEKRETARKA / ASYSTENTKA KLUCZEM DO WIZERUNKU BANKU. – 16.02.2015 r.

 7. METODYKA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM- TWORZENIE DOKUMENTÓW ROBOCZYCH I DOKUMENTOWANIE WYNIKÓW KONTROLI.- 16.02.2015 r.

 8. UWAGA- ZMIANY!!!
  WPŁYW BANCASSURANCE NA RYZYKO KREDYTOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM. 17.02.2015 r.

 9. NOWOŚĆ!!!
  REPREZENTACJA, REKLAMA, SPONSORING, ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW ORAZ POZOSTAŁE FORMY WSPARCIA SPRZEDAŻY NA GRUNCIE PODATKÓW DOCHODOWYCH ORAZ PODATKU VAT. 18.02.2015 r.

 10. ZMIANY!!!
  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W BANKU W ŚWIETLE ZMIAN WPROWADZONYCH USTAWĄ Z DNIA 7.11.2014 R. O UŁATWIENIU WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. 18.02.2015 r.

 11. ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO – IMPLEMENTACJA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM. – 19.02.2015 r.

 12. OMÓWIENIE ZMIAN DO SPRAWOZDAWCZOŚCI WEBIS I FINREP ORAZ INFORMACJE Z ZAKRESU DUŻYCH ZAANGAŻOWAŃ SPORZĄDZANYCH NA FORMULARZACH LE ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM CRR, PRZYPOMNIENIE ZASAD WYKONYWANIA SPRAWOZDANIA NB300 NA PRZYKŁADACH. –  20.02.2015 r.

 13. ROZLICZENIA W OBROCIE DEWIZOWYM Z UWZGLĘDNIENIEM USTAWY O USŁUGACH PŁATNICZYCH. PRAKTYCZNA REALIZACJA PRZEKAZÓW ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU „PRZEKAZY”. ZAGADNIENIA Z ZAKRESU PODATKÓW OD RENT I EMERYTUR- NOWA USTAWA ORAZ NOWA INSTRUKCJA. –  20.02.2015 r.

 14. REKOMENDACJA U KNF – NOWE ZASADY DZIAŁANIA BANKÓW W ZAKRESIE BANC ASSURANCE. – 23.02.2015 r.

 15. KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO. – 23-24.02.2015 r.

 16. UWAGA NOWOŚĆ !!!
  AKTYWA PRZEJĘTE ZA DŁUGI, ROZLICZENIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU KREDYTÓW STRACONYCH, PAPIERY WARTOŚCIOWE- EWIDENCJA I WYCENA BILANSOWA I PODATKOWA. – 23-24.02.2015 r.

 17. UWAGA!!!- nowa edycja Kursu
  KURS DLA GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH ORAZ KANDYDATÓW NA GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH-RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA . 4 zjazdy po 2 dni (1 raz w m-cu). Cz. I: 25-26.02.2015 r.

 18. UWAGA- ZMIANY VAT!!!
  ZMIANY W PODATKU VAT W 2015 r. – 26.02.2015 r.

KLIKNIJ NA WYBRANĄ POZYCJĘ,
ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY

Szkoła Bankowa przyjmuje zapisy

Szkoła Bankowa w Sandomierzu przyjmuje zapisy 

DO POLICEALNEGO STUDIUM RACHUNKOWOŚCI
– zawód technik rachunkowości

Rozpoczęcie zajęć w lutym 2015 r.

PROGRAM DO POBRANIA

Szkoła zaoczna dla dorosłych, (zajęcia co 2 tygodnie sobota-niedziela). W trakcie nauki słuchacze zdobywają dwie kwalifikacje: A36 – prowadzenie rachunkowości, A.65 – Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Informacje i zapisy w sekretariacie Szkoły Bankowej przy ul. Rynek 5
w Sandomierzu (STARÓWKA) tel. 15 832 27 90, 15 832 78 88. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

www.szkolbank.sandomierz.pl

Zapraszamy do udziału – nowe edycje 2015

Prowadzimy nabór na nowe edycje Studiów  Podyplomowych, organizowanych w LUBLINIE oraz RZESZOWIE przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.  Planowane rozpoczęcie zajęć: po zebraniu grupy. Absolwenci otrzymują Dyplomy WSB Wrocław.

Proponowane kierunki:  
1. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W BANKU (10 zjazdów w weekendy- 1 raz w m-cu)
Egzamin końcowy w formie testu, bez pisania prac dyplomowych.

2. WINDYKACJA I ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI W BANKU. (11 zjazdów w weekendy)
Egzamin w formie testu, bez pisania prac dyplomowych.

3. PODYPLOMOWE STUDIA BANKOWOŚCI- połączone ze STUDIUM BANKOWOŚCI -na  DYPLOMOWANEGO PRACOWNIKA BANKOWEGO -stopień nadawany przez Związek Banków Polskich ( 10 zjazdów weekendowych).
Egzamin pisemny i ustny. Słuchacze piszą prace dyplomowe.

UWAGA!!! NOWY KIERUNEK – rozpoczęcie – po zebraniu grupy
4. AUDYT, KONTROLA WEWNĘTRZNA I RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA BANKU. (11 zjazdów)
Egzamin w formie testu.

UWAGA!!! Na życzenie Osób zainteresowanych prześlemy programy  STUDIÓW  i udzielimy dodatkowych informacji.

Kurs księgowości komputerowej od podstaw – edycja 2015

Prowadzimy zapisy na Kurs Księgowości Komputerowej od podstaw. Kurs odbędzie się w Szkole Bankowej w Sandomierzu.

 • przedstawienie form prowadzenie działalności gospodarczej i związanych z tym  wymogami ewidencyjnymi
 • praktyczne poznanie przez uczestników szkolenia zasad opodatkowania podatkiem VAT i  podstawowych obowiązków podatników VAT (rejestracja, wystawianie faktur VAT, prowadzenie rejestrów Vat’owskich, składanie deklaracji miesięcznych, zasady rozliczeń z Urzędem Skarbowym),
 • praktyczne zapoznanie się z obowiązkami podatkowymi wymaganymi przez ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych (zaliczki miesięczne, rozliczenie roczne)
 • zapoznanie uczestników zasadami księgowości w małej firmie oraz podstaw praktycznych umiejętności prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (książka przychodów i rozchodów) z zastosowaniem programu komputerowego Mała Księgowość 2010
 • zdobycie wiedzy teoretycznej z zakresu podstaw rachunkowości, oraz podstaw praktycznych umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych za pomocą programu Symfonia Premium
 • zapoznanie się z zasadami prowadzenie kadr, obliczania płac a także ubezpieczeń społecznych

Pobierz program: kursksieg

Kurs Komputerowy

Kolejną propozycją przygotowaną dla Państwa przez Szkołę Bankową w Sandomierzu są dwa kursy komputerowe skierowane zarówno dla pracowników banków – zainteresowanych zdobyciem praktycznych umiejętności obsługi komputera, dla wszystkich chętnych -pragnących nabyć umiejętności z zakresu podstaw obsługi komputera.

Metodologia nie zakłada limitu wiekowego, ani profilu wykształcenia uczestników kursu.

Kurs obsługi komputera dla pracowników banków składa się z trzech modułów, a w nim: word, excell oraz internet- poczta elektroniczna. Jeśli obce są państwu pojęcia, takie jak: podział stron, listy wypunktowane, adresy względne, filtrowanie danych, protokoły POP3 i SMTP – to szkolenie jest właśnie dla Was! 

Do pobrania program: podstawy_obslugi_komputera_dla_banku

Kurs obsługi komputera dla wszystkich chętnych – celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawami obsługi urządzeń komputerowych oraz wprowadzenie do samodzielnego rozwijania umiejętności w pracy na stanowiskach wyposażonych w komputer. Kurs ten jest doskonałym uzupełnieniem kwalifikacji zawodowych, jak i cenną pozycją w CV

Do pobrania program: podstawy obsługi komputera