Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów
Szkolenia w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym

Szkolenia w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym

Data Szkolenia dla Banków Spółdzielczych – MAJ 2017 08.05.2017 ZMIENIONE ZASADY RACHUNKOWOŚCI BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH. 12.05.2017. OCENA JAKOŚCIOWA I PUNKTOWA (RATING) WNIOSKU KREDYTOWEGO-  Monitoring za pomocą oceny jakościowej i punktowej. 15.05.2017. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE- ZADANIA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI (ABI ). JAK LEGALNIE ZBIERAĆ I CHRONIĆ DANE OSOBOWE....
Prestiżowe wyróżnienie dla Szkoły Bankowej w Sandomierzu.

Prestiżowe wyróżnienie dla Szkoły Bankowej w Sandomierzu.

W dniu 26.10.2016 w Klubie Bankowca w Warszawie zasłużonych przedstawicieli szkół bankowych i instytucji szkoleniowych, zaangażowanych w proces kształcenia kadr bankowych uhonorowano medalem Mikołaja Kopernika oraz odznakami Honorowymi ZBP. Wśród wyróżnionych instytucji szkoleniowych znalazła się również Szkoła Bankowa w Sandomierzu, w imieniu której medal odebrała Pani Małgorzata Nowak –  Prezes Zarządu...
NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA 2017

NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA 2017

Szkoła Bankowa, Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe w Sandomierzu przyjmuje zapisy na 6 kierunków Studiów Podyplomowych z zakresu BANKOWOŚCI organizowanych przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Zajęcia odbywają się w Lublinie i Rzeszowie jeden lub 2 razy w miesiącu. Studia obejmują 2 semestry, 10 do 11 weekendowych zjazdów. Niskie czesne płatne w...
Ostatnie wpisy

Szkolenia w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym

Data Szkolenia dla Banków Spółdzielczych – MAJ 2017
08.05.2017 ZMIENIONE ZASADY RACHUNKOWOŚCI BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH.
12.05.2017. OCENA JAKOŚCIOWA I PUNKTOWA (RATING) WNIOSKU KREDYTOWEGO-  Monitoring za pomocą oceny jakościowej i punktowej.
15.05.2017. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE- ZADANIA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI (ABI ). JAK LEGALNIE ZBIERAĆ I CHRONIĆ DANE OSOBOWE. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PO WEJŚCIU W ŻYCIE ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NUMER 2016/679 Z DN. 27 KWIETNIA 2016 R.
16.05.2017. PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY Z UWZGLĘDNIENIEM  NOWEJ INSTRUCJI BPS  ORAZ  UWAG POKONTROLNYCH GIIF  I  KNF.

UWAGA!!! Komunikat GIIF: „Generalny Inspektor Informacji Finansowej informuje, iż z dniem 18 kwietnia 2017 r., kurs e-elearningowy „przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”, przestał być aktywny. W związku z powyższym od 18 kwietnia 2017 r., nie ma możliwości uczestnictwa w przedmiotowym kursie”

17-18.05.2017 STUDIUM NADZORU NAD ZARZĄDZANIEM RYZYKIEM ISTOTNYM:  Nadzór nad zarządzaniem ryzykiem płynności i finansowania, Ryzyko ogólne stóp procentowych w portfelu bankowym i ryzyko walutowe,  Ryzyko operacyjne, w tym IT \Ryzyko zgodności (compliance) Ryzyko kapitałowe , nadmiernej dźwigni finansowej i proces ICAAP, System informacji zarządczej w zakresie zarządzania ryzykiem. Część II
18.05.2017. NOWA USTAWA O KREDYCIE HIPOTECZNYM. EWOLUCJA CZY REWOLUCJA?PRZYGOTOWANIE BANKU DO WDROŻENIA NOWYCH PRZEPISÓW. ZMIANY
W PRZEPISACH O KREDYCIE KONSUMENCKIM.
18.05.2017. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA PRZEKAZYWANA DO BFG OD 2017 R.
18-19.05.2017. OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – warsztaty praktyczne .

OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY (np. gminna, miejska, powiatowa biblioteka publiczna, gminny, miejski ośrodek kultury).

19.05.2017. NOWA JAKOŚĆ SPRZEDAŻY -KLUCZ DO PROFESJONALIZMU BANKOWCA W SPECYFICE BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH.
20.05.2017. MONREP – ZARYS NOWEJ SPRAWOZDAWCZOŚCI MONETARNEJ ORAZ NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU SPRAWOZDAWCZOŚCI PŁYNNOŚCIOWEJ- SPORZĄDZANIE FORMULARZA LCR I NSFR .
22.05.2017. ZMIANY!!!

WPROWADZENIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW – NOWE PODEJŚCIE DO SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ ORAZ ZGŁASZANIA NADUŻYĆ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM– TRZY LINIE OBRONY (TRZY POZIOMY ZARZĄDZANIA).

22.05.2017. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU   W TYM WIERZYTELNOŚCI UMORZONE, ODPISANE, PRZEDAWNIONE ORAZ SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚCI. JAK EWIDENCJONOWAĆ. JAK ROZLICZAĆ W PODATKACH CIT I PIT I VAT.
22.05.2017. ZMIANY W KREDYCIE  HIPOTECZNYM– USTAWA Z DNIA 24 LUTEGO 2017R. O KREDYCIE HIPOTECZNYM ORAZ O NADZORZE NAD POŚREDNIKAMI  KREDYTU HIPOTECZNEGO.
23.05.2017. REALIZACJA ZAJĘĆ EGZEKUCYJNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH W ŚWIETLE AKTUALNYCH PRZEPISÓW  PRAWNYCH I ORZECZNICTWA SĄDOWEGO.
23.05.2017 ZMIANY DOTYCZĄCE  PODATKU VAT –  2017 R.
24.05.2017. OCENA MECHANIZMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW  ORAZ ZMIAN REKOMENDACJI H.
25.05.2017. PRZEGLĄD ZARZĄDCZY PROCEDUR PO WEJŚCIU W ŻYCIE ROZP. MRIF W SPRAWIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM I SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ SZCZEGÓŁOWEGO SPOSOBU SZACOWANIA KAPITAŁU WEWNĘTRZNEGO W BANKACH.
25-26.05. 2017 AKADEMIA KREDYTOWA DLA PRACOWNIKÓW PIONÓW KREDYTOWYCH.

3- CZĘŚCIOWY  KURS DLA KREDYTOWCÓW ORAZ ANALITYKÓW.
Cz. II: „Ocena indywidualnego ryzyka kredytowego przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych”.

25-26.05.2017. KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO  Z UWZGLĘDNIENIEM  NOWYCH BANKNOTÓW (POLSKICH I ZAGRANICZNYCH).
29.05.2017 TESTY WARUNKÓW SKRAJNYCH W OBSZARZE RYZYKA KREDYTOWEGO, OPERACYJNEGO, PŁYNNOŚCI I STOPY PROCENTOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.
30.05.2017 JAK OCENIAĆ MAŁE FIRMY I MAŁE GOSPODARSTWA ROLNE – PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE

Szkolenia w Sandomierzu dla Firm

Data Szkolenia dla Firm w SANDOMIERZU – MAJ 2017
09.05.2017 PODRÓŻE SŁUŻBOWE w 2017 r. NAJNOWSZE ZMIANY I ORZECZNICTWO.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt). 09.05.2017 – SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

11.05.2017 NOWE OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ŚWIETLE PRZEPISÓW NOWELIZUJĄCYCH KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO –  2017 R.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 11.05.2017-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

12.05.2017 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM ORAZ WDROŻENIE OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 12.05.2017 – SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

18.05.2017 ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE NOWELIZACJA PRZEPISÓW.

(zmiany od 1 października 2016 roku i 1 stycznia 2017 roku, kontrole PIP w zakresie legalności zatrudnienia – warsztaty prowadzone przez Inspektora Państwowej Inspekcji Pracy)

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 18.05.2017-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00

Prestiżowe wyróżnienie dla Szkoły Bankowej w Sandomierzu.

20161026-img_8290

W dniu 26.10.2016 w Klubie Bankowca w Warszawie zasłużonych przedstawicieli szkół bankowych i instytucji szkoleniowych, zaangażowanych w proces kształcenia kadr bankowych uhonorowano medalem Mikołaja Kopernika oraz odznakami Honorowymi ZBP. Wśród wyróżnionych instytucji szkoleniowych znalazła się również Szkoła Bankowa w Sandomierzu, w imieniu której medal odebrała Pani Małgorzata Nowak –  Prezes Zarządu Szkoły Bankowej w Sandomierzu, ekspert w zakresie działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji pracowników sektora finansowego, a w szczególności w obszarze organizacji szkoleń dla pracowników banków spółdzielczych, Członek Prezydium Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych Bankowości Polskiej przy ZBP.

NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA 2017

Szkoła Bankowa, Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe w Sandomierzu przyjmuje zapisy na 6 kierunków Studiów Podyplomowych z zakresu BANKOWOŚCI organizowanych przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Zajęcia odbywają się w Lublinie i Rzeszowie jeden lub 2 razy w miesiącu. Studia obejmują 2 semestry, 10 do 11 weekendowych zjazdów. Niskie czesne płatne w miesięcznych ratach, możliwość sfinansowania do 80% przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy jakim dysponują Urzędy Pracy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, zgodne z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem proponowanych kierunków jest nabycie specjalistycznej wiedzy przekazanej przez doświadczonych praktyków, ekspertów w dziedzinie bankowości. Zajęcia prowadzone są z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych oraz wymagań regulacyjnych i nadzorczych, a także dobrych praktyk funkcjonowania banków.

 

Kierunki Kształcenia:

NOWOŚĆ ! WYCENA NIERUCHOMOŚCI

(Dyplom Wyższej Szkoły Bankowej We Wrocławiu)

W związku z licznymi sugestiami płynącymi z Banków Spółdzielczych zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności Pracowników Banków zajmujących się formalną i merytoryczną weryfikacją poprawności operatów szacunkowych oraz odpowiedzialnych za monitoring wartości nieruchomości, które stanowią przedmiot zabezpieczenia ekspozycji kredytowych.

 ico

NOWOŚĆ ! ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ
I MARKETING 
W BANKU 

(Dyplom Wyższej Szkoły Bankowej We Wrocławiu)

10 zjazdów.

ico

AUDYT, KONTROLA WEWNĘTRZNA
I RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA BANKU .

11 zjazdów weekendowych.

ico

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W BANKU.

10 zjazdów weekendowych.

ico

WINDYKACJA I ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI W BANKU.

11 zjazdów weekendowych

Rozpoczęcie: 06-07.05.2017

ico

PODYPLOMOWE STUDIA BANKOWOŚCI

połączone ze STUDIUM BANKOWOŚCI -na DYPLOMOWANEGO PRACOWNIKA BANKOWEGO -stopień nadawany przez Związek Banków Polskich – 10 zjazdów (większość w weekendy).

ico

Kontakt w sprawie dodatkowych informacji oraz zgłoszeń :

Sandomierz:

Lublin: Dyrektor ds. sprzedaży M. Rodzoś

www.szkolbank.sandomierz.pl

Z serdecznym zaproszeniem

Małgorzata Nowak- Prezes Zarządu Szkoły