Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów
Prestiżowe wyróżnienie dla Szkoły Bankowej w Sandomierzu.

Prestiżowe wyróżnienie dla Szkoły Bankowej w Sandomierzu.

W dniu 26.10.2016 w Klubie Bankowca w Warszawie zasłużonych przedstawicieli szkół bankowych i instytucji szkoleniowych, zaangażowanych w proces kształcenia kadr bankowych uhonorowano medalem Mikołaja Kopernika oraz odznakami Honorowymi ZBP. Wśród wyróżnionych instytucji szkoleniowych znalazła się również Szkoła Bankowa w Sandomierzu, w imieniu której medal odebrała Pani Małgorzata Nowak –  Prezes Zarządu...
NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA 2017

NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA 2017

Szkoła Bankowa, Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe w Sandomierzu przyjmuje zapisy na 6 kierunków Studiów Podyplomowych z zakresu BANKOWOŚCI organizowanych przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Zajęcia odbywają się w Lublinie i Rzeszowie jeden lub 2 razy w miesiącu. Studia obejmują 2 semestry, 10 do 11 weekendowych zjazdów. Niskie czesne płatne w...
Ostatnie wpisy

Szkolenia w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym

Data Szkolenia dla Banków Spółdzielczych – CZERWIEC 2017
05.06.2017

PAPIERY WARTOŚCIOWE – KLASYFIKACJA, EWIDENCJA I WYCENA –WARSZTATY.

05.06.2017

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE PSYCHOLOGII W SPRZEDAŻY

05-06.06.2017

PROFESJONALNY PRACOWNIK OBSŁUGI FINANSOWANIA HIPOTECZNEGO.

07.06.2017

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA PRZEKAZYWANA DO BFG OD 2017 R.

08-09.06. 2017

AKADEMIA KREDYTOWA DLA PRACOWNIKÓW PIONÓW KREDYTOWYCH. KURS DLA KREDYTOWCÓW ORAZ ANALITYKÓW.

Cz. III: „Ocena prawnych zabezpieczeń ekspozycji kredytowych . Proces klasyfikacji i tworzenia rezerw celowych”

10.06.2017

NOWY BION 2017 !!!

ZMIANY W METODYCE BION BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH.

19.06.2017

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU   W TYM WIERZYTELNOŚCI UMORZONE, ODPISANE, PRZEDAWNIONE ORAZ SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚCI.
JAK EWIDENCJONOWAĆ. JAK ROZLICZAĆ W PODATKACH CIT I PIT I VAT.

19-20.06.2017

OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ GOSPODARSTW ROLNYCH ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI W GRUPIE BPS METODYKAMI OCENY RYZYKA KREDYTOWEGO.

22.06.2017

NOWY BION !!!

METODYKA BION W 2017 ROKU – PRAKTYCZNE PROBLEMY ZWIĄZANE Z BADANIEM I OCENĄ NADZORCZĄ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

22-23.06.2017

AKADEMIA DLA ANALITYKÓW KREDYTOWYCH –WARSZTATY-  4 ZJAZDY po 2 dni. Cz. I

23 .06.2017

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY Z UWZGLĘDNIENIEM  UWAG POKONTROLNYCH GIIF  I  KNF.

23.06.2017

REALIZACJA ZAJĘĆ EGZEKUCYJNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH W ŚWIETLE AKTUALNYCH PRZEPISÓW  PRAWNYCH I ORZECZNICTWA SĄDOWEGO.

26.06.2017

1- DNIOWE SZKOLENIE Z NOWEJ USTAWY HIPOTECZNEJ Z EGZAMINEM z samokształceniem:

PROFESJONALNY PRACOWNIK OBSŁUGI FINANSOWANIA HIPOTECZNEGO.

26-27.06.2017

KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO.

27.06.2017

NOWY BION 2017 !!!

ZMIANY W METODYCE BION BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH.

28.06.2017

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM BRANŻOWYM PORTFELA KREDYTOWEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.

29.06.2017

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM BRAKU ZGODNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.

Szkolenia w Sandomierzu dla Firm

Data Szkolenia dla Firm w SANDOMIERZU – CZERWIEC 2017
 12.06.201728  1.ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE NOWELIZACJA PRZEPISÓW.

(warsztaty prowadzone przez Inspektora Państwowej Inspekcji Pracy)

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 12.06.2017 r. -SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00

 13.06.2017 2. ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH; JAK SKUTECZNIE ROZLICZYĆ FIRMĘ W PFRON – zmiany 07/2016.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 13.06.2017 r. -SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

 14.06.2017 3. LISTA PŁAC 2017 – METODY I TECHNIKI PRAWIDŁOWEGO SPORZĄDZANIA LIST PŁAC DLA PRACOWNIKÓW I ZLECENIOBIORCÓW.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 14.06.2017 r. -SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

 16.06.2017 4.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM ORAZ WDROŻENIE OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 16.06.2017 r. – SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00

 21.06.2017 5. PODRÓŻE SŁUŻBOWE w 2017 r. NAJNOWSZE ZMIANY I ORZECZNICTWO.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt). 21.06.2017 r.- SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

 26.06.2017 6. EWIDENCJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I NIEPRAWIDŁOWOŚCI Z TYM ZWIĄZANE W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH – PROGRAM

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 26.06.2017 r. -SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

 27.06.2017 7. DOSTOSOWANIE POLITYKI (ZASAD) RACHUNKOWOŚCI W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 27.06.2017 r. -SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

30.06.2017 8. NOWE OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ŚWIETLE PRZEPISÓW NOWELIZUJĄCYCH KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO –  2017 R.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 30.06.2017 r. -SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00

Szkoła Bankowa Centrum Edukacyjno -Szkoleniowe zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji szkolenia, w przypadku braku zgłoszenia się na wybrany termin określonej minimalnej liczby uczestników.

Prestiżowe wyróżnienie dla Szkoły Bankowej w Sandomierzu.

20161026-img_8290

W dniu 26.10.2016 w Klubie Bankowca w Warszawie zasłużonych przedstawicieli szkół bankowych i instytucji szkoleniowych, zaangażowanych w proces kształcenia kadr bankowych uhonorowano medalem Mikołaja Kopernika oraz odznakami Honorowymi ZBP. Wśród wyróżnionych instytucji szkoleniowych znalazła się również Szkoła Bankowa w Sandomierzu, w imieniu której medal odebrała Pani Małgorzata Nowak –  Prezes Zarządu Szkoły Bankowej w Sandomierzu, ekspert w zakresie działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji pracowników sektora finansowego, a w szczególności w obszarze organizacji szkoleń dla pracowników banków spółdzielczych, Członek Prezydium Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych Bankowości Polskiej przy ZBP.

NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA 2017

Szkoła Bankowa, Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe w Sandomierzu przyjmuje zapisy na 6 kierunków Studiów Podyplomowych z zakresu BANKOWOŚCI organizowanych przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Zajęcia odbywają się w Lublinie i Rzeszowie jeden lub 2 razy w miesiącu. Studia obejmują 2 semestry, 10 do 11 weekendowych zjazdów. Niskie czesne płatne w miesięcznych ratach, możliwość sfinansowania do 80% przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy jakim dysponują Urzędy Pracy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, zgodne z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem proponowanych kierunków jest nabycie specjalistycznej wiedzy przekazanej przez doświadczonych praktyków, ekspertów w dziedzinie bankowości. Zajęcia prowadzone są z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych oraz wymagań regulacyjnych i nadzorczych, a także dobrych praktyk funkcjonowania banków.

 

Kierunki Kształcenia:

NOWOŚĆ ! WYCENA NIERUCHOMOŚCI

(Dyplom Wyższej Szkoły Bankowej We Wrocławiu)

W związku z licznymi sugestiami płynącymi z Banków Spółdzielczych zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności Pracowników Banków zajmujących się formalną i merytoryczną weryfikacją poprawności operatów szacunkowych oraz odpowiedzialnych za monitoring wartości nieruchomości, które stanowią przedmiot zabezpieczenia ekspozycji kredytowych.

 ico

NOWOŚĆ ! ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ
I MARKETING 
W BANKU 

(Dyplom Wyższej Szkoły Bankowej We Wrocławiu)

10 zjazdów.

ico

AUDYT, KONTROLA WEWNĘTRZNA
I RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA BANKU .

11 zjazdów weekendowych.

ico

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W BANKU.

10 zjazdów weekendowych.

ico

WINDYKACJA I ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI W BANKU.

11 zjazdów weekendowych

Rozpoczęcie: 06-07.05.2017

ico

PODYPLOMOWE STUDIA BANKOWOŚCI

połączone ze STUDIUM BANKOWOŚCI -na DYPLOMOWANEGO PRACOWNIKA BANKOWEGO -stopień nadawany przez Związek Banków Polskich – 10 zjazdów (większość w weekendy).

ico

Kontakt w sprawie dodatkowych informacji oraz zgłoszeń :

Sandomierz:

Lublin: Dyrektor ds. sprzedaży M. Rodzoś

www.szkolbank.sandomierz.pl

Z serdecznym zaproszeniem

Małgorzata Nowak- Prezes Zarządu Szkoły