Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów
Nabór na nowy kierunek studiów podyplomowych

Nabór na nowy kierunek studiów podyplomowych

Nabór na nowy kierunek studiów podyplomowych AUDYT, KONTROLA WEWNĘTRZNA I RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA BANKU. Do pobrania: Program_2014_AUDYT-2 Planowane rozpoczęcie: Harmonogram_Lublin-Studia 3
Nabór na studia: Windykacja i Zarządzanie Należnościami Banku - edycja 2015

Nabór na studia: Windykacja i Zarządzanie Należnościami Banku – edycja 2015

UWAGA BANKOWCY: Trwa NABÓR NA STUDIA PODYPLOMOWE (organizowanych przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu) ”WINDYKACJA I ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI BANKU” Dyplom Wyższej Szkoły Bankowej We Wrocławiu Lublin, Rzeszów. – Zajęcia : 11 zjazdów – jeden lub 2 razy w miesiącu ). Uczestnicy nie piszą prac podyplomowych. (egzamin końcowy pisemny) UWAGA...
Nabór na studia: Podyplomowe Studia Bankowości - edycja 2015

Nabór na studia: Podyplomowe Studia Bankowości – edycja 2015

PODYPLOMOWE STUDIA BANKOWOŚCI – Dyplom WSB we Wrocławiu, połączone ze STUDIUM BANKOWOŚCI – DYPLOMOWANY PRACOWNIK BANKOWY (stopień nadawany przez Związek Banków Polskich). W ramach  współpracy z WSB we Wrocławiu, wszyscy absolwenci w/w STUDIUM BANKOWOŚCI otrzymają certyfikat Uczelni USA- FRANKLIN UNIVERSITY w Ohio (partnerska Uczelnia WSB we Wrocławiu). Nowe edycje w Lublinie oraz w Rzeszowie. UWAGA!!!...
Nabór na studia: Zarządzanie Ryzykami w Banku - edycja 2015

Nabór na studia: Zarządzanie Ryzykami w Banku – edycja 2015

Trwa Nabór Na  Podyplomowe Studia „Zarządzanie Ryzykami w Banku” edycja LUBLIN i RZESZÓW Dyplom WSB Wrocław    Do pobrania: Zarządzanie Ryzykami program Planowane rozpoczęcie: TRWA NABÓR NA EDYCJĘ 2014 / 2015
Ostatnie wpisy

Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe proponuje:

 

Data Szkolenia – Kwiecień 2015 r. Pobierz program
 10.04.2015  1. OBLIGACJE W NOWEJ USTAWIE O OBLIGACJACH. ico
 13.04.2015  2. JAK ZOSTAĆ MISTRZEM SPRZEDAŻY W BANKU? ico
 15-16.04.2015 NOWOŚĆ !!!3. PROAKTYWNE ZARZĄDZANIE RYZYKAMI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM, A SYSTEM AUDYTU I KONTROLI WEWNĘTRZNEJ (ELEMENTY RYZYKA OPERACYJNEGO, COMPLIANCE, ŁAD KORPORACYJNY). ZARZĄDZANIE RYZYKIEM NADUŻYĆ. ico
 16- 17.04.2015 4. OCENA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM RACHUNKU PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ORAZ ANALIZA POZOSTAŁYCH MIERNIKÓW KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW W KONTEKŚCIE PRAWIDŁOWEJ KLASYFIKACJI EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH- WARSZTATY KOMPUTEROWE. ico
 17.04.2015  5. POLITYKA INFORMACYJNA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM Z UWZGLĘDNIENIEM ZAPISÓW NOWEJ REKOMENDACJI P. ico
 20.04.2015 ZMIANY!!!6. ZMIANY W KREDYTACH PREFERENCYJNYCH Z DOPŁATAMI ARIMR OBOWIĄZUJĄCE OD 2015 R. NOWE LINIE KREDYTOWE – NOWE PODSTAWY USTALANIA OPROCENTOWANIA. ico
 20.04.2015  ZMIANY!!!7. KARTY PŁATNICZE W ZRZESZENIU BPS SA- ZMIANY W TRANSAKCJACH INTERNETOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH OD 01.02.2015 R (USŁUGA 3D SECURE). ico
 22.04.2015 8. KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO.21- ico
 21.04.2015 9. EGZEKUCJA Z RACHUNKU BANKOWEGO- ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE. ico
 22.04.2015 NOWY TEMAT!!!

10. CAŁOŚCIOWY PROCES WDRAŻANIA NOWYCH PRODUKTÓW KREDYTOWYCH I DEPOZYTOWYCH, MONITOROWANIE EFEKTÓW SPRZEDAŻY- WARSZTATY KOMPUTEROWE.

ico
 23-24.04.2015 11. AKADEMIA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM OD PODSTAW. 5 x 2 dni – 1raz w m-cu. Cz. I ico
  12.ŚRODKI TRWAŁE W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM. ico
 27.04.2015. 13. PRAKTYKA WDROŻENIA I FUNKCJONOWANIA REKOMENDACJI U W BANKU SPÓŁDZIELCZYM – APETYT NA RYZYKO, POMIAR, OCENA, OGRANICZANIE I KONTROLA RYZYKA, SPRAWOZDAWCZOŚĆ WEWNĘTRZNA. ico
 27-28.04.2015 14. KURS DLA GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH ORAZ KANDYDATÓW NA GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH-RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA . 4 zjazdy po 2 dni (1 raz w m-cu). Cz. III. ico
 28.04.2015. NOWA REKOMENDACJA P!!!15. ZASADY ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ PO WDROŻENIU ZAPISÓW NOWEJ REKOMENDACJI P. ico
 29.04.2015.  16. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM – WARSZTATY KOMPUTEROWE. ico
 29.04.2015.  17. REPREZENTACJA, REKLAMA, SPONSORING, ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW ORAZ POZOSTAŁE FORMY WSPARCIA SPRZEDAŻY NA GRUNCIE PODATKÓW DOCHODOWYCH ORAZ PODATKU VAT. ico

 

KLIKNIJ NA WYBRANĄ POZYCJĘ,
ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY

Harmonogram zjazdów Studiów Podyplomowych

Podyplomowe Studia Bankowości, Studium Bankowości na stopień dyplomowany pracownik bankowy:

25-26.04.2015  (sobota-niedziela)

„Rynek pieniężny i kapitałowy”

 

Podyplomowe Studia Audyt, Kontrola i Rachunkowość finansowa Banku

25-26.04.2015  (sobota-niedziela)

„Rachunkowość finansowa dla audytorów wewnętrznych”

Certyfikowany Konsultant Ds. Finansowych (CKF)

Szkoła Bankowa w Sandomierzu, Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe zaprasza na Nowy Stopień Zawodowy nadawany przez Związek Banków Polskich pt.

CERTYFIKOWANY KONSULTANT

DS. FINANSOWYCH (CKF)

jako narzędzie poprawy jakości obsługi klienta Banku w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej.

5- częściowy Kurs przeznaczony jest dla pracowników bezpośredniej obsługi klientów i sprzedaży produktów usług bankowych, kontaktujących się z klientami zarówno w placówkach bankowych, jak i na spotkaniach poza bankiem czy przez telefon, kasjero- dysponentów, pracowników zajmujących się reklamacjami i windykacją.

Do pobrania:
program

 

Szkoła Bankowa przyjmuje zapisy

Szkoła Bankowa w Sandomierzu przyjmuje zapisy 

DO POLICEALNEGO STUDIUM RACHUNKOWOŚCI
– zawód technik rachunkowości

Rok szkolny 2015 / 2015

PROGRAM DO POBRANIA

Szkoła zaoczna dla dorosłych, (zajęcia co 2 tygodnie sobota-niedziela). W trakcie nauki słuchacze zdobywają dwie kwalifikacje: A36 – prowadzenie rachunkowości, A.65 – Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Informacje i zapisy w sekretariacie Szkoły Bankowej przy ul. Rynek 5
w Sandomierzu (STARÓWKA) tel. 15 832 27 90, 15 832 78 88. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

www.szkolbank.sandomierz.pl

Zapraszamy do udziału – nowe edycje 2015

Prowadzimy nabór na nowe edycje Studiów  Podyplomowych, organizowanych w LUBLINIE oraz RZESZOWIE przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.  Planowane rozpoczęcie zajęć: po zebraniu grupy. Absolwenci otrzymują Dyplomy WSB Wrocław.

Proponowane kierunki:  
1. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W BANKU (10 zjazdów w weekendy- 1 raz w m-cu)
Egzamin końcowy w formie testu, bez pisania prac dyplomowych.

2. WINDYKACJA I ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI W BANKU. (11 zjazdów w weekendy)
Egzamin w formie testu, bez pisania prac dyplomowych.

3. PODYPLOMOWE STUDIA BANKOWOŚCI- połączone ze STUDIUM BANKOWOŚCI -na  DYPLOMOWANEGO PRACOWNIKA BANKOWEGO -stopień nadawany przez Związek Banków Polskich ( 10 zjazdów weekendowych).
Egzamin pisemny i ustny. Słuchacze piszą prace dyplomowe.

UWAGA!!! NOWY KIERUNEK – rozpoczęcie – po zebraniu grupy
4. AUDYT, KONTROLA WEWNĘTRZNA I RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA BANKU. (11 zjazdów)
Egzamin w formie testu.

UWAGA!!! Na życzenie Osób zainteresowanych prześlemy programy  STUDIÓW  i udzielimy dodatkowych informacji.