Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów
Nabór na nowy kierunek studiów podyplomowych

Nabór na nowy kierunek studiów podyplomowych

Nabór na nowy kierunek studiów podyplomowych AUDYT, KONTROLA WEWNĘTRZNA I RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA BANKU. Do pobrania: Program_2014_AUDYT-2 Planowane rozpoczęcie: Harmonogram_Lublin-Studia 3
Nabór na studia: Windykacja i Zarządzanie Należnościami Banku - edycja 2015

Nabór na studia: Windykacja i Zarządzanie Należnościami Banku – edycja 2015

UWAGA BANKOWCY: Trwa NABÓR NA STUDIA PODYPLOMOWE (organizowanych przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu) ”WINDYKACJA I ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI BANKU” Dyplom Wyższej Szkoły Bankowej We Wrocławiu Lublin, Rzeszów. – Zajęcia : 11 zjazdów – jeden lub 2 razy w miesiącu ). Uczestnicy nie piszą prac podyplomowych. (egzamin końcowy pisemny) UWAGA...
Nabór na studia: Podyplomowe Studia Bankowości - edycja 2015

Nabór na studia: Podyplomowe Studia Bankowości – edycja 2015

PODYPLOMOWE STUDIA BANKOWOŚCI – Dyplom WSB we Wrocławiu, połączone ze STUDIUM BANKOWOŚCI – DYPLOMOWANY PRACOWNIK BANKOWY (stopień nadawany przez Związek Banków Polskich). W ramach  współpracy z WSB we Wrocławiu, wszyscy absolwenci w/w STUDIUM BANKOWOŚCI otrzymają certyfikat Uczelni USA- FRANKLIN UNIVERSITY w Ohio (partnerska Uczelnia WSB we Wrocławiu). Nowe edycje w Lublinie oraz w Rzeszowie. UWAGA!!!...
Nabór na studia: Zarządzanie Ryzykami w Banku - edycja 2015

Nabór na studia: Zarządzanie Ryzykami w Banku – edycja 2015

Trwa Nabór Na  Podyplomowe Studia „Zarządzanie Ryzykami w Banku” edycja LUBLIN i RZESZÓW Dyplom WSB Wrocław    Do pobrania: Zarządzanie Ryzykami program Planowane rozpoczęcie: TRWA NABÓR NA EDYCJĘ 2014 / 2015
Ostatnie wpisy

Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe proponuje:

Data Szkolenia – Luty 2015 r. Pobierz program
19.02.2015 ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO – IMPLEMENTACJA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM. ico
20.02.2015 OMÓWIENIE ZMIAN DO SPRAWOZDAWCZOŚCI WEBIS I FINREP ORAZ INFORMACJE Z ZAKRESU DUŻYCH ZAANGAŻOWAŃ SPORZĄDZANYCH NA FORMULARZACH LE ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM CRR, PRZYPOMNIENIE ZASAD WYKONYWANIA SPRAWOZDANIA NB300 NA PRZYKŁADACH. ico
20.02.2015 ROZLICZENIA W OBROCIE DEWIZOWYM Z UWZGLĘDNIENIEM USTAWY O USŁUGACH PŁATNICZYCH. PRAKTYCZNA REALIZACJA PRZEKAZÓW ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU „PRZEKAZY”. ZAGADNIENIA Z ZAKRESU PODATKÓW OD RENT I EMERYTUR- NOWA USTAWA ORAZ NOWA INSTRUKCJA. ico
23.02.2015

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PRAWIE KONSUMENCKIM W 2015 ROKU.
NOWA USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, REKOMENDACJA „U” KNF, NOWELIZACJA USTAWY PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE, REKOMENDACJA DOBRYCH PRAKTYK DLA DORADCÓW KREDYTOWYCH ORAZ KLAUZUL NIEDOZWOLONYCH

ico
23-24.02.2015 KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO. ico
23-24.02.2015 UWAGA NOWOŚĆ !!!
AKTYWA PRZEJĘTE ZA DŁUGI, ROZLICZENIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU KREDYTÓW STRACONYCH, PAPIERY WARTOŚCIOWE- EWIDENCJA I WYCENA BILANSOWA I PODATKOWA.
ico
25-26.02.2015 UWAGA!!!- nowa edycja Kursu
KURS DLA GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH ORAZ KANDYDATÓW NA GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH-RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA . 4 zjazdy po 2 dni (1 raz w m-cu). Cz. I
ico
26.02.2015 UWAGA- ZMIANY VAT!!!
ZMIANY W PODATKU VAT W 2015 r.
ico

 

Data Szkolenia – Marzec 2015 r. Pobierz program
 04.03.2015 WAŻNE!!!
1. KREDYT KONSUMENCKI I KREDYT HIPOTECZNY, PRAKTYCZNE PODSUMOWANIE PROBLEMÓW PRAWNYCH ORAZ PREZENTACJA AKTUALNEGO STANOWISKA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW W SPRAWIE STWIERDZONYCH LICZNYCH NARUSZEŃ W PRAKTYCE BANKOWEJ REGULACJI  USTAWY O KREDYCIE KONSUMENCKIM.
ico
 05-06.03.2015  2. SKUTECZNE METODY USTANAWIANIA ZABEZPIECZEŃ NA POCZET KREDYTÓW BANKOWYCH ico
06.03.2015 3. PRZECIWDZIAŁANIE PROCEDEROWI  PRANIA PIENIĘDZY Z UWZGLĘDNIENIEM UWAG POKONTROLNYCH KNF ORAZ  GIIF ico
12.03.2015 4. PROCES TESTOWANIA WPŁYWU WARUNKÓW SKRAJNYCH NA BEZPIECZEŃSTWO KAPITAŁOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KONTEKŚCIE ZMIAN UREGULOWAŃ I NORM ZEWNĘTRZNYCH, (DYREKTYWA CRD IV I ROZPORZĄDZENIE CRR), Z UWZGLĘDNIENIEM RYZYKA INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH– WARSZTATY KOMPUTEROWE. ico
13.03.2015 NOWE ROZPORZĄDZENIE MF!!!
5. ZASADY PRZEGLĄDU (MONITORINGU) I KLASYFIKACJI EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE TWORZENIA REZERW NA RYZYKO ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ BANKÓW – WARSZTATY KOMPUTEROWE
ico
14.03.2015 6. SPRAWOZDAWCZOŚĆ Z ZAKRESU FUNDUSZY WŁASNYCH BANKU, ŁĄCZNEJ KWOTY EKSPOZYCJI NA RYZYKO ORAZ WYZNACZANIA WSPÓŁCZYNNIKÓW KAPITAŁOWYCH – WSKAZANIE I OPIS FORMULARZY, KTÓRE WINNY BYĆ SPORZĄDZANE PRZEZ BANK NA POTRZEBY NBP ico
16.03.2015 7. ZALECENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ PRZEPISY URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DOTYCZĄCE KREDYTÓW DLA OSÓB FIZYCZNYCH. ico
 16-17.03.2015 8. NOWOŚĆ- SZKOLENIE INTEGRACYJNE W PONIATOWEJ !!!
PROAKTYWNE ZARZĄDZANIE RYZYKAMI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM, A SYSTEM LIMITÓW WEWNĘTRZNYCH, AUDYTU I KONTROLI WEWNĘTRZNEJ (ELEMENTY RYZYKA OPERACYJNEGO, COMPLIANCE,  ŁAD KORPORACYJNY). ZARZĄDZANIE RYZYKIEM NADUŻYĆ.- SZKOLENIE INTEGRACYJNE
ico
17.03.2015 9. SPRZEDAŻ KREDYTÓW A RYZYKO KREDYTOWE ico
18.03.2015 NOWOŚĆ!!!
10. REPREZENTACJA, REKLAMA, SPONSORING, ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW ORAZ POZOSTAŁE FORMY WSPARCIA SPRZEDAŻY NA GRUNCIE PODATKÓW DOCHODOWYCH ORAZ PODATKU VAT
ico
19-20.03.2015 UWAGA- NOWY TEMAT!!!
11. CAŁOŚCIOWY PROCES WDRAŻANIA NOWYCH PRODUKTÓW KREDYTOWYCH I DEPOZYTOWYCH, MONITOROWANIE EFEKTÓW SPRZEDAŻY- WARSZTATY KOMPUTEROWE
ico
23.03.2015 12. POLITYKA INFORMACYJNA BANKU W 2015 ROKU – ZMIANY W III FILARZE, WPŁYW CRD IV, ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, NOWYCH REKOMENDACJI KNF ico
23-24.03.2015 13. KURS DLA GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH ORAZ KANDYDATÓW NA GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH-RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA . 4 zjazdy po 2 dni (1 raz w m-cu). Cz. II: ico
24.03.2015 14. RYZYKO OPERACYJNE I BRAKU ZGODNOŚCI – W 2015 ROKU, NOWE REGULACJE DOSTOSOWANE DO REKOMENDACJI D, ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO ORAZ NOWEJ METODYKI BION ico
25.03.2015 NOWOŚĆ!!!
15. RESTRUKTURYZACJA NALEŻNOŚCI W SEKTORZE BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ Z UWZGLĘDNIENIEM ASPEKTÓW KSIĘGOWYCH I PODATKOWYCH ORAZ PROJEKTU NOWEGO PRAWA RESTRUKTURYZACYJNEGO (DRUK SEJMOWY NR 2824)- SZKOLENIE DLA WINDYKATORÓW ORAZ KSIĘGOWYCH BS
ico
25- 26.03.2015 16.KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO ico
 27.03.2015 NOWOŚĆ!!!
17. OBLIGACJE W NOWEJ USTAWIE O OBLIGACJACH.
ico
27.03.2015 NOWOŚĆ!!!
18. WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI – SKUTECZNA POLITYKA INFORMACYJNA- WYMAGANIA KNF
ico
30.03.2015 19. EFEKTYWNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM OPERACYJNYM W BANKU Z UWZGLĘDNIENIEM ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO ico

 

KLIKNIJ NA WYBRANĄ POZYCJĘ,
ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY

Harmonogram zjazdów Studiów Podyplomowych

Podyplomowe Studia Bankowości , Studium Bankowości na stopień dyplomowany pracownik bankowy:

19-20.03.2015 (czwartek-piątek)

V zjazd: Organizacja i zarządzanie bankiem komercyjnym.

28-29.03.2015 (sobota-niedziela)

VI zjazd: Zarządzanie aktywami i pasywami

 

Podyplomowe Studia Audyt, Kontrola i Rachunkowość finansowa Banku

14-15.03.2015 (sobota-niedziela)

V Zjazd: Kontrola wewnętrzna (zarządcza, funkcjonalna)

21-22.03.2015 (sobota-niedziela)

VI Zjazd: Rachunkowość finansowa dla audytorów wewnętrznych

Szkoła Bankowa przyjmuje zapisy

Szkoła Bankowa w Sandomierzu przyjmuje zapisy 

DO POLICEALNEGO STUDIUM RACHUNKOWOŚCI
– zawód technik rachunkowości

Rozpoczęcie zajęć w lutym 2015 r.

PROGRAM DO POBRANIA

Szkoła zaoczna dla dorosłych, (zajęcia co 2 tygodnie sobota-niedziela). W trakcie nauki słuchacze zdobywają dwie kwalifikacje: A36 – prowadzenie rachunkowości, A.65 – Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Informacje i zapisy w sekretariacie Szkoły Bankowej przy ul. Rynek 5
w Sandomierzu (STARÓWKA) tel. 15 832 27 90, 15 832 78 88. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

www.szkolbank.sandomierz.pl

Zapraszamy do udziału – nowe edycje 2015

Prowadzimy nabór na nowe edycje Studiów  Podyplomowych, organizowanych w LUBLINIE oraz RZESZOWIE przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.  Planowane rozpoczęcie zajęć: po zebraniu grupy. Absolwenci otrzymują Dyplomy WSB Wrocław.

Proponowane kierunki:  
1. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W BANKU (10 zjazdów w weekendy- 1 raz w m-cu)
Egzamin końcowy w formie testu, bez pisania prac dyplomowych.

2. WINDYKACJA I ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI W BANKU. (11 zjazdów w weekendy)
Egzamin w formie testu, bez pisania prac dyplomowych.

3. PODYPLOMOWE STUDIA BANKOWOŚCI- połączone ze STUDIUM BANKOWOŚCI -na  DYPLOMOWANEGO PRACOWNIKA BANKOWEGO -stopień nadawany przez Związek Banków Polskich ( 10 zjazdów weekendowych).
Egzamin pisemny i ustny. Słuchacze piszą prace dyplomowe.

UWAGA!!! NOWY KIERUNEK – rozpoczęcie – po zebraniu grupy
4. AUDYT, KONTROLA WEWNĘTRZNA I RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA BANKU. (11 zjazdów)
Egzamin w formie testu.

UWAGA!!! Na życzenie Osób zainteresowanych prześlemy programy  STUDIÓW  i udzielimy dodatkowych informacji.