Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów
Nabór na studia: Windykacja i Zarządzanie Należnościami Banku - edycja 2014

Nabór na studia: Windykacja i Zarządzanie Należnościami Banku – edycja 2014

UWAGA BANKOWCY: Trwa NABÓR NA STUDIA PODYPLOMOWE (organizowanych przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu) ”WINDYKACJA I ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI BANKU” Dyplom Wyższej Szkoły Bankowej We Wrocławiu Lublin, Rzeszów. – Zajęcia : 11 zjazdów – jeden lub 2 razy w miesiącu ). Uczestnicy nie piszą prac podyplomowych. (egzamin końcowy pisemny) UWAGA...
Nabór na studia: Podyplomowe Studia Bankowości - edycja 2014

Nabór na studia: Podyplomowe Studia Bankowości – edycja 2014

PODYPLOMOWE STUDIA BANKOWOŚCI – Dyplom WSB we Wrocławiu, połączone ze STUDIUM BANKOWOŚCI – DYPLOMOWANY PRACOWNIK BANKOWY (stopień nadawany przez Związek Banków Polskich). W ramach  współpracy z WSB we Wrocławiu, wszyscy absolwenci w/w STUDIUM BANKOWOŚCI otrzymają certyfikat Uczelni USA- FRANKLIN UNIVERSITY w Ohio (partnerska Uczelnia WSB we Wrocławiu).  Nowe edycje w Lublinie oraz w Rzeszowie. UWAGA!!!...
Nabór na studia: Zarządzanie Ryzykami w Banku - edycja 2014

Nabór na studia: Zarządzanie Ryzykami w Banku – edycja 2014

Trwa Nabór Na  Podyplomowe Studia „Zarządzanie Ryzykami w Banku” edycja LUBLIN i RZESZÓW Dyplom WSB Wrocław    Do pobrania: Zarządzanie Ryzykami program Planowane rozpoczęcie: po zebraniu grupy
Ostatnie wpisy

Centrum Edukacyjno – Szkoleniowe proponuje:

Dodaj do kalendarza google
 • 24 Kwiecień 2014 - 25 Kwiecień 2014
  KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO Z UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH, ZMODERNIZOWANYCH POLSKICH BANKNOTÓW
  Szkolenie wprowadzające do pracy kasjera lub na zastępstwo oraz dla osób pragnących zapoznać się z nowymi zabezpieczeniami polskich banknotów
 • 24 Kwiecień 2014 - 25 Kwiecień 2014
  NOWOŚĆ!!! ANALIZA I WERYFIKACJA TREŚCI OPERATU SZACUNKOWEGO- ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI ORAZ WYCENA NIERUCHOMOŚCI
 • 25 Kwiecień 2014
  UWAGA!!! NOWE ZMODERNIZOWANE BANKNOTY. ROZPOZNAWANIE AUTENTYCZNOŚCI POLSKICH ZNAKÓW PIENIĘŻNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM BANKNOTÓW ZMODERNIZOWANYCH WCHODZĄCYCH DO OBIEGU W KWIETNIU 2014 R.ORAZ ZAGRANICZNYCH ZNAKÓW PIENIĘŻNYCH- szkolenie dla kasjerów złotowo- walutowych
 • 28 Kwiecień 2014 - 29 Kwiecień 2014
  ANALIZA SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ BANKU, PROGNOZA I ANALIZA ZAGROŻEŃ REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
 • 29 Kwiecień 2014
  IDENTYFIKACJA I POMIAR RYZYKA OPERACYJNEGO PO ZMIANACH W REKOMENDACJI M
 • 8 Maj 2014 - 9 Maj 2014
  OCENA PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH.PROCES KLASYFIKACJI I TWORZENIA REZERW CELOWYCH w ramach   AKADEMII DLA ANALITYKÓW KREDYTOWYCH- Cz. IV
  UWAGA!!! Istnieje możliwość uczestnictwa w pojedynczych tematach (w/w części) AKADEMII.
 • 12 Maj 2014 - 13 Maj 2014
  MONITORING KREDYTÓW- NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ ŻEBY ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO W CZASIE TRWANIA UMOWY KREDYTOWEJ ?
 • 12 Maj 2014
  NOWOŚĆ!!! INSTRUMENTY FINANSOWE – ZARZĄDZANIE RYZYKIEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM, ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA I REGULACJAMI OSTROŻNOŚCIOWYMI, NOWYM PODRĘCZNIKIEM INSPEKCJI I WYMAGANIAMI METODYKI BION W 2014
 • 13 Maj 2014
  STRATEGIA MARKETINGOWA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
 • 14 Maj 2014
  PRZEGLĄDY ZARZĄDCZE I OCENA DOKONYWANA W RAMACH AUDYTU WEWNĘTRZNEGO, AUDYTY OBLIGATORYJNE.
 • 14 Maj 2014
  WAŻNE-  BFG!!! OBOWIĄZKI BANKÓW ZWIĄZANE Z UCZESTNICTWEM W SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW W ŚWIETLE USTAWY O BANKOWYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM (BFG) ORAZ INNYCH USTAW OKREŚLAJĄCYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA FUNDUSZU STABILIZACYJNEGO
 • 19 Maj 2014 - 20 Maj 2014
  NOWOŚĆ!!! ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ORAZ ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ W ŚWIETLE ZAPISÓW DYREKTYWY 2013/36 UE
 • 19 Maj 2014
  KREDYTOWANIE KONSUMENTÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONA KONSUMENTA PRZEZ UOKIK – KLAUZULE NIEDOZWOLONE.
 • 20 Maj 2014
  NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY PRZY  UDZIELANIU KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ ZALECENIA KNF DLA PRACOWNIKÓW KREDYTOWYCH
 • 21 Maj 2014
  NARZĘDZIA OCENY RYZYKA KONCENTRACJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM – WARSZTATY KOMPUTEROWE.
 • 22 Maj 2014
  EKSPOZYCJE KREDYTOWE ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE, W KONTEKŚCIE ZMIAN USTAWY O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE,  REKOMENDACJI S ORAZ REKOMENDACJI J – WARSZTATY KOMPUTEROWE
 • 23 Maj 2014
  NOWOŚĆ!!! PAPIERY WARTOŚCIOWE- METODY ZAGOSPODAROWANIA NADWYŻEK FINANSOWYCH BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH NA RYNKACH KAPITAŁOWYCH
 • 23 Maj 2014
  ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI (ABI)-W BANKU SPÓŁDZIELCZYM
 • 26 Maj 2014 - 27 Maj 2014
  NOWOŚĆ!!! WARSZTATY DLA KOORDYNATORÓW I ANALITYKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA PRAKTYCZNĄ REALIZACJĘ  PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIA TERRORYZMU, W TYM OMÓWIENIE ZAPISÓW PROJEKTÓW NOWYCH REGULACJI W ZAKRESIE AML
 • 26 Maj 2014 - 27 Maj 2014
  KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO Z UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH, ZMODERNIZOWANYCH POLSKICH BANKNOTÓW
  Szkolenie  wprowadzające do pracy kasjera lub na zastępstwo oraz dla osób pragnących zapoznać się z nowymi zabezpieczeniami polskich banknotów
 • 28 Maj 2014
  DOSTOSOWANIE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DO NOWYCH WYMAGAŃ NADZORCZYCH
 • 28 Maj 2014
  KARTA OCEN (SCORECARD) – OCENIAMY PROCESY WYSTĘPUJĄCE W BANKU (SAMOOCENA RYZYKA OPERACYJNEGO)
 • 29 Maj 2014
  NOWOŚĆ!!! ZMIANY JUŻ W 2014 Roku - REKOMENDACJA „U” KNF – NOWE OBOWIĄZKI BANKÓW I ZASADY ICH ODPOWIEDZIALNOŚCI W PROCESIE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW BANKOWO-UBEZPIECZENIOWYCH

Zapraszamy do udziału – nowe edycje 2014

Prowadzimy nabór na nowe edycje Studiów  Podyplomowych, organizowanych w LUBLINIE oraz RZESZOWIE przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.  Planowane rozpoczęcie zajęć: maj (po zebraniu grupy). Absolwenci otrzymują Dyplomy WSB Wrocław.

Proponowane kierunki:  
1. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W BANKU (10 zjazdów w weekendy- 1 raz w m-cu)
Egzamin końcowy w formie testu, bez pisania prac dyplomowych.

2. WINDYKACJA I ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI W BANKU. (11 zjazdów w weekendy)
Egzamin w formie testu, bez pisania prac dyplomowych.

3. PODYPLOMOWE STUDIA BANKOWOŚCI- połączone ze STUDIUM BANKOWOŚCI -na  DYPLOMOWANEGO PRACOWNIKA BANKOWEGO -stopień nadawany przez Związek Banków Polskich ( 10 zjazdów weekendowych).
Egzamin pisemny i ustny. Słuchacze piszą prace dyplomowe.

UWAGA!!! NOWY KIERUNEK – rozpoczęcie – maj 2014
4. AUDYT, KONTROLA WEWNĘTRZNA I RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA BANKU. (11 zjazdów)
Egzamin w formie testu.

UWAGA!!! Na życzenie Osób zainteresowanych prześlemy programy  STUDIÓW  i udzielimy dodatkowych informacji.

Plan zajęć Policealnego Studium Rachunkowości 5-12-04-2014

Sobota 05.04.2014- 9.00- 11.45- Rachunkowość – biuro wynagrodzeń i podatków

-12.00 – 15.00-Dokumentacja biurowa – biuro wynagrodzeń i podatków

Sobota 12.04.2014- 9.00- 11.45-Dokumentacja biurowa – biuro wynagrodzeń i podatków

-12.00 – 15.00-Rachunkowość – biuro wynagrodzeń i podatków

Kurs księgowości komputerowej od podstaw – edycja 2014

Prowadzimy zapisy na Kurs Księgowości Komputerowej od podstaw. Kurs odbędzie się w Szkole Bankowej w Sandomierzu.

 • przedstawienie form prowadzenie działalności gospodarczej i związanych z tym  wymogami ewidencyjnymi
 • praktyczne poznanie przez uczestników szkolenia zasad opodatkowania podatkiem VAT i  podstawowych obowiązków podatników VAT (rejestracja, wystawianie faktur VAT, prowadzenie rejestrów Vat’owskich, składanie deklaracji miesięcznych, zasady rozliczeń z Urzędem Skarbowym),
 • praktyczne zapoznanie się z obowiązkami podatkowymi wymaganymi przez ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych (zaliczki miesięczne, rozliczenie roczne)
 • zapoznanie uczestników zasadami księgowości w małej firmie oraz podstaw praktycznych umiejętności prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (książka przychodów i rozchodów) z zastosowaniem programu komputerowego Mała Księgowość 2010
 • zdobycie wiedzy teoretycznej z zakresu podstaw rachunkowości, oraz podstaw praktycznych umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych za pomocą programu Symfonia Premium
 • zapoznanie się z zasadami prowadzenie kadr, obliczania płac a także ubezpieczeń społecznych

Pobierz program: kursksieg

Kurs Komputerowy

Kolejną propozycją przygotowaną dla Państwa przez Szkołę Bankową w Sandomierzu są dwa kursy komputerowe skierowane zarówno dla pracowników banków - zainteresowanych zdobyciem praktycznych umiejętności obsługi komputera, dla wszystkich chętnych -pragnących nabyć umiejętności z zakresu podstaw obsługi komputera.

Metodologia nie zakłada limitu wiekowego, ani profilu wykształcenia uczestników kursu.

Kurs obsługi komputera dla pracowników banków składa się z trzech modułów, a w nim: word, excell oraz internet- poczta elektroniczna. Jeśli obce są państwu pojęcia, takie jak: podział stron, listy wypunktowane, adresy względne, filtrowanie danych, protokoły POP3 i SMTP – to szkolenie jest właśnie dla Was! 

Do pobrania program: podstawy_obslugi_komputera_dla_banku

Kurs obsługi komputera dla wszystkich chętnych - celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawami obsługi urządzeń komputerowych oraz wprowadzenie do samodzielnego rozwijania umiejętności w pracy na stanowiskach wyposażonych w komputer. Kurs ten jest doskonałym uzupełnieniem kwalifikacji zawodowych, jak i cenną pozycją w CV

Do pobrania program: podstawy obsługi komputera