Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów
NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA 2015/2016

NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA 2015/2016

Szkoła Bankowa –Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe w Sandomierzu prowadzi nabór na 5 kierunków STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, organizowanych w LUBLINIE przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Absolwenci otrzymują Dyplom WSB Wrocław. Rozpoczęcie – po zebraniu grup – październik – listopad br. STUDIA PODYPLOMOWE NOWOŚĆ ! 1. ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ I MARKETING W BANKU (Dyplom WSB Wrocław) 2. AUDYT, KONTROLA...
Ostatnie wpisy

Harmonogram zjazdów – Zarządzanie Ryzykiem

Do pobrania: Harmonogram_ryzyka_2015-2016 2

Jednocześnie informujemy, że 28 listopada planujemy rozpoczęcie Studium Bankowości na stopień Dyplomowany Pracownik Bankowy i Studia Podyplomowe „Bankowość”.

Serdecznie zapraszamy !

Oferta Szkoleniowa na Grudzień 2015

Data Szkolenia – GRUDZIEŃ 2015 r.
01-02.12.2015 1. PRAWNE FORMY ZABEZPIECZENIA KREDYTÓW, OCENA RYZYKA KREDYTOWEGO ROLNIKÓW ORAZ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO: PRAWNE FORMY ZABEZPIECZENIA RYZYKA KREDYTOWEGO:- w ramach AKADEMII KREDYTOWEJ DLA POCZĄTKUJĄCYCH.
03.12.2015 2. OCENA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM RACHUNKU PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ORAZ ANALIZA POZOSTAŁYCH MIERNIKÓW KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW W KONTEKŚCIE PRAWIDŁOWEJ KLASYFIKACJI EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH – WARSZTATY KOMPUTEROWE.
04.12.2015 3. NAJNOWSZE ZMIANY W PRAWIE PRACY.
07.12.2015 4. NOWE REGULACJE W OBSZARZE RACHUNKÓW BANKOWYCH- WDROŻENIE ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW.
08.12.2015 WAŻNE

5. FUNKCJONOWANIE SYSTEMU OCHRONY INSTYTUCJONALNEJ (IPS) W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH.

09.12.2015 6. JAK STWORZYĆ STRATEGIĘ DZIAŁANIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZGODNIE Z ZALECENIAMI KNF?
09.12.2015 7. OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM WSKAŹNIKÓW WYKORZYSTUJĄCYCH ELEMENTY DYSKONTA- warsztaty praktyczne.
11.12.2015 8. ROZPOZNAWANIE AUTENTYCZNOŚCI POLSKICH I ZAGRANICZNYCH ZNAKÓW PIENIĘŻNYCH (PLN, EURO, GBP, CHF, USD) – OMÓWIENIE ZMIAN ZACHODZĄCYCH W NOWYCH BANKNOTACH- kurs doskonalący dla kasjerów złotowo-walutowych.
11.12.2015 WAZNE!!!

9. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PŁYNNOŚCI W ŚWIETLE NAJNOWSZEJ REKOMENDACJI P– DOKUMENTACJA, POMIAR I ANALIZA – WARSZTATY KOMPUTEROWE.

14.12.2015 NOWOŚĆ!!!

10. MIESZKANIOWE RACHUNKI POWIERNICZE – MRP- OTWIERANIE I PROWADZENIE RACHUNKÓW DLA DEWELOPERÓW W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH PRZEPISÓW.

14.12.2015 11. PRZEGLĄD ZARZĄDCZY REGULACJI WEWNĘTRZNYCH W 2015/2016 ROKU. STRATEGIE, POLITYKI, ZMIANY W REGULACJACH WEWNĘTRZNYCH UWZGLĘDNIAJĄCE NOWE PRZEPISY ORAZ BION.
15.12.2015 12. BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY – ZMIANA STANDARDÓW W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI.
15-16.12.2015 13. KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO.
16.12.2015 WAŻNE ZMIANY!!!

14. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY PRAWA BANKOWEGO I USTAW OKOŁOBANKOWYCH W 2015 ROKU.

17.12.2015 ZMIANY!!!

15. ZMIANY W PRAWIE KONSUMENCKIM- nowe zasady postępowania w sprawie klauzul niedozwolonych , nowe uprawnienia UOKiK, instytucja Rzecznika Finansowego, rewolucja w reklamacjach.

17.12.2015 16. ANALIZA RYZYKA PŁYNNOŚCI W MYŚL ZNOWELIZOWANEJ REKOMENDACJI P – WARSZTATY KOMPUTEROWE.

Oferta Szkoleniowa na Listopad 2015

Data Szkolenia – LISTOPAD 2015 r.
05.11.2015 SZKOLENIE DLA GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH- ZASADY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ PO WDROŻENIU ZAPISÓW ROZPORZĄDZENIA CRR I ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO ORAZ ZAKTUALIZOWANEJ REKOMENDACJI P. ico
09-10.11.2015 DZIAŁALNOŚĆ KREDYTOWA W OBSZARZE FINANSOWANIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW- w ramach AKADEMII KREDYTOWEJ DLA POCZĄTKUJĄCYCH. ico
09.11.2015 PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY Z UWZGLĘDNIENIEM  NOWEJ IV DYREKTYWY I ROZPORZĄDZENIA PE  ORAZ INTERPRETACJI PRZEPISÓW  I UWAG POKONTROLNYCH GIIF , KNF. ico
13.11.2015 SZKOLENIE DLA KREDYTOWCÓW!!!

ANALIZA FINANSOWA NA PODSTAWIE OCENY WSKAŹNIKÓW—WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI, ZYSKOWNOŚCI, SPRAWNOŚCI DZIAŁANIA I WIARYGODNOŚCI.

ico
16.11.2015 NOWOŚĆ !!!

SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRODUKTÓW BANKOWYCH -WYŻSZA JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA I JEJ WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY BANKU.

ico
17.11.2015 UWAGA- ZMIANY !!!

ZMIANY W PRZEPISACH  Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH WPROWADZONE W 2015 R. ORAZ OBOWIĄZUJĄCE OD 01.01.2016 R. (nowe zasady oskładkowania umów, zmiany w Płatniku 10, elektroniczne zwolnienia lekarskie, zmiany w zasiłkach i urlopach, FPiFGŚP….).

ico
18.11.2015 ZMIANY !!!

ZMIANY W PRAWIE KONSUMENCKIM- nowe zasady postępowania w sprawie klauzul niedozwolonych  , nowe uprawnienia UOKiK, instytucja Rzecznika Finansowego, rewolucja w reklamacjach.

ico
18.11.2015 PRAWO WEKSLOWE- wykorzystanie weksla jako alternatywnego dla BTE trybu  dochodzenia roszczeń. ico
19-20.11.2015 SZKOLENIE DLA KSIĘGOWYCH !!!

PLAN FINANSOWY W ASPEKCIE PRZYJĘTYCH PRZEZ BANK ZASAD RACHUNKOWOŚCI. WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE ZAMKNIĘCIA ROKU 2015.

ico
20.11.2015 ZMIANY !!!

SKUTKI WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO – DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI PO UCHYLENIU BANKOWEGO TYTUŁU EGZEKUCYJNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH REGULACJI DOTYCZĄCYCH RESTRUKTURYZACJI ZADŁUŻENIA.

ico
23.11.2015 NOWOŚCI !!!

KARTY PŁATNICZE JAKO PRODUKT BANKOWY –NAKLEJKA ZBLIŻENIOWA VISA PAY WAVE  I INNE NOWOŚCI ORAZ  NAJNOWSZE OBOWIĄZUJĄCE REGULACJE.

ico
23-24.11.2015 OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,– stan prawny 2015 oraz  OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY (np. gminna, miejska, powiatowa biblioteka publiczna, gminny, miejski ośrodek kultury)-  warsztaty praktyczne ico
24-25.11.2015 KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO. ico
25.11.2015 ZMIANY W USTAWIE  O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH- REALIZACJA OBOWIĄZKÓW ADO ORAZ  FUNKCJE ABI – WARSZTATY PRAKTYCZNE. ico
26.11.2015 TESTY WARUNKÓW SKRAJNYCH – WYMOGI ROZPORZĄDZENIA CRR ORAZ REKOMENDACJI P (W SPRAWIE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM PŁYNNOŚCI) ico
26.11.2015 WPŁYW REGULACJI KNF ORAZ UOKIK NA PROCES UDZIELANIA KREDYTÓW DLA OSÓB FIZYCZNYCH. ico
27.11.2015 NOWOŚĆ!!!

WARUNKI NIESTANDARDOWE PRZY KREDYTOWANIU OSÓB FIZYCZNYCH – PRZYKŁADY PRAKTYCZNE.

ico
27.11.2015 EGZEKUCJA Z RACHUNKÓW BANKOWYCH W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH PRZEPISÓW. ico

KLIKNIJ NA WYBRANĄ POZYCJĘ,
ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY

NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA 2015/2016

Szkoła Bankowa –Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe w Sandomierzu prowadzi nabór na 5 kierunków STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, organizowanych w LUBLINIE przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Absolwenci otrzymują Dyplom WSB Wrocław.

Rozpoczęcie – po zebraniu grup – październik – listopad br.

STUDIA PODYPLOMOWE

NOWOŚĆ !

1. ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ I MARKETING W BANKU (Dyplom WSB Wrocław)

ico

2. AUDYT, KONTROLA WEWNĘTRZNA I RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA BANKU .

11 zjazdów weekendowych.

Koszt: 360 zł/zjazd + jednorazowa opłata 300 zł. Egzamin w formie testu.

ico
3. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W BANKU. 10 zjazdów weekendowych.Koszt: 360 zł /zjazd+ jednorazowo 300 zł. Egzamin w formie testu. ico
4. WINDYKACJA I ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI W BANKU. 11 zjazdów weekendowych .Koszt: 360 zł /zjazd+jednorazowo 300 zł. Egzamin w formie testu. ico
5. PODYPLOMOWE STUDIA BANKOWOŚCIpołączone ze STUDIUM BANKOWOŚCI -na DYPLOMOWANEGO PRACOWNIKA BANKOWEGO -stopień nadawany przez Związek Banków Polskich – 10 zjazdów (większość w weekendy). Koszt: 360 zł za każdy zjazd+ jednorazowo- 420 za Studia Podypl. + ok. 480 zł za egzamin Egzamin: pisemny testowy oraz ustny. ico

Kontakt w sprawie dodatkowych informacji oraz zgłoszeń :

Sandomierz: M. Nowak; 15 832 7888, 15 832 27 90, 602738476, biuro@szkolbank.sandomierz.pl
Lublin: M. Rodzoś; 81 531 95 34, 606 289 760, Maria-Rodzos.SzkolaBankowa@bankbps.pl

www.szkolbank.sandomierz.pl

Z serdecznym zaproszeniem

Małgorzata Nowak- Prezes Zarządu Szkoły

Zmiana adresu siedziby Szkoły

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2015 r.

Szkoła zmienia siedzibę na

ul. Armii Krajowej 19 B w Sandomierzu.

Pozostałe dane firmy nie ulegają zmianie.

Certyfikowany Konsultant Ds. Finansowych (CKF)

Szkoła Bankowa w Sandomierzu, Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe zaprasza na Nowy Stopień Zawodowy nadawany przez Związek Banków Polskich pt.

CERTYFIKOWANY KONSULTANT

DS. FINANSOWYCH (CKF)

jako narzędzie poprawy jakości obsługi klienta Banku w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej.

5- częściowy Kurs przeznaczony jest dla pracowników bezpośredniej obsługi klientów i sprzedaży produktów usług bankowych, kontaktujących się z klientami zarówno w placówkach bankowych, jak i na spotkaniach poza bankiem czy przez telefon, kasjero- dysponentów, pracowników zajmujących się reklamacjami i windykacją.

Do pobrania:
program

 

Szkoła Bankowa przyjmuje zapisy

Szkoła Bankowa w Sandomierzu przyjmuje zapisy 

DO POLICEALNEGO STUDIUM RACHUNKOWOŚCI
– zawód technik rachunkowości

PROGRAM DO POBRANIA

Rok szkolny 2015 / 2016

DO POLICEALNEGO STUDIUM ADMINISTRACJI
– zawód technik administracji

PROGRAM DO POBRANIA

Rok szkolny 2015 / 2016

Szkoła zaoczna dla dorosłych, (zajęcia co 2 tygodnie sobota-niedziela). W trakcie nauki słuchacze zdobywają dwie kwalifikacje: A36 – prowadzenie rachunkowości, A.65 – Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Informacje i zapisy w sekretariacie Szkoły Bankowej przy ul. Rynek 5
w Sandomierzu (STARÓWKA) tel. 15 832 27 90, 15 832 78 88. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

www.szkolbank.sandomierz.pl