Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej

Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej

Miło nam poinformować, że od 20.11.2017 roku Szkoła Bankowa jest uprawniona do legitymowania się certyfikatem Standardu Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0)., przyznanym przez Komisję ds. Jakości rynku Szkoleń PIFS (Polskiej Izby Firm Szkoleniowych).
NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA

NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA

Szkoła Bankowa, Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe w Sandomierzu przyjmuje zapisy na 6 kierunków Studiów Podyplomowych z zakresu BANKOWOŚCI organizowanych przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Zajęcia odbywają się w Lublinie – otwarte, lub na zamówienie w siedzibie Banku jeden lub 2 razy w miesiącu. Studia obejmują 2 semestry, 10 do 11 weekendowych...
Ostatnie wpisy

Skorzystaj z dofinansowania szkoleń z KFS !

kfs pup

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że  Powiatowe Urzędy Pracy ogłaszają już nabór wniosków o przyznanie środków z KFS na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracodawców i ich pracowników.

Termin naboru wniosków w większości placówek PUP rozpoczął się już od

15 stycznia 2018 r.

(więcej…)

Oferta współpracy

Szkoła Bankowa Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe nawiąże współpracę z Wykładowcami/Trenerami do prowadzenia szkoleń z zakresu różnorodnej tematyki. Realizujemy szkolenia dla banków, firm, jednostek budżetowych.

Od kandydatów oczekujemy doświadczenia w prowadzeniu szkoleń w wybranym obszarze tematycznym w oparciu o autorskie programy szkoleń.

Gwarantujemy:
– pełne wsparcie organizacyjne,
– możliwość długofalowej współpracy

Aplikacje wraz z CV, listem motywacyjnym oraz referencjami prosimy kierować na adres: biuro@szkolbank.sandomierz.pl

KURS RACHUNKOWOŚCI OD PODSTAW

Cykl szkoleniowy dla Pracowników komórek finansowo- księgowych

nabycie wiedzy do pracy w księgowości z uwzględnieniem najnowszych zmian
w ustawie o rachunkowości i podatkach ( 56 godz. dydaktycznych-4 zjazdy).

Rozpoczęcie kursu po zebraniu grupy.

I zjazd (2 dni): moduł I i II
II zjazd (2 dni): moduł III i IV
III zjazd (2 dni): moduł V i VI
IV zjazd (1 dzień): moduł VII + podsumowanie wiadomości + test egzaminacyjny.

Program do pobrania: Kurs Rachunkowości od Podstaw

Szkolenia w Sandomierzu dla Firm

Data Szkolenia dla Firm w SANDOMIERZU

STYCZEŃ 2018

08.01.2018

1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM ORAZ WDROŻENIE OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA
O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 08.01.2018 – SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

09.01.2018

2. ZAMKNIĘCIE ROKU W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 09.01.2018 – SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

15.01.2018

3. EWIDENCJA KSIĘGOWA ŚRODKÓW UNIJNYCH W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 15.01.2018 – SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

18.01.2018

4. ZAMKNIĘCIE ROKU WG POLSKIEGO PRAWA BILANSOWEGO 2017

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 18.01.2018 – SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

25.01.2018

5. LISTA PŁAC PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH- ZMIANY W 2018R.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 25.01.2018 – SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

26.01.2018

6. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W 2018 R.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 26.01.2018 – SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

29.01.2018

7. PRZEGLĄD NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN W PRAWIE PRACY W 2018 R.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 29.01.2018 – SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

Szkoła Bankowa Centrum Edukacyjno -Szkoleniowe zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji szkolenia, w przypadku braku zgłoszenia się na wybrany termin określonej minimalnej liczby uczestników.

Wybrane Szkolenia dla Banków Spółdzielczych

Data Wybrane Szkolenia dla Banków Spółdzielczych

STYCZEŃ – LUTY 2018

15.01.2018 r. 1. ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH W 2018 R. – ZAMKNIĘCIE ROKU 2017 DLA POTRZEB USTALENIA ZOBOWIĄZANIA W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH .
16.01.2018 r. 2. ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH W 2018 R. WYKONANIE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY OBOWIĄZKÓW JAKO PŁATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH W ROZLICZENIU ZA 2017 R.
18.01.2018 r. 3. PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY Z UWZGLĘDNIENIEM UWAG POKONTROLNYCH GIIF I KNF.
18.01.2018 r. 4. ORGANIZACJA, REGULAMIN I PLAN DZIAŁAŃ KOMÓRKI DS. ZGODNOŚCI ORAZ SPORZĄDZANIE MAPY RYZYKA BRAKU ZGODNOŚCI ZGODNIE Z REKOMENDACJĄ H KNF W 2018 ROKU.
19.01.2018 r. 5. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KREDYTOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.
19.01.2018 r. 6. AKTYWNA SPRZEDAŻ PRODUKTÓW I USŁUG BANKOWYCH ORAZ POZYSKIWANIE NOWEGO KLIENTA .
22.01.2018 r. NOWOŚĆ !!!

7. DOBRE PRAKTYKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH ANALITYKÓW KREDYTOWYCH / DORADCÓW KLIENTA – KOMPLETOWANIE, CZYTANIE, SZYBKA ANALIZA WSTĘPNA DOKUMENTÓW KREDYTOWYCH, W TYM DOTYCZĄCYCH PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ.

23.01.2018 ZMIANY !!!

8. OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH- RODO- PRZYGOTOWANIE BANKU DO WDROŻENIA NOWYCH PRZEPISÓW.

24.01.2018 r. NOWOŚĆ !!!

9. KURS PRAWA ROLNEGO DLA PRACOWNIKÓW BANKÓW– OBSŁUGA FINANSOWA GOSPODARSTW ROLNYCH. 4 ZJAZDY 1- DNIOWE (1 raz w miesiącu) .

Cz. I: 24.01.2018 r., Cz. II: 22.02.2018, Cz. III: 19.03.2018, Cz. IV- kwiecień 2018.

24.01.2018 r. 10. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W 2018 R.
25-26.01.2018 r. 11. PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE I UPADŁOŚCIOWE W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH.
26.01.2018 r. 12. KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO- szkolenie wprowadzające do pracy na stanowisko kasjera lub na zastępstwo.
29.01.2018 r. NOWY SYSTEM MULTICENTAUR!!!

13. PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI W ZAKRESIE ROZLICZEŃ DEWIZOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM NOWEGO SYSTEMU MULTICENTAUR.

30.01.2018 r. 14. PRAWNE ZABEZPIECZENIE KREDYTÓW HIPOTECZNYCH I ICH WPŁYW NA SKUTECZNOŚĆ PROCESU RESTRUKTURYZACYJNEGO, WINDYKACYJNEGO
I UPADŁOŚCIOWEGO- WARSZTATY.
29.01.2018 r. 15. SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ JAKO ELEMENT ZARZĄDZANIA RYZYKIEM OPERACYJNYM.
30.01.2018 r. 16. ZADANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.
15-16.02.2018 r. KURS RACHUNKOWOŚCI BANKOWEJ PO ZMIANACH

Kurs dla księgowych, kandydatów na głównych księgowych, pracowników księgowości, oraz komórek kontroli wewnętrznej Banków Spółdzielczych

4 zjazdy po 2 dni – Lublin I zjazd – 15-16 lutego 2018 r.

Wykładowca – Biegły rewident, lustrator, wieloletni praktyk bankowy, doświadczony szkoleniowiec z zakresu rachunkowości bankowej i podatków; autorka opracowania Zakładowy planu kont z komentarzem dla banków spółdzielczych.

Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej

Miło nam poinformować, że od 20.11.2017 roku Szkoła Bankowa jest uprawniona do legitymowania się certyfikatem Standardu Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0)., przyznanym przez Komisję ds. Jakości rynku Szkoleń PIFS (Polskiej Izby Firm Szkoleniowych).

NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA

Szkoła Bankowa, Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe w Sandomierzu przyjmuje zapisy na 6 kierunków Studiów Podyplomowych z zakresu BANKOWOŚCI organizowanych przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Zajęcia odbywają się w Lublinie – otwarte, lub na zamówienie w siedzibie Banku jeden lub 2 razy w miesiącu. Studia obejmują 2 semestry, 10 do 11 weekendowych zjazdów. Niskie czesne płatne w miesięcznych ratach, możliwość sfinansowania do 80% przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy jakim dysponują Urzędy Pracy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, zgodne z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem proponowanych kierunków jest nabycie specjalistycznej wiedzy przekazanej przez doświadczonych praktyków, ekspertów w dziedzinie bankowości. Zajęcia prowadzone są z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych oraz wymagań regulacyjnych i nadzorczych, a także dobrych praktyk funkcjonowania banków.

 

Kierunki Kształcenia:

NOWOŚĆ:

FUNKCJA KONTROLI I COMPLIANCE W BANKU.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy specjalistycznej przekazanej przez praktyków zawodu, z uwzględnieniem najnowszych wymagań i standardów prawnych, regulacyjnych i nadzorczych z zakresu realizacji zadań kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego w instytucji finansowej, z szerokim uwzględnieniem dobrych praktyk funkcjonowania banków.

ico

PODYPLOMOWE STUDIA BANKOWOŚCI

połączone ze STUDIUM BANKOWOŚCI -na DYPLOMOWANEGO PRACOWNIKA BANKOWEGO -stopień nadawany przez Związek Banków Polskich – 10 zjazdów (większość w weekendy).

 ico

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W BANKU.

10 zjazdów weekendowych.

 ico

NOWOŚĆ ! WYCENA NIERUCHOMOŚCI

(Dyplom Wyższej Szkoły Bankowej We Wrocławiu)

W związku z licznymi sugestiami płynącymi z Banków Spółdzielczych zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności Pracowników Banków zajmujących się formalną i merytoryczną weryfikacją poprawności operatów szacunkowych oraz odpowiedzialnych za monitoring wartości nieruchomości, które stanowią przedmiot zabezpieczenia ekspozycji kredytowych.

 ico

NOWOŚĆ ! ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ
I MARKETING 
W BANKU 

(Dyplom Wyższej Szkoły Bankowej We Wrocławiu)

10 zjazdów.

ico

WINDYKACJA I ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI W BANKU.

11 zjazdów weekendowych

ico

Z serdecznym zaproszeniem

Małgorzata Nowak- Prezes Zarządu Szkoły