Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej

Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej

Miło nam poinformować, że od 20.11.2017 roku Szkoła Bankowa jest uprawniona do legitymowania się certyfikatem Standardu Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0)., przyznanym przez Komisję ds. Jakości rynku Szkoleń PIFS (Polskiej Izby Firm Szkoleniowych).
NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA

NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA

Szkoła Bankowa, Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe w Sandomierzu przyjmuje zapisy na 6 kierunków Studiów Podyplomowych z zakresu BANKOWOŚCI organizowanych przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Zajęcia odbywają się w Lublinie – otwarte, lub na zamówienie w siedzibie Banku jeden lub 2 razy w miesiącu. Studia obejmują 2 semestry, 10 do 11 weekendowych...
Ostatnie wpisy

Wybrane Szkolenia dla Banków Spółdzielczych

Data Wybrane Szkolenia dla Banków Spółdzielczych

CZERWIEC 2018

04.06.2018

KURS PRAWA ROLNEGO DLA PRACOWNIKÓW BANKÓW- cz. IV

05.06.2018

HIPOTEKA W PRAKTYCE BANKOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZEGO ORZECZNICTWA SĄDOWEGO I ZMIAN W PRZEPISACH.

05.06.2018

BANKOWY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

08.06.2018

SKUTECZNY PRZEŁOŻONY – EFEKTYWNA SPRZEDAŻ.

CENY TRANSFEROWE- WYBRANE ZAGADNIENIA DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH.

11.06.2018

ZASADY KLASYFIKACJI EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH I TWORZENIE REZERW CELOWYCH ZMIANY PRZEPISÓW, ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE, CZĘSTE BŁĘDY, INTERPRETACJE, NAJWIĘKSZE TRUDNOŚCI I PUŁAPKI.

WARSZTATY PRAKTYCZNE – ĆWICZENIA (ANALIZA PRZYPADKU)

12.06.2018

KREDYTOWE finansowanie projektów deweloperskich.

13.06.2018

UWAGA!!! ZMIANY

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG W 2018 R. – MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI (SPLIT PAYMENT)- PRAKTYCZNE ASPEKTY ROZLICZEŃ PODATKU W KONTEKŚCIE WPROWADZONYCH ORAZ PROJEKTOWANYCH ZMIAN PRZEPISÓW.

14.06.2018 ZMIANY !!!

NOWA USTAWA O   PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU. WYNIKI INSPEKCJI  I ZMIANY W USTAWIE AML SPOWODOWANE IV DYREKTYWĄ.

14.06.2018

ZMIANY

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM STIR ORAZ SPLIT PAYMENT.

15.06.2018

PRAWNE FORMY ZABEZPIECZENIA SPŁATY KREDYTÓW Z WYŁĄCZENIEM ZABEZPIECZENIA HIPOTECZNEGO. PRAKTYCZNE ZASADY USTANAWIANIA ZABEZPIECZEŃ.

18.06.2018 TESTY WARUNKÓW SKRAJNYCH W OBSZARZE RYZYKA KREDYTOWEGO, OPERACYJNEGO, PŁYNNOŚCI I STOPY PROCENTOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM – WARSZTATY.
19.06.2018

UWAGA !!! ZMIANY

ZMIANY W USTAWIE O USŁUGACH PŁATNICZYCH – IMPLEMENTACJA DYREKTYWY PSD 2.

20.06.2018 WYCENA NIERUCHOMOŚCI I OPERAT SZACUNKOWY W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM KREDYTOWYM.
20.06.2018

RODO- PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH.

21.06.2018

BANKOWE PROCEDURY PRZELICZANIA – SORTOWANIA – PAKOWANIA

ZGODNIE Z NAJNOWSZYM ZARZĄDZENIEM PREZESA NBP-ELEMENTY ROZPOZNAWANIA AUTENTYCZNOŚCI ZNAKÓW PIENIĘŻNYCH

22.06.2018

KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO- szkolenie wprowadzające do pracy na stanowisko kasjera lub na zastępstwo.

22.06.2018

POMOC PUBLICZNA I POMOC DE MINIMIS W KREDYTOWANIU PRZEDSIĘWZIĘĆ W ROLNICTWIE.

25.06.2018

UWAGA- NOWOŚĆ!!!

LETNIA AKADEMIA KADR I PŁAC DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

Cykl szkoleniowy : 4 części 1- dniowe (1 raz w m-cu ) – podzielony na 2 bloki :
I. KADRY (I+II) i  II. PŁACE (III+IV). Cz. I: 25.06; Cz. II: 31.07; Cz. III: 29.08.2018, Cz.IV: wrzesień 2018

26.06.2018 KARTY PŁATNICZE W GRUPIE BPS- ZMIANY W INSTRUKCJACH, REGULAMINACH, UMOWACH ORAZ PROGRAMACH DO OBSŁUGI KART- MAK, IKAR, CardOn.
27.06.2018

REKOMENDACJA D – PRZEGLĄD ZARZĄDCZY REGULACJI WEWNĘTRZNYCH DOTYCZĄCYCH ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI IT .

27-28.06.2018

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PRAKTYCE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO.

Szkolenia w Sandomierzu dla Firm

Data Wybrane Szkolenia dla firm w SANDOMIERZU

CZERWIEC 2018

18.06.2018 1. RACHUNKOWOŚĆ OD PODSTAW – KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI- Cykl szkoleń w ramach kursu ”Rachunkowości po zmianach”.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 18.06.2018-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

19.06.2018 2. PODZIELONA PŁATNOŚĆ (SPLIT PAYMENT), NOWE DEKLARACJE VAT,ZASADY ZAPŁAT VAT.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 19.06.2018-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00

27.06.2018 3. ZMIANY W CIT W RAMACH PAKIETU ANTY-OPTYMALIZACYJNEGO / VAT W 2018 R. I INNE AKTUALNOŚCI CIT I VAT.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 27.06.2018-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

28.06.2018 4. ŚRODKI TRWAŁE W 2018 ROKU – ZMIANY W KŚT, CIT I NOWY KSR NR 11

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 28.06.2018-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00

28.06.2018 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – W OBLICZU NOWYCH WYMOGÓW ZWIĄZANYCH Z WDROŻENIEM OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) OBOWIĄZUJĄCEGO W 2018R.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 28.06.2018-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00

29.06.2018 6. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH- ZMIANY 2018. RODO A ZFŚS.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 29.06.2018-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

Skorzystaj z dofinansowania szkoleń z KFS !

kfs pup

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że  Powiatowe Urzędy Pracy ogłaszają już nabór wniosków o przyznanie środków z KFS na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracodawców i ich pracowników.

Termin naboru wniosków w większości placówek PUP rozpoczął się już od

15 stycznia 2018 r.

(więcej…)

Oferta współpracy

Szkoła Bankowa Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe nawiąże współpracę z Wykładowcami/Trenerami do prowadzenia szkoleń z zakresu różnorodnej tematyki. Realizujemy szkolenia dla banków, firm, jednostek budżetowych.

Od kandydatów oczekujemy doświadczenia w prowadzeniu szkoleń w wybranym obszarze tematycznym w oparciu o autorskie programy szkoleń.

Gwarantujemy:
– pełne wsparcie organizacyjne,
– możliwość długofalowej współpracy

Aplikacje wraz z CV, listem motywacyjnym oraz referencjami prosimy kierować na adres: biuro@szkolbank.sandomierz.pl

KURS RACHUNKOWOŚCI po najnowszych zmianach w 2017/2018 roku

Cykl szkoleniowy dla Pracowników komórek finansowo- księgowych

nabycie wiedzy do pracy w księgowości z uwzględnieniem najnowszych zmian
w ustawie o rachunkowości i podatkach ( 56 godz. dydaktycznych-4 zjazdy).

Rozpoczęcie kursu po zebraniu grupy.

I zjazd (2 dni): moduł I i II
II zjazd (2 dni): moduł III i IV
III zjazd (2 dni): moduł V i VI
IV zjazd (1 dzień): moduł VII + podsumowanie wiadomości + test egzaminacyjny.

Program do pobrania: Kurs Rachunkowości

Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej

Miło nam poinformować, że od 20.11.2017 roku Szkoła Bankowa jest uprawniona do legitymowania się certyfikatem Standardu Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0)., przyznanym przez Komisję ds. Jakości rynku Szkoleń PIFS (Polskiej Izby Firm Szkoleniowych).

NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA

Szkoła Bankowa, Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe w Sandomierzu przyjmuje zapisy na 6 kierunków Studiów Podyplomowych z zakresu BANKOWOŚCI organizowanych przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Zajęcia odbywają się w Lublinie – otwarte, lub na zamówienie w siedzibie Banku jeden lub 2 razy w miesiącu. Studia obejmują 2 semestry, 10 do 11 weekendowych zjazdów. Niskie czesne płatne w miesięcznych ratach, możliwość sfinansowania do 80% przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy jakim dysponują Urzędy Pracy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, zgodne z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem proponowanych kierunków jest nabycie specjalistycznej wiedzy przekazanej przez doświadczonych praktyków, ekspertów w dziedzinie bankowości. Zajęcia prowadzone są z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych oraz wymagań regulacyjnych i nadzorczych, a także dobrych praktyk funkcjonowania banków.

 

Kierunki Kształcenia:

NOWOŚĆ:

FUNKCJA KONTROLI I COMPLIANCE W BANKU.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy specjalistycznej przekazanej przez praktyków zawodu, z uwzględnieniem najnowszych wymagań i standardów prawnych, regulacyjnych i nadzorczych z zakresu realizacji zadań kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego w instytucji finansowej, z szerokim uwzględnieniem dobrych praktyk funkcjonowania banków.

ico

PODYPLOMOWE STUDIA BANKOWOŚCI

połączone ze STUDIUM BANKOWOŚCI -na DYPLOMOWANEGO PRACOWNIKA BANKOWEGO -stopień nadawany przez Związek Banków Polskich – 10 zjazdów (większość w weekendy).

 ico

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W BANKU.

10 zjazdów weekendowych.

 ico

NOWOŚĆ ! WYCENA NIERUCHOMOŚCI

(Dyplom Wyższej Szkoły Bankowej We Wrocławiu)

W związku z licznymi sugestiami płynącymi z Banków Spółdzielczych zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności Pracowników Banków zajmujących się formalną i merytoryczną weryfikacją poprawności operatów szacunkowych oraz odpowiedzialnych za monitoring wartości nieruchomości, które stanowią przedmiot zabezpieczenia ekspozycji kredytowych.

 ico

NOWOŚĆ ! ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ
I MARKETING 
W BANKU 

(Dyplom Wyższej Szkoły Bankowej We Wrocławiu)

10 zjazdów.

ico

WINDYKACJA I ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI W BANKU.

11 zjazdów weekendowych

ico

Z serdecznym zaproszeniem

Małgorzata Nowak- Prezes Zarządu Szkoły