Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów
NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA 2017

NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA 2017

Szkoła Bankowa, Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe w Sandomierzu przyjmuje zapisy na 6 kierunków Studiów Podyplomowych z zakresu BANKOWOŚCI organizowanych przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Zajęcia odbywają się w Lublinie – otwarte, lub na zamówienie w siedzibie Banku jeden lub 2 razy w miesiącu. Studia obejmują 2 semestry, 10 do 11 weekendowych...
Ostatnie wpisy

Szkolenia w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym

Data Szkolenia dla Banków Spółdzielczych

WRZESIEŃ 2017

 08.09.2017 TESTY WARUNKÓW SKRAJNYCH W OBSZARZE RYZYKA KREDYTOWEGO, OPERACYJNEGO, PŁYNNOŚCI I STOPY PROCENTOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.
 08.09.2017 KOMITET AUDYTU LUB RADA NADZORCZA PEŁNIĄCA ROLĘ KOMITETU AUDYTU W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.
 12.09.2017 ANALIZA I WERYFIKACJA TREŚCI OPERATU SZACUNKOWEGO.
 14.09.2017 ZMIANY W UMOWACH RACHUNKÓW BANKOWYCH-WYKAZ USŁUG REPREZENTATYWNYCH, USŁUGA PRZENOSZENIA RACHUNKU PŁATNICZEGO
I DOSTĘPU DO PODSTAWOWEGO RACHUNKU PŁATNICZEGO ORAZ ZMIANY W PRZEPISACH EGZEKUCJI Z MAJĄTKU ROLNIKA.
 15.09.2017 FINANSOWANIE HIPOTECZNE W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY O KREDYCIE HIPOTECZNYM. ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE W OPARCIU O FUNKCJONUJĄCE REGULACJE UCZESTNIKÓW RYNKU KREDYTÓW HIPOTECZNYCH.

UWAGA!!! DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH EGZAMIN.

 16.09.2017 NOWOŚCI Z ZAKRESU SPRAWOZDAWCZOŚCI W BS.
 18.09.2017 KREDYTOWE finansowanie projektów deweloperskich

  • KOMPLEKSOWA OCENA ryzyka KREDYTOWEGO
  • PRZYKŁADOWE WARUNKI DECYZJI KREDYTOWYCH
  • MONITORING W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU
  • ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚRODKÓW GROMADZONYCH NA MIESZKANIOWYCH RACHUNKACH POWIERNICZYCH.
 20.09.2017 OCENA MECHANIZMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU
I FINANSÓW ORAZ ZMIAN REKOMENDACJI H.
20.09.2017 ROZLICZENIA W OBROCIE DEWIZOWYM ZA POŚREDNICTWEM NOWEGO SYSTEMU ROZLICZENIOWEGO MULTICENTAUR.
 21.09.2017 ŚWIADCZENIA EMERYTALNE W 2017 R. PO ZMIANACH OD 1 PAŹDZIERNIKA br.
 22.09.2017 JAK ZROZUMIEĆ KLIENTA I ZWIĘKSZYĆ SPRZEDAŻ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM?
 25.09.2017 KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU, W TYM WIERZYTELNOŚCI UMORZONE, ODPISANE, PRZEDAWNIONE ORAZ SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚCI.
JAK EWIDENCJONOWAĆ. JAK ROZLICZAĆ W PODATKACH CIT, PIT I VAT.
 25-26.09.2017 AKADEMIA DLA ANALITYKÓW KREDYTOWYCH –WARSZTATY- 4 ZJAZDY po 2 dni.

Cz.I: 25-26.09.2017

 27.09.2017 13. OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM.
 27.09.2017 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM BRANŻOWYM PORTFELA KREDYTOWEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM .
 28.09.2017 KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO.
 28.09.2017 PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY Z UWZGLĘDNIENIEM UWAG POKONTROLNYCH GIIF I KNF.
 28.09.2017 REALIZACJA ZAJĘĆ EGZEKUCYJNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH W ŚWIETLE AKTUALNYCH ZMIAN PRAWNYCH I ORZECZNICTWA SĄDOWEGO.
 29.09.2017 UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA Z UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH.

Szkolenia w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym

Data Szkolenia dla Banków Spółdzielczych

SIERPIEŃ 2017

04.08.2017 NOWE PODEJŚCIE DO PROCESU KLASYFIKACJI EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH W KONTEKŚCIE ZMIAN USTAWY O RACHUNKOWOŚCI I PLANOWANYCH ZMIAN ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE TWORZENIA REZERW.

Kurs 1- dn. (8 godz. dydakt). Ramy czasowe: 10.00-16.00.

11.08.2017 1- dniowe SZKOLENIE Z NOWEJ USTAWY HIPOTECZNEJ dla Personelu Kredytodawcy – z egzaminem (poprzedzone samokształceniem ) oraz pozostałych Kredytowców i in. zainteresowanych tematyką z nowej Ustawy hipotecznej (bez egzaminu) Pt. „PROFESJONALNY PRACOWNIK OBSŁUGI FINANSOWANIA HIPOTECZNEGO

UWAGA!!! Szkolenie spełnia wymogi Ustawy o kredycie hipotecznym, która weszła w życie z dn. 22 lipca 2017 r.

28.08.2017 ŚRODKI TRWAŁE W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM.
28-29.08.2017 AKADEMIA DLA ANALITYKÓW KREDYTOWYCH –WARSZTATY

4 ZJAZDY po 2 dni. Cz. I

28.08.2017 1- dniowe SZKOLENIE Z NOWEJ USTAWY HIPOTECZNEJ dla Personelu Kredytodawcy– z egzaminem (poprzedzone samokształceniem) oraz pozostałych Kredytowców zainteresowanych tematyką z nowej Ustawy hipotecznej (bez egzaminu) pt.: PROFESJONALNY PRACOWNIK OBSŁUGI FINANSOWANIA HIPOTECZNEGO.

UWAGA!!! Szkolenie spełnia wymogi Ustawy o kredycie hipotecznym, która weszła w życie z dn. 22 lipca 2017 r.

29.08.2017 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM BRAKU ZGODNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.
30.08.2017 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KONCENTRACJI KREDYTOWEJ.
30.08.2017 PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY Z UWZGLĘDNIENIEM UWAG POKONTROLNYCH GIIF I KNF.
31.08.2017 KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO.

Szkolenia w Sandomierzu dla Firm

Data Szkolenia dla Firm w SANDOMIERZU

SIERPIEŃ – WRZESIEŃ 2017

24.08.2017 INWENTARYZACJA ROCZNA – METODY I TERMINY JEJ PRZEPROWADZANIA.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 24.08.2017-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

12.09.2017 NATURALNE, ZDROWE POSIŁKI W SZKOLE 2017-2018 ZGODNIE Z AKTUALNYMI NORMAMI I WYTYCZNYMI MINISTRA ZDROWIA. WYLICZANIE ŚREDNIOWAŻONEJ NORMY I WARTOŚCI ODŻYWCZEJ POSIŁKÓW.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt) 12.09.2017r: -SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

13.09.2017 ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH; JAK SKUTECZNIE ROZLICZYĆ FIRMĘ W PFRON – zmiany w 2017r.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 13.09.2017-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

14.09.2017 LISTA PŁAC 2017 – METODY I TECHNIKI PRAWIDŁOWEGO SPORZĄDZANIA LIST PŁAC DLA PRACOWNIKÓW I ZLECENIOBIORCÓW

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 14.09.2017-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00

15.09.2017 NOWE OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ŚWIETLE PRZEPISÓW NOWELIZUJĄCYCH KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO –  2017 R.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 15.09.2017-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

 21-22.09.2017 KURS RACHUNKOWOŚCI OD PODSTAW.

Cykl szkoleniowy dla Pracowników komórek finansowo- księgowych – nabycie wiedzy do pracy w księgowości z uwzględnieniem najnowszych zmian w ustawie o rachunkowości i podatkach ( 56 godz. dydaktycznych-4 zjazdy) w Sandomierzu.

29.09.2017 ŚWIADCZENIA EMERYTALNE W 2017 R. PO ZMIANACH OD 1 PAŹDZIERNIKA.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 29.09.2017-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

Szkoła Bankowa Centrum Edukacyjno -Szkoleniowe zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji szkolenia, w przypadku braku zgłoszenia się na wybrany termin określonej minimalnej liczby uczestników.

NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA 2017

Szkoła Bankowa, Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe w Sandomierzu przyjmuje zapisy na 6 kierunków Studiów Podyplomowych z zakresu BANKOWOŚCI organizowanych przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Zajęcia odbywają się w Lublinie – otwarte, lub na zamówienie w siedzibie Banku jeden lub 2 razy w miesiącu. Studia obejmują 2 semestry, 10 do 11 weekendowych zjazdów. Niskie czesne płatne w miesięcznych ratach, możliwość sfinansowania do 80% przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy jakim dysponują Urzędy Pracy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, zgodne z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem proponowanych kierunków jest nabycie specjalistycznej wiedzy przekazanej przez doświadczonych praktyków, ekspertów w dziedzinie bankowości. Zajęcia prowadzone są z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych oraz wymagań regulacyjnych i nadzorczych, a także dobrych praktyk funkcjonowania banków.

 

Kierunki Kształcenia:

PODYPLOMOWE STUDIA BANKOWOŚCI

połączone ze STUDIUM BANKOWOŚCI -na DYPLOMOWANEGO PRACOWNIKA BANKOWEGO -stopień nadawany przez Związek Banków Polskich – 10 zjazdów (większość w weekendy).

UWAGA – planowane rozpoczęcie zajęć – październik 2017 r.

 ico

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W BANKU.

10 zjazdów weekendowych.

UWAGA – planowane rozpoczęcie zajęć – październik 2017 r.

 ico

NOWOŚĆ ! WYCENA NIERUCHOMOŚCI

(Dyplom Wyższej Szkoły Bankowej We Wrocławiu)

W związku z licznymi sugestiami płynącymi z Banków Spółdzielczych zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności Pracowników Banków zajmujących się formalną i merytoryczną weryfikacją poprawności operatów szacunkowych oraz odpowiedzialnych za monitoring wartości nieruchomości, które stanowią przedmiot zabezpieczenia ekspozycji kredytowych.

 ico

NOWOŚĆ ! ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ
I MARKETING 
W BANKU 

(Dyplom Wyższej Szkoły Bankowej We Wrocławiu)

10 zjazdów.

ico

AUDYT, KONTROLA WEWNĘTRZNA
I RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA BANKU .

11 zjazdów weekendowych.

ico

WINDYKACJA I ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI W BANKU.

11 zjazdów weekendowych

Rozpoczęcie: 06-07.05.2017

ico

Z serdecznym zaproszeniem

Małgorzata Nowak- Prezes Zarządu Szkoły