Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów
NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA 2017

NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA 2017

Szkoła Bankowa, Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe w Sandomierzu przyjmuje zapisy na 6 kierunków Studiów Podyplomowych z zakresu BANKOWOŚCI organizowanych przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Zajęcia odbywają się w Lublinie – otwarte, lub na zamówienie w siedzibie Banku jeden lub 2 razy w miesiącu. Studia obejmują 2 semestry, 10 do 11 weekendowych...
Ostatnie wpisy

Szkolenia w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym

Data Szkolenia dla Banków Spółdzielczych

PAŹDZIERNIK 2017

 09-10.10. 2017 AKADEMIA DLA ANALITYKÓW KREDYTOWYCH –WARSZTATY-4 ZJAZDY(1 lub 2- dn.).

Cz. II: Ocena indywidualnego ryzyka kredytowego przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych.

10.10.2017 WERYFIKACJA ROCZNA PROCEDUR W BANKU SPÓŁDZIELCZYM .
12.10.2017 ZMIANY W OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH ORAZ OSÓB FIZYCZNYCH. WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWA PODATKOWEGO – KOSZTY FUNKCJONOWANIA CIAŁ STANOWIĄCYCH I WYKONAWCZYCH BANKU.
 13.10.2017 NOWOŚCI W DEWIZÓWCE !!!

ROZLICZENIA W OBROCIE DEWIZOWYM ZA POŚREDNICTWEM NOWEGO SYSTEMU ROZLICZENIOWEGO MULTICENTAUR.

 14.10.2017 ANALIZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.
16.10.2017. KREDYTOWE FINANSOWANIE PROJEKTÓW DEWELOPERSKICH

– KOMPLEKSOWA OCENA RYZYKA KREDYTOWEGO
– PRZYKŁADOWE WARUNKI DECYZJI KREDYTOWYCH
– MONITORING W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU
– ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚRODKÓW GROMADZONYCH NA MIESZKANIOWYCH RACHUNKACH POWIERNICZYCH

 16-17.10.2017-

w Kazimierzu D.

OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – warsztaty praktyczne . OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY .
 17.10.2017. UWAGA- ZMIANY !!!

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – WDROŻENIE I STOSOWANIE NOWEGO OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) OBOWIĄZUJĄCEGO W 2018 R.

18.10.2017 JAK ZWIĘKSZYĆ SPRZEDAŻ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM?
 19-20.10.2017 OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ GOSPODARSTW ROLNYCH ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI W GRUPIE BPS METODYKAMI OCENY RYZYKA KREDYTOWEGO- WARSZTATY PRAKTYCZNE.
 23.10.2017 PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY Z UWZGLĘDNIENIEM UWAG POKONTROLNYCH GIIF I KNF.
 25.10.2017 UWAGA- ZMIANY !!!

ŚWIADCZENIA EMERYTALNE W 2017 R. PO ZMIANACH OD 1 PAŹDZIERNIKA br.

 25-26.10.2017 ANALIZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PŁYNNOŚCI I FINANSOWANIA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN .
 27.10.2017 SĄDOWE POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE OD WSZCZĘCIA DO ZAKOŃCZENIA, Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN PRZEPISÓW, W TYM OGRANICZEŃ EGZEKUCYJNYCH Z GOSPODARSTWA ROLNEGO ORAZ PROJEKTOWANEJ REFORMY ZAWODU KOMORNIKA SĄDOWEGO.
 27.10.2017 KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO.
 27.10.2017 UWAGA !!! 2 szkolenia otwarte w Lublinie dla Rad Nadzorczych oraz Komitetów Audytu z uwzględnieniem nowej Ustawy o biegłych rewidentach….

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA , KSIĘGOWOŚĆ ORAZ ZASADY REWIZJI FINANSOWEJ I WSPÓŁPRACY BANKU Z FIRMAMI AUDYTORSKIMI
– SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW KOMITETÓW AUDYTU ORAZ RAD NADZORCZYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.

 28.10.2017

sobota

FUNKCJONOWANIE RADY NADZORCZEJ I KOMITETU AUDYTU WG NOWYCH PRZEPISÓW- MONITOROWANIE SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM-SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW KOMITETÓW AUDYTU ORAZ RAD NADZORCZYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM. .
 30.10.2017 WARSZTATY PRAKTYCZNE – TESTY WARUNKÓW SKRAJNYCH W OBSZARZE RYZYKA KREDYTOWEGO, OPERACYJNEGO, PŁYNNOŚCI I STOPY PROCENTOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.
 30.10.2017 ZMIANY !!!

ZMIANY W UMOWACH RACHUNKÓW BANKOWYCH , WYKAZ USŁUG REPREZENTATYWNYCH, USŁUGA PRZENOSZENIA RACHUNKU PŁATNICZEGO I DOSTĘPU DO PODSTAWOWEGO RACHUNKU PŁATNICZEGO ORAZ ZMIANY W PRZEPISACH EGZEKUCJI Z MAJĄTKU ROLNIKA.

30.10.2017 KLUCZOWE ZMIANY W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH DOTYCZĄCE RACHUNKOWOŚCI W ROKU 2017.

Szkolenia w Sandomierzu dla Firm

Data Szkolenia dla Firm w SANDOMIERZU

PAŹDZIERNIK 2017

 DO POBRANIA
03.10.2017

SANDOMIERZ

INWENTARYZACJA ROCZNA – METODY I TERMINY JEJ PRZEPROWADZANIA. NOWE REGULACJE DOTYCZĄCE INWENTARYZACJI DROGĄ SPISU Z NATURY WPROWADZONE STANOWISKIEM KOMITETU STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 03.10.2017-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

06.10.2017

SANDOMIERZ

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM ORAZ WDROŻENIE OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 06.10.2017-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

PROGRAM SZKOLENIA

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

10.10.2017

SANDOMIERZ

JAK PRAWIDŁOWO NALICZYĆ ZASIŁKI Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN OD 01.01.2016 r. oraz 2017 r.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 10.10.2017-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

PROGRAM SZKOLENIA

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

11.10.2017

SANDOMIERZ

ŚWIADECTWA PRACY 2017 ORAZ DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 2016/2017- JAK PRAWIDŁOWO PROWADZIĆ AKTA PRACOWNICZE.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 11.10.2017-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

PROGRAM SZKOLENIA

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

13.10.2017

SANDOMIERZ

ŚRODKI TRWAŁE 2017 r. (Nowa Klasyfikacja Środków trwałych -KŚT – 2016, Najnowszy Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 ”Środki trwałe” w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 13.10.2017-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

18.10.2017

SANDOMIERZ

LISTA PŁAC 2017 – METODY I TECHNIKI PRAWIDŁOWEGO SPORZĄDZANIA LIST PŁAC DLA PRACOWNIKÓW I ZLECENIOBIORCÓW

Kurs 1- dn. (8 godz. dydakt): 18.10.2017-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00

19.10.2017

SANDOMIERZ

PRACOWNIK NA ZWOLNIENIU LEKARSKIM – JAK PRAWIDŁOWO WYLICZYĆ ŚWIADCZENIA ZUS W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 19.10.2017-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

19.10.2017

SANDOMIERZ

WYNAGRODZENIE W OŚWIACIE W 2017 r.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 19.10.2017-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

23.10.2017
SANDOMIERZ
VAT: PODZIELONA PŁATNOŚĆ (SPLIT PAYMENT), ZMIANY NA 2018 R. I BIEŻĄCE PROBLEMY PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt) 23.10.2017r: -SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 9.00-15.00.

27.10.2017

SANDOMIERZ

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 2017- ODMROŻENIE PODSTAWY W 2017 R.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt):27.10.2017-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

Szkoła Bankowa Centrum Edukacyjno -Szkoleniowe zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji szkolenia, w przypadku braku zgłoszenia się na wybrany termin określonej minimalnej liczby uczestników.

Szkolenia w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym

Data Szkolenia dla Banków Spółdzielczych

WRZESIEŃ 2017

 25.09.2017 KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU, W TYM WIERZYTELNOŚCI UMORZONE, ODPISANE, PRZEDAWNIONE ORAZ SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚCI.
JAK EWIDENCJONOWAĆ. JAK ROZLICZAĆ W PODATKACH CIT, PIT I VAT.
 25-26.09.2017 AKADEMIA DLA ANALITYKÓW KREDYTOWYCH –WARSZTATY- 4 ZJAZDY po 2 dni.

Cz.I: 25-26.09.2017

 27.09.2017 13. OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM.
 27.09.2017 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM BRANŻOWYM PORTFELA KREDYTOWEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM .
 28.09.2017 KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO.
 28.09.2017 PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY Z UWZGLĘDNIENIEM UWAG POKONTROLNYCH GIIF I KNF.
 28.09.2017 REALIZACJA ZAJĘĆ EGZEKUCYJNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH W ŚWIETLE AKTUALNYCH ZMIAN PRAWNYCH I ORZECZNICTWA SĄDOWEGO.
 29.09.2017 UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA Z UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH.

Szkolenia w Sandomierzu dla Firm

Data Szkolenia dla Firm w SANDOMIERZU

SIERPIEŃ – WRZESIEŃ 2017

 21-22.09.2017 KURS RACHUNKOWOŚCI OD PODSTAW.

Cykl szkoleniowy dla Pracowników komórek finansowo- księgowych – nabycie wiedzy do pracy w księgowości z uwzględnieniem najnowszych zmian w ustawie o rachunkowości i podatkach ( 56 godz. dydaktycznych-4 zjazdy) w Sandomierzu.

29.09.2017 ŚWIADCZENIA EMERYTALNE W 2017 R. PO ZMIANACH OD 1 PAŹDZIERNIKA.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 29.09.2017-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

Szkoła Bankowa Centrum Edukacyjno -Szkoleniowe zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji szkolenia, w przypadku braku zgłoszenia się na wybrany termin określonej minimalnej liczby uczestników.

NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA 2017

Szkoła Bankowa, Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe w Sandomierzu przyjmuje zapisy na 6 kierunków Studiów Podyplomowych z zakresu BANKOWOŚCI organizowanych przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Zajęcia odbywają się w Lublinie – otwarte, lub na zamówienie w siedzibie Banku jeden lub 2 razy w miesiącu. Studia obejmują 2 semestry, 10 do 11 weekendowych zjazdów. Niskie czesne płatne w miesięcznych ratach, możliwość sfinansowania do 80% przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy jakim dysponują Urzędy Pracy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, zgodne z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem proponowanych kierunków jest nabycie specjalistycznej wiedzy przekazanej przez doświadczonych praktyków, ekspertów w dziedzinie bankowości. Zajęcia prowadzone są z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych oraz wymagań regulacyjnych i nadzorczych, a także dobrych praktyk funkcjonowania banków.

 

Kierunki Kształcenia:

PODYPLOMOWE STUDIA BANKOWOŚCI

połączone ze STUDIUM BANKOWOŚCI -na DYPLOMOWANEGO PRACOWNIKA BANKOWEGO -stopień nadawany przez Związek Banków Polskich – 10 zjazdów (większość w weekendy).

UWAGA – planowane rozpoczęcie zajęć – październik 2017 r.

 ico

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W BANKU.

10 zjazdów weekendowych.

UWAGA – planowane rozpoczęcie zajęć – październik 2017 r.

 ico

NOWOŚĆ ! WYCENA NIERUCHOMOŚCI

(Dyplom Wyższej Szkoły Bankowej We Wrocławiu)

W związku z licznymi sugestiami płynącymi z Banków Spółdzielczych zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności Pracowników Banków zajmujących się formalną i merytoryczną weryfikacją poprawności operatów szacunkowych oraz odpowiedzialnych za monitoring wartości nieruchomości, które stanowią przedmiot zabezpieczenia ekspozycji kredytowych.

 ico

NOWOŚĆ ! ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ
I MARKETING 
W BANKU 

(Dyplom Wyższej Szkoły Bankowej We Wrocławiu)

10 zjazdów.

ico

AUDYT, KONTROLA WEWNĘTRZNA
I RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA BANKU .

11 zjazdów weekendowych.

ico

WINDYKACJA I ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI W BANKU.

11 zjazdów weekendowych

Rozpoczęcie: 06-07.05.2017

ico

Z serdecznym zaproszeniem

Małgorzata Nowak- Prezes Zarządu Szkoły