Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów
Author Archive

Wybrane Szkolenia dla Banków Spółdzielczych

Data Wybrane Szkolenia dla Banków Spółdzielczych

MARZEC 2018

01.03.2018 1. NOWE PODEJŚCIE DO PROCESU KLASYFIKACJI EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH W KONTEKŚCIE ZMIAN USTAWY O RACHUNKOWOŚCI, ZMIAN ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW W SPRAWIE TWORZENIA REZERW.
02.03. 2018 2. AKADEMIA KREDYTOWA DLA PRACOWNIKÓW PIONÓW KREDYTOWYCH

III Częściowy Kurs dla Kredytowców i Analityków- 3 zjazdy Cz. I: Podstawowe zagadnienia związane z oceną indywidualnego ryzyka kredytowego – działalność kredytowa w obszarze detalicznych ekspozycji kredytowych. 02.03. 2018, cz. II (2-dn.): 22-23.03. 2018, cz. III (2- dn.): 9-10.05. 2018r.

06.03.2018 3. PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WG RODO- WARSZTATY KOMPUTEROWE.
12.03.2018 4. EFEKTYWNY MONITORING EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH I JEGO WPŁYW NA POZIOM REZERW CELOWYCH TWORZONYCH PRZEZ BANK W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH PRZEPISÓW (ZASADY POSTĘPOWANIA, SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE, ZAKRES PODMIOTOWY, PRZEDMIOTOWY, PRODUKTOWY – PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI).
12.03.2018 5. JAK ZWIĘKSZYĆ SPRZEDAŻ PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ?
13.03.2018 6. ZASADY UDZIELANIA KREDYTÓW PREFERENCYJNYCH Z LINII PR, Z, ZC, K02 ORAZ MRCSK – KURS DLA BANKÓW ZRZESZENIA BPS.
14-15.03.2018 7. OPERACJE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH; KLASYFIKACJA I EWIDENCJA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ ZOBOWIĄZAŃ POZABILANSOWYCH- w ramach KURSU RACHUNKOWOŚCI BANKOWEJ PO ZMIANACH .

II zjazd – 14-15 marzec 2018 r.; III zjazd–10-11 kwiecień; IV zjazd – 08-09 maj 2018 r.

UWAGA!!! Istnieje możliwość udziału w wybranej części Kursu. 

15.03.2018 8. PRAKTYCZNE ASPEKTY DOTYCZĄCE EUROFATCA –WARSZTATY.
15.03.2018 9. PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE I UPADŁOŚCIOWE W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH.
16.03.2018 10. REALIZACJA ZAJĘĆ EGZEKUCYJNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH W ŚWIETLE AKTUALNYCH ZMIAN PRAWNYCH I ORZECZNICTWA SĄDOWEGO.
16.03.2018 11. ŚWIADECTWA PRACY 2017- 2018. DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 2017-2018- JAK PRAWIDŁOWO PROWADZIĆ AKTA PRACOWNICZE. ARCHIWIZACJA AKT PRACOWNICZYCH 2017-2018.
19.03.2018 12. KURS PRAWA ROLNEGO DLA PRACOWNIKÓW BANKÓW– OBSŁUGA FINANSOWA GOSPODARSTW ROLNYCH. 4 ZJAZDY 1- DNIOWE (1 raz w miesiącu) . Cz. II: 19.03.2018.
20.03.2018 13. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH – ZMIANY 2018.
20.03.2018 14. SPOSÓB UZYSKIWANIA TYTUŁU WYKONAWCZEGO PRZECIWKO DŁUŻNIKOWI BANKU- PRAKTYCZNE ZASADY SPORZĄDZENIA POZWÓW I INNYCH PISM PROCESOWYCH- WARSZTATY .
21.03.2018 15. PRAWIDŁOWA REALIZACJA OBOWIĄZKÓW Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU. WYNIKI INSPEKCJI I ZMIANY W USTAWIE AML SPOWODOWANE IV DYREKTYWĄ.
21.03.2018 16. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM – WARSZTATY.
22.03.2018 17. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W 2018 R.
22-23.03.2018 18. AKADEMIA KREDYTOWA DLA PRACOWNIKÓW PIONÓW KREDYTOWYCH- Cz. II: :Ocena indywidualnego ryzyka kredytowego przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych
23.03.2018 19. KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO- szkolenie wprowadzające do pracy na stanowisko kasjera lub na zastępstwo.
20. NB300 – OMÓWIENIE ZMIAN W PREZENTACJI KREDYTÓW WSPÓLNYCH- NOWA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA NB300 I MB300.

Szkolenia w Rzeszowie dla Firm

Data Wybrane Szkolenia dla firm w RZESZOWIE

MARZEC 2018

05.03.2018 1.PRACA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE – ZMIANA PRAWA OD 2018 r. – NOWE ZEZWOLENIA NA PRACĘ ORAZ NOWA ZAOSTRZONA PROCEDURA „OŚWIADCZENIOWA” – KONSEKWENCJE NATURY PODATKOWEJ I W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 05.03.2018-RZESZÓW. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

19.03.2018 2. EWIDENCJA KSIĘGOWA ŚRODKÓW UNIJNYCH

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 19.03.2018-RZESZÓW. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

22.03.2018 3. ŚRODKI TRWAŁE 2018 R.

Nowa Klasyfikacja Środków trwałych obowiązująca od stycznia 2018r, Najnowszy Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 ”Środki trwałe” w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 22.03.2018-RZESZÓW. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

27.03.2018 4. PODATKI 2018 – ZMIANY W CIT I PIT.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 27.03.2018-RZESZÓW. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

Szkolenia w Sandomierzu dla Firm

Data Wybrane Szkolenia dla firm w SANDOMIERZU

MARZEC 2018

 09.03.2018 1. OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH. PRZYGOTOWANIE DO WDROŻENIA NOWYCH PRZEPISÓW.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 09.03.2018-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

 15.03.2018 2. ZMIANY W PRAWIE PRACY W 2018 R.- NOWE PRZEPISY, INTERPRETACJE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 15.03.2018-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

 15.03.2018 3. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH – ZMIANY 2018.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 15.03.2018-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

 16.03.2018 4. FORMY ORGANIZACJI DOWOZU DZIECI DO SZKÓŁ PO 1 STYCZNIA 2018 R.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 16.03.2018-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

 22.03.2018 5. ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW CUDZOZIEMCÓW ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW Z UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIANIA I ZMIAN W PROCEDURACH OBOWIĄZUJĄCYCH OD 01 STYCZNIA 2018 ROKU.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 22.03.2018-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

 23.03.2018 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM ORAZ WDROŻENIE OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 23.03.2018-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

 27.03.2018  7. PODATKI 2018 – ZMIANY W CIT I PIT.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 27.03.2018-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

Skorzystaj z dofinansowania szkoleń z KFS !

kfs pup

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że  Powiatowe Urzędy Pracy ogłaszają już nabór wniosków o przyznanie środków z KFS na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracodawców i ich pracowników.

Termin naboru wniosków w większości placówek PUP rozpoczął się już od

15 stycznia 2018 r.

(więcej…)

Oferta współpracy

Szkoła Bankowa Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe nawiąże współpracę z Wykładowcami/Trenerami do prowadzenia szkoleń z zakresu różnorodnej tematyki. Realizujemy szkolenia dla banków, firm, jednostek budżetowych.

Od kandydatów oczekujemy doświadczenia w prowadzeniu szkoleń w wybranym obszarze tematycznym w oparciu o autorskie programy szkoleń.

Gwarantujemy:
– pełne wsparcie organizacyjne,
– możliwość długofalowej współpracy

Aplikacje wraz z CV, listem motywacyjnym oraz referencjami prosimy kierować na adres: biuro@szkolbank.sandomierz.pl

KURS RACHUNKOWOŚCI po najnowszych zmianach w 2017/2018 roku

Cykl szkoleniowy dla Pracowników komórek finansowo- księgowych

nabycie wiedzy do pracy w księgowości z uwzględnieniem najnowszych zmian
w ustawie o rachunkowości i podatkach ( 56 godz. dydaktycznych-4 zjazdy).

Rozpoczęcie kursu po zebraniu grupy.

I zjazd (2 dni): moduł I i II
II zjazd (2 dni): moduł III i IV
III zjazd (2 dni): moduł V i VI
IV zjazd (1 dzień): moduł VII + podsumowanie wiadomości + test egzaminacyjny.

Program do pobrania: Kurs Rachunkowości

Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej

Miło nam poinformować, że od 20.11.2017 roku Szkoła Bankowa jest uprawniona do legitymowania się certyfikatem Standardu Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0)., przyznanym przez Komisję ds. Jakości rynku Szkoleń PIFS (Polskiej Izby Firm Szkoleniowych).

NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA

Szkoła Bankowa, Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe w Sandomierzu przyjmuje zapisy na 6 kierunków Studiów Podyplomowych z zakresu BANKOWOŚCI organizowanych przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Zajęcia odbywają się w Lublinie – otwarte, lub na zamówienie w siedzibie Banku jeden lub 2 razy w miesiącu. Studia obejmują 2 semestry, 10 do 11 weekendowych zjazdów. Niskie czesne płatne w miesięcznych ratach, możliwość sfinansowania do 80% przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy jakim dysponują Urzędy Pracy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, zgodne z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem proponowanych kierunków jest nabycie specjalistycznej wiedzy przekazanej przez doświadczonych praktyków, ekspertów w dziedzinie bankowości. Zajęcia prowadzone są z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych oraz wymagań regulacyjnych i nadzorczych, a także dobrych praktyk funkcjonowania banków.

 

Kierunki Kształcenia:

NOWOŚĆ:

FUNKCJA KONTROLI I COMPLIANCE W BANKU.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy specjalistycznej przekazanej przez praktyków zawodu, z uwzględnieniem najnowszych wymagań i standardów prawnych, regulacyjnych i nadzorczych z zakresu realizacji zadań kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego w instytucji finansowej, z szerokim uwzględnieniem dobrych praktyk funkcjonowania banków.

ico

PODYPLOMOWE STUDIA BANKOWOŚCI

połączone ze STUDIUM BANKOWOŚCI -na DYPLOMOWANEGO PRACOWNIKA BANKOWEGO -stopień nadawany przez Związek Banków Polskich – 10 zjazdów (większość w weekendy).

 ico

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W BANKU.

10 zjazdów weekendowych.

 ico

NOWOŚĆ ! WYCENA NIERUCHOMOŚCI

(Dyplom Wyższej Szkoły Bankowej We Wrocławiu)

W związku z licznymi sugestiami płynącymi z Banków Spółdzielczych zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności Pracowników Banków zajmujących się formalną i merytoryczną weryfikacją poprawności operatów szacunkowych oraz odpowiedzialnych za monitoring wartości nieruchomości, które stanowią przedmiot zabezpieczenia ekspozycji kredytowych.

 ico

NOWOŚĆ ! ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ
I MARKETING 
W BANKU 

(Dyplom Wyższej Szkoły Bankowej We Wrocławiu)

10 zjazdów.

ico

WINDYKACJA I ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI W BANKU.

11 zjazdów weekendowych

ico

Z serdecznym zaproszeniem

Małgorzata Nowak- Prezes Zarządu Szkoły