Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów
Author Archive

Szkolenia w Sandomierzu dla Firm

Data Szkolenia dla Firm w SANDOMIERZU

LISTOPAD – GRUDZIEŃ 2017

06.11.2017

INWENTARYZACJA ROCZNA – METODY I TERMINY JEJ PRZEPROWADZANIA. NOWE REGULACJE DOTYCZĄCE INWENTARYZACJI DROGĄ SPISU Z NATURY WPROWADZONE STANOWISKIEM KOMITETU STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 06.11.2017 r. -SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

09.11.2017

DOKUMENTACJA PODATKOWA CEN TRANSFEROWYCH PO ZMIANACH W 2017 R.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 09.11.2017 r. -SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

17.11.2017

NATURALNE, ZDROWE POSIŁKI W SZKOLE W 2017-2018 R. ZGODNIE Z AKTUALNYMI NORMAMI I WYTYCZNYMI MINISTRA ZDROWIA. WYLICZANIE ŚREDNIOWAŻONEJ NORMY I WARTOŚCI ODŻYWCZEJ POSIŁKÓW.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt) 17.11.2017 r: -SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

21.11.2017

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW DZIŚ I JUTRO W ŚWIETLE OBECNEGO STANU PRAWNEGO ORAZ ZMIAN OBOWIĄZUJĄCYCH OD 01 STYCZNIA 2018 ROKU.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 21.11.2017 r. -SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

22.11.2017

ŚRODKI TRWAŁE 2017R. – Nowa Klasyfikacja Środków trwałych -KŚT – 2016, Najnowszy Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 ”Środki trwałe” w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 22.11.2017 r. -SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

29.11.2017

6. PRZEGLĄD NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN W PRAWIE PRACY 2017-2018R.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 29.11.2017 r. -SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

29.11.2017

LISTA PŁAC 2017 – METODY I TECHNIKI PRAWIDŁOWEGO SPORZĄDZANIA LIST PŁAC DLA PRACOWNIKÓW I ZLECENIOBIORCÓW.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 29.11.2017 r. -SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

29.11.2017

E-SKŁADKA – ZMIANY W OPŁACANIU I ROZLICZANIU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE OD STYCZNIA 2018 R.
ORAZ KORYGOWANIE DOKUMENTÓW.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 29.11.2017 r. – SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

30.11.2017

ZAMKNIĘCIE ROKU W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 30.11.2017 r. – SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

30.11.2017

PRACOWNIK NA ZWOLNIENIU LEKARSKIM – JAK PRAWIDŁOWO WYLICZYĆ ŚWIADCZENIA ZUS W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 30.11.2017-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

30.11.2017

UMOWY CYWILNOPRAWNE – OD ZATRUDNIENIA DO ZWOLNIENIA ZLECENIOBIORCY . NOWA STAWKA GODZINOWA W 2018 R.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 30.11.2017-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

01.12.2017

WYNAGRODZENIE W OŚWIACIE 2017.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 01.12.2017-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

01.12.2017

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH- KOREKTA ODPISU 31.12.2017.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 01.12.2017-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

Szkoła Bankowa Centrum Edukacyjno -Szkoleniowe zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji szkolenia, w przypadku braku zgłoszenia się na wybrany termin określonej minimalnej liczby uczestników.

Wybrane Szkolenia dla Banków Spółdzielczych

Data Wybrane Szkolenia dla Banków Spółdzielczych

LISTOPAD – GRUDZIEŃ 2017

04.11.2017 NB300 – OMÓWIENIE ZMIAN W PREZENTACJI KREDYTÓW WSPÓLNYCH ORAZ NOWA SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINREP OBOWIĄZUJĄCA OD STYCZNIA 2018 R. WRAZ Z INSTRUKCJĄ.
06-07.11.2017 SKUTECZNA WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI BANKU W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH PRZEPISÓW.
09.11. 2017 AKADEMIA DLA ANALITYKÓW KREDYTOWYCH –. Cz. III:

Ocena ryzyka kredytowego JST oraz innych podmiotów- prawne zabezpieczenia ekspozycji kredytowych.

10.11.2017

NOWE PODEJŚCIE DO PROCESU KLASYFIKACJI EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH W KONTEKŚCIE ZMIAN USTAWY O RACHUNKOWOŚCI ZMIAN ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW W SPRAWIE TWORZENIA REZERW.

15.11.2017 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM BRAKU ZGODNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.
17.11.2017 ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – ROZPORZĄDZENIE UE NR 2016/679, PRZYGOTOWANIE BANKU DO NOWYCH WYMAGAŃ PRAWNYCH.
20.11.2017 MONITORING NALEŻNOŚCI KREDYTOWYCH ORAZ SYGNAŁY WCZESNEGO OSTRZEGANIA.
22.11.2017 ZMIANY!!!

ZMIANY W UMOWACH RACHUNKÓW BANKOWYCH , WYKAZ USŁUG REPREZENTATYWNYCH, USŁUGA PRZENOSZENIA RACHUNKU PŁATNICZEGO I DOSTĘPU DO PODSTAWOWEGO RACHUNKU PŁATNICZEGO ORAZ ZMIANY W PRZEPISACH EGZEKUCJI Z MAJĄTKU ROLNIKA.

23.11.2017 PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY Z UWZGLĘDNIENIEM UWAG POKONTROLNYCH GIIF I KNF.
27.11.2017 PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI W ZAKRESIE ROZLICZEŃ DEWIZOWYCH PO WDROŻENIU NOWEGO SYSTEMU MULTICENTAUR.
24.11.2017 KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO- szkolenie wprowadzające do pracy na stanowisko kasjera lub na zastępstwo.
27.11.2017 PRZEGLĄD ZARZĄDCZY ZWIĄZANY Z WDROŻENIEM REKOMENDACJI H KNF .
29.11.2017 SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA , KSIĘGOWOŚĆ ORAZ ZASADY REWIZJI FINANSOWEJ I WSPÓŁPRACY BANKU Z FIRMAMI AUDYTORSKIMI

– SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW KOMITETÓW AUDYTU ORAZ RAD NADZORCZYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

01.12.2017 ZMIANY PRZEPISÓW, AKTUALNE INTERPRETACJE. PODATKI W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH 2018
06.12.2017 REALIZACJA ZADAŃ PRZEZ KOMITET AUDYTU W BANKU SPÓŁDZIELCZYM -SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW KOMITETÓW AUDYTU ORAZ RAD NADZORCZYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM
07.12.2017 NOWOŚĆ!!!

SPORZĄDZANIE DOKUMENTACJI W ZAKRESIE FUNKCJI KONTROLI NA PODSTAWIE REKOMENDACJI H

08.12.2017 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM BRAKU ZGODNOŚCI JAKO ELEMENT SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
07-08.12.2017 BANKOWY PLAN KONT Z KOMENTARZEM (AKTUALIZACJA), ZMIANY W POLITYCE RACHUNKOWOŚCI, ZAMKNIĘCIE ROKU 2017 – WYBRANE ZAGADNIENIA.
11.12. 2017 AKADEMIA DLA ANALITYKÓW KREDYTOWYCH –. Cz. IV:

Ocena ryzyka kredytowego JST oraz innych podmiotów- prawne zabezpieczenia ekspozycji kredytowych- ćwiczenia i zadania.

12.12.2017 PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY Z UWZGLĘDNIENIEM UWAG POKONTROLNYCH GIIF I KNF.
12.12.2017 PRAKTYCZNE ASPEKTY OCENY INDYWIDUALNEGO RYZYKA KREDYTOWEGO PRZEDSIĘBIORSTW Z UWZGLĘDNIENIEM CHARAKTERYSTYKI PODMIOTOWEJ I OCENY ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ.
13.12.2017 OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH- PRZYGOTOWANIE BANKU DO WDROŻENIA NOWYCH PRZEPISÓW.
14.12.2017 KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO- szkolenie wprowadzające do pracy na stanowisko kasjera lub na zastępstwo.
15.12.2017 INWENTARYZACJA ROCZNA I OKRESOWA W BANKU- PRZYGOTOWANIE DO BILANSU- WZORCOWA INSTRUKCJA Z ZAŁĄCZNIKAMI.
15.12.2017 EFEKTYWNY MONITORING EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH I JEGO WPŁYW NA POZIOM REZERW CELOWYCH TWORZONYCH PRZEZ BANK W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH PRZEPISÓW (ZASADY POSTĘPOWANIA, SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE, ZAKRES PODMIOTOWY, PRZEDMIOTOWY, PRODUKTOWY – PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI).

NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA 2017

Szkoła Bankowa, Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe w Sandomierzu przyjmuje zapisy na 6 kierunków Studiów Podyplomowych z zakresu BANKOWOŚCI organizowanych przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Zajęcia odbywają się w Lublinie – otwarte, lub na zamówienie w siedzibie Banku jeden lub 2 razy w miesiącu. Studia obejmują 2 semestry, 10 do 11 weekendowych zjazdów. Niskie czesne płatne w miesięcznych ratach, możliwość sfinansowania do 80% przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy jakim dysponują Urzędy Pracy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, zgodne z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem proponowanych kierunków jest nabycie specjalistycznej wiedzy przekazanej przez doświadczonych praktyków, ekspertów w dziedzinie bankowości. Zajęcia prowadzone są z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych oraz wymagań regulacyjnych i nadzorczych, a także dobrych praktyk funkcjonowania banków.

 

Kierunki Kształcenia:

PODYPLOMOWE STUDIA BANKOWOŚCI

połączone ze STUDIUM BANKOWOŚCI -na DYPLOMOWANEGO PRACOWNIKA BANKOWEGO -stopień nadawany przez Związek Banków Polskich – 10 zjazdów (większość w weekendy).

UWAGA – planowane rozpoczęcie zajęć – październik 2017 r.

 ico

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W BANKU.

10 zjazdów weekendowych.

UWAGA – planowane rozpoczęcie zajęć – październik 2017 r.

 ico

NOWOŚĆ ! WYCENA NIERUCHOMOŚCI

(Dyplom Wyższej Szkoły Bankowej We Wrocławiu)

W związku z licznymi sugestiami płynącymi z Banków Spółdzielczych zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności Pracowników Banków zajmujących się formalną i merytoryczną weryfikacją poprawności operatów szacunkowych oraz odpowiedzialnych za monitoring wartości nieruchomości, które stanowią przedmiot zabezpieczenia ekspozycji kredytowych.

 ico

NOWOŚĆ ! ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ
I MARKETING 
W BANKU 

(Dyplom Wyższej Szkoły Bankowej We Wrocławiu)

10 zjazdów.

ico

AUDYT, KONTROLA WEWNĘTRZNA
I RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA BANKU .

11 zjazdów weekendowych.

ico

WINDYKACJA I ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI W BANKU.

11 zjazdów weekendowych

Rozpoczęcie: 06-07.05.2017

ico

Z serdecznym zaproszeniem

Małgorzata Nowak- Prezes Zarządu Szkoły