Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów
Author Archive

LETNIA AKADEMIA KADR I PŁAC
( z uwzględnieniem najnowszych przepisów, w tym RODO )
Cykl szkoleniowy obejmujący 2 części 2- dniowe :
(Cz.I) KADRY i (Cz. II) PŁACE
Terminy: I cz. 9 – 10 lipca, II cz. 6 – 7 sierpnia 2018 .

Wybrane szkolenia dla Banków Spółdzielczych

Data Wybrane Szkolenia dla Banków Spółdzielczych

LIPIEC – SIERPIEŃ 2018

 03-04 07.2018 1. STUDIUM KREDYTOWE- OCENA RYZYKA KREDYTOWEGO PRZEDSIĘBIORCÓW I ROLNIKÓW

cykl szkoleniowy – 3 zjazdy po 2 dni (1 raz w miesiącu); Cz.I: 03-04 07.2018, Cz. II: 06-07.08; Cz. III: wrzesień 2018.

 05.07.2018

NOWOŚĆ !!!

2. LETNIA AKADEMIA KADR I PŁAC DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

Cykl szkoleniowy : 4 części 1- dniowe (1 raz w m-cu ) – podzielony na 2 bloki:
I. KADRY (I+II) i  II. PŁACE (III+IV). Cz. II: 05.07.2018; Cz. III: 29.08.2018, Cz.IV: wrzesień 2018

 06.07.2018

3. EFEKTYWNY MONITORING EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH I JEGO WPŁYW NA POZIOM REZERW CELOWYCH TWORZONYCH PRZEZ BANK W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH PRZEPISÓW (ZASADY POSTĘPOWANIA, SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE, ZAKRES PODMIOTOWY, PRZEDMIOTOWY, PRODUKTOWY – PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI).

 09.07.2018

4. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH- OBOWIĄZKI PŁATNIKA PO ZMIANACH OD 2018 ROKU.

 10.07.2018

5. ZMIANY W USTAWIE O USŁUGACH PŁATNICZYCH – IMPLEMENTACJA DYREKTYWY PSD 2.

 19.07.2018

6. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KREDYTOWYM W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH Z UWZGLĘDNIENIEM WYMAGAŃ NADZORCZYCH ORAZ REGULACJI MINISTERSTWA FINANSÓW I KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO.

 20.07.2018

7. PRAKTYCZNE ASPEKTY OCENY RYZYKA KREDYTOWEGO PRZEDSIĘBIORSTW Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ ORAZ CHARAKTERYSTYKI PODMIOTOWEJ.

 23.07.2018

8. FUNKCJA KONTROLI I BADANIE ZGODNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŚWIETLE NOWYCH WYMOGÓW REGULACYJNYCH.

 26.07.2018

9. STUDIUM DLA PRACOWNIKÓW OBSŁUGI DEPOZYTOWEJ KLIENTA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

III –CZĘŚCIOWY CYKL SZKOLENIOWY (3 zjazdy 1- dniowe , 1 raz w m-cu). Cz. I: 26.07.2018, Cz. II: 27.08.2018, Cz.III: 05.09.2018.

 27.07.2018 10. NOWA USTAWA O   PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU. WYNIKI INSPEKCJI  I ZMIANY W USTAWIE AML SPOWODOWANE IV DYREKTYWĄ.
 26.07.2018

11. KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO- szkolenie wprowadzające do pracy na stanowisko kasjera lub na zastępstwo.

 27.07.2018

12. BANKOWE PROCEDURY PRZELICZANIA – SORTOWANIA – PAKOWANIA ORAZ SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ ZGODNIE Z NAJNOWSZYM ZARZĄDZENIEM PREZESA NBP- ELEMENTY ROZPOZNAWANIA AUTENTYCZNOŚCI ZNAKÓW PIENIĘŻNYCH.

 28.07.2018

13. OMÓWIENIE NAJISTOTNIEJSZYCH PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWOZDAWCZOŚCIĄ KWARTALNĄ FINREP ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚCIĄ OSTROŻNOŚCIOWĄ COREP W 2018R.

 30.07.2018

14. ANALIZA WSKAŹNIKOWA W ANALIZIE FINANSOWEJ PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH.

 06-07.08.2018

1 . STUDIUM KREDYTOWE- OCENA RYZYKA KREDYTOWEGO PRZEDSIĘBIORCÓW I ROLNIKÓW

cykl szkoleniowy – 3 zjazdy po 2 dni (1 raz w miesiącu); Cz. II: 06-07.08; Cz. III: wrzesień 2018.

 20.08.2018 2. NOWA USTAWA O   PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU. WYNIKI INSPEKCJI  I ZMIANY W USTAWIE AML SPOWODOWANE IV DYREKTYWĄ.
 23.08.2018

3. PODATEK CIT- BIEŻĄCY I ODROCZONY.

 24.08.2018

4. ŚRODKI TRWAŁE W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM.

 27.08.2018

5. DOBRE PRAKTYKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH ANALITYKÓW KREDYTOWYCH / DORADCÓW KLIENTA – KOMPLETOWANIE, CZYTANIE, SZYBKA ANALIZA WSTĘPNA DOKUMENTÓW KREDYTOWYCH, W TYM DOTYCZĄCYCH PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ.

 27.08.2018

6. STUDIUM DLA PRACOWNIKÓW OBSŁUGI DEPOZYTOWEJ KLIENTA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

III –CZĘŚCIOWY CYKL SZKOLENIOWY . Cz. II: 27.08.2018

 28.08.2018

7 . KREDYTOWE finansowanie projektów deweloperskich.

 28.08.20108

8. ZMIANY W USTAWIE O USŁUGACH PŁATNICZYCH – IMPLEMENTACJA DYREKTYWY PSD 2.

 29.08.2018

9. LETNIA AKADEMIA KADR I PŁAC DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH.

Cykl szkoleniowy – II BLOK- PŁACE- cz. I : 29.08.2018

 29.08.2018 10. TESTY WARUNKÓW SKRAJNYCH W OBSZARZE RYZYKA KREDYTOWEGO, OPERACYJNEGO, PŁYNNOŚCI I STOPY PROCENTOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM – WARSZTATY.
 30.08.2018

11. KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO- szkolenie wprowadzające do pracy na stanowisko kasjera lub na zastępstwo.

 30.08.2018

12. FINREP – ZMIANY I PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA.

Szkolenia w Sandomierzu dla Firm

Data Wybrane Szkolenia dla firm w SANDOMIERZU

LIPIEC 2018

10.07.2018 1. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH- ZMIANY W 2018R. RODO A ZFŚS.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 10.07.2018-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

18.07.2018 2. RACHUNKOWOŚĆ OD PODSTAW – KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 18.07.2018-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

20.07.2018 3.RODO po 25 maja 2018R – NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PRZEPISACH O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 20.07.2018-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

25.07.2018 4. ŚRODKI TRWAŁE W 2018 ROKU – ZMIANY W KŚT, CIT I NOWY KSR NR 11.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 25.07.2018-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00

Skorzystaj z dofinansowania szkoleń z KFS !

kfs pup

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że  Powiatowe Urzędy Pracy ogłaszają już nabór wniosków o przyznanie środków z KFS na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracodawców i ich pracowników.

Termin naboru wniosków w większości placówek PUP rozpoczął się już od

15 stycznia 2018 r.

(więcej…)

Oferta współpracy

Szkoła Bankowa Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe nawiąże współpracę z Wykładowcami/Trenerami do prowadzenia szkoleń z zakresu różnorodnej tematyki. Realizujemy szkolenia dla banków, firm, jednostek budżetowych.

Od kandydatów oczekujemy doświadczenia w prowadzeniu szkoleń w wybranym obszarze tematycznym w oparciu o autorskie programy szkoleń.

Gwarantujemy:
– pełne wsparcie organizacyjne,
– możliwość długofalowej współpracy

Aplikacje wraz z CV, listem motywacyjnym oraz referencjami prosimy kierować na adres: biuro@szkolbank.sandomierz.pl

KURS RACHUNKOWOŚCI po najnowszych zmianach w 2017/2018 roku

Cykl szkoleniowy dla Pracowników komórek finansowo- księgowych

nabycie wiedzy do pracy w księgowości z uwzględnieniem najnowszych zmian
w ustawie o rachunkowości i podatkach ( 56 godz. dydaktycznych-4 zjazdy).

Rozpoczęcie kursu po zebraniu grupy.

I zjazd (2 dni): moduł I i II
II zjazd (2 dni): moduł III i IV
III zjazd (2 dni): moduł V i VI
IV zjazd (1 dzień): moduł VII + podsumowanie wiadomości + test egzaminacyjny.

Program do pobrania: Kurs Rachunkowości

Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej

Miło nam poinformować, że od 20.11.2017 roku Szkoła Bankowa jest uprawniona do legitymowania się certyfikatem Standardu Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0)., przyznanym przez Komisję ds. Jakości rynku Szkoleń PIFS (Polskiej Izby Firm Szkoleniowych).

NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA

Szkoła Bankowa, Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe w Sandomierzu przyjmuje zapisy na 6 kierunków Studiów Podyplomowych z zakresu BANKOWOŚCI organizowanych przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Zajęcia odbywają się w Lublinie – otwarte, lub na zamówienie w siedzibie Banku jeden lub 2 razy w miesiącu. Studia obejmują 2 semestry, 10 do 11 weekendowych zjazdów. Niskie czesne płatne w miesięcznych ratach, możliwość sfinansowania do 80% przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy jakim dysponują Urzędy Pracy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, zgodne z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem proponowanych kierunków jest nabycie specjalistycznej wiedzy przekazanej przez doświadczonych praktyków, ekspertów w dziedzinie bankowości. Zajęcia prowadzone są z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych oraz wymagań regulacyjnych i nadzorczych, a także dobrych praktyk funkcjonowania banków.

 

Kierunki Kształcenia:

NOWOŚĆ:

FUNKCJA KONTROLI I COMPLIANCE W BANKU.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy specjalistycznej przekazanej przez praktyków zawodu, z uwzględnieniem najnowszych wymagań i standardów prawnych, regulacyjnych i nadzorczych z zakresu realizacji zadań kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego w instytucji finansowej, z szerokim uwzględnieniem dobrych praktyk funkcjonowania banków.

ico

PODYPLOMOWE STUDIA BANKOWOŚCI

połączone ze STUDIUM BANKOWOŚCI -na DYPLOMOWANEGO PRACOWNIKA BANKOWEGO -stopień nadawany przez Związek Banków Polskich – 10 zjazdów (większość w weekendy).

 ico

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W BANKU.

10 zjazdów weekendowych.

 ico

NOWOŚĆ ! WYCENA NIERUCHOMOŚCI

(Dyplom Wyższej Szkoły Bankowej We Wrocławiu)

W związku z licznymi sugestiami płynącymi z Banków Spółdzielczych zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności Pracowników Banków zajmujących się formalną i merytoryczną weryfikacją poprawności operatów szacunkowych oraz odpowiedzialnych za monitoring wartości nieruchomości, które stanowią przedmiot zabezpieczenia ekspozycji kredytowych.

 ico

NOWOŚĆ ! ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ
I MARKETING 
W BANKU 

(Dyplom Wyższej Szkoły Bankowej We Wrocławiu)

10 zjazdów.

ico

WINDYKACJA I ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI W BANKU.

11 zjazdów weekendowych

ico

Z serdecznym zaproszeniem

Małgorzata Nowak- Prezes Zarządu Szkoły