Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów
Author Archive

Skorzystaj z dofinansowania szkoleń z KFS !

kfs pup

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że  Powiatowe Urzędy Pracy ogłaszają już nabór wniosków o przyznanie środków z KFS na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracodawców i ich pracowników.

Termin naboru wniosków w większości placówek PUP rozpoczął się już od

15 stycznia 2018 r.

(więcej…)

Oferta współpracy

Szkoła Bankowa Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe nawiąże współpracę z Wykładowcami/Trenerami do prowadzenia szkoleń z zakresu różnorodnej tematyki. Realizujemy szkolenia dla banków, firm, jednostek budżetowych.

Od kandydatów oczekujemy doświadczenia w prowadzeniu szkoleń w wybranym obszarze tematycznym w oparciu o autorskie programy szkoleń.

Gwarantujemy:
– pełne wsparcie organizacyjne,
– możliwość długofalowej współpracy

Aplikacje wraz z CV, listem motywacyjnym oraz referencjami prosimy kierować na adres: biuro@szkolbank.sandomierz.pl

KURS RACHUNKOWOŚCI OD PODSTAW

Cykl szkoleniowy dla Pracowników komórek finansowo- księgowych

nabycie wiedzy do pracy w księgowości z uwzględnieniem najnowszych zmian
w ustawie o rachunkowości i podatkach ( 56 godz. dydaktycznych-4 zjazdy).

Rozpoczęcie kursu po zebraniu grupy.

I zjazd (2 dni): moduł I i II
II zjazd (2 dni): moduł III i IV
III zjazd (2 dni): moduł V i VI
IV zjazd (1 dzień): moduł VII + podsumowanie wiadomości + test egzaminacyjny.

Program do pobrania: Kurs Rachunkowości od Podstaw

Szkolenia w Sandomierzu dla Firm

Data Szkolenia dla Firm w SANDOMIERZU

STYCZEŃ 2018

08.01.2018

1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM ORAZ WDROŻENIE OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA
O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 08.01.2018 – SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

09.01.2018

2. ZAMKNIĘCIE ROKU W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 09.01.2018 – SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

15.01.2018

3. EWIDENCJA KSIĘGOWA ŚRODKÓW UNIJNYCH W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 15.01.2018 – SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

18.01.2018

4. ZAMKNIĘCIE ROKU WG POLSKIEGO PRAWA BILANSOWEGO 2017

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 18.01.2018 – SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

25.01.2018

5. LISTA PŁAC PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH- ZMIANY W 2018R.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 25.01.2018 – SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

26.01.2018

6. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W 2018 R.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 26.01.2018 – SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

29.01.2018

7. PRZEGLĄD NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN W PRAWIE PRACY W 2018 R.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 29.01.2018 – SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

Szkoła Bankowa Centrum Edukacyjno -Szkoleniowe zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji szkolenia, w przypadku braku zgłoszenia się na wybrany termin określonej minimalnej liczby uczestników.

Wybrane Szkolenia dla Banków Spółdzielczych

Data Wybrane Szkolenia dla Banków Spółdzielczych

STYCZEŃ – LUTY 2018

15.01.2018 r. 1. ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH W 2018 R. – ZAMKNIĘCIE ROKU 2017 DLA POTRZEB USTALENIA ZOBOWIĄZANIA W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH .
16.01.2018 r. 2. ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH W 2018 R. WYKONANIE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY OBOWIĄZKÓW JAKO PŁATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH W ROZLICZENIU ZA 2017 R.
18.01.2018 r. 3. PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY Z UWZGLĘDNIENIEM UWAG POKONTROLNYCH GIIF I KNF.
18.01.2018 r. 4. ORGANIZACJA, REGULAMIN I PLAN DZIAŁAŃ KOMÓRKI DS. ZGODNOŚCI ORAZ SPORZĄDZANIE MAPY RYZYKA BRAKU ZGODNOŚCI ZGODNIE Z REKOMENDACJĄ H KNF W 2018 ROKU.
19.01.2018 r. 5. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KREDYTOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.
19.01.2018 r. 6. AKTYWNA SPRZEDAŻ PRODUKTÓW I USŁUG BANKOWYCH ORAZ POZYSKIWANIE NOWEGO KLIENTA .
22.01.2018 r. NOWOŚĆ !!!

7. DOBRE PRAKTYKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH ANALITYKÓW KREDYTOWYCH / DORADCÓW KLIENTA – KOMPLETOWANIE, CZYTANIE, SZYBKA ANALIZA WSTĘPNA DOKUMENTÓW KREDYTOWYCH, W TYM DOTYCZĄCYCH PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ.

23.01.2018 ZMIANY !!!

8. OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH- RODO- PRZYGOTOWANIE BANKU DO WDROŻENIA NOWYCH PRZEPISÓW.

24.01.2018 r. NOWOŚĆ !!!

9. KURS PRAWA ROLNEGO DLA PRACOWNIKÓW BANKÓW– OBSŁUGA FINANSOWA GOSPODARSTW ROLNYCH. 4 ZJAZDY 1- DNIOWE (1 raz w miesiącu) .

Cz. I: 24.01.2018 r., Cz. II: 22.02.2018, Cz. III: 19.03.2018, Cz. IV- kwiecień 2018.

24.01.2018 r. 10. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W 2018 R.
25-26.01.2018 r. 11. PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE I UPADŁOŚCIOWE W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH.
26.01.2018 r. 12. KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO- szkolenie wprowadzające do pracy na stanowisko kasjera lub na zastępstwo.
29.01.2018 r. NOWY SYSTEM MULTICENTAUR!!!

13. PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI W ZAKRESIE ROZLICZEŃ DEWIZOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM NOWEGO SYSTEMU MULTICENTAUR.

30.01.2018 r. 14. PRAWNE ZABEZPIECZENIE KREDYTÓW HIPOTECZNYCH I ICH WPŁYW NA SKUTECZNOŚĆ PROCESU RESTRUKTURYZACYJNEGO, WINDYKACYJNEGO
I UPADŁOŚCIOWEGO- WARSZTATY.
29.01.2018 r. 15. SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ JAKO ELEMENT ZARZĄDZANIA RYZYKIEM OPERACYJNYM.
30.01.2018 r. 16. ZADANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.
15-16.02.2018 r. KURS RACHUNKOWOŚCI BANKOWEJ PO ZMIANACH

Kurs dla księgowych, kandydatów na głównych księgowych, pracowników księgowości, oraz komórek kontroli wewnętrznej Banków Spółdzielczych

4 zjazdy po 2 dni – Lublin I zjazd – 15-16 lutego 2018 r.

Wykładowca – Biegły rewident, lustrator, wieloletni praktyk bankowy, doświadczony szkoleniowiec z zakresu rachunkowości bankowej i podatków; autorka opracowania Zakładowy planu kont z komentarzem dla banków spółdzielczych.

Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej

Miło nam poinformować, że od 20.11.2017 roku Szkoła Bankowa jest uprawniona do legitymowania się certyfikatem Standardu Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0)., przyznanym przez Komisję ds. Jakości rynku Szkoleń PIFS (Polskiej Izby Firm Szkoleniowych).

NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA

Szkoła Bankowa, Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe w Sandomierzu przyjmuje zapisy na 6 kierunków Studiów Podyplomowych z zakresu BANKOWOŚCI organizowanych przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Zajęcia odbywają się w Lublinie – otwarte, lub na zamówienie w siedzibie Banku jeden lub 2 razy w miesiącu. Studia obejmują 2 semestry, 10 do 11 weekendowych zjazdów. Niskie czesne płatne w miesięcznych ratach, możliwość sfinansowania do 80% przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy jakim dysponują Urzędy Pracy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, zgodne z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem proponowanych kierunków jest nabycie specjalistycznej wiedzy przekazanej przez doświadczonych praktyków, ekspertów w dziedzinie bankowości. Zajęcia prowadzone są z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych oraz wymagań regulacyjnych i nadzorczych, a także dobrych praktyk funkcjonowania banków.

 

Kierunki Kształcenia:

NOWOŚĆ:

FUNKCJA KONTROLI I COMPLIANCE W BANKU.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy specjalistycznej przekazanej przez praktyków zawodu, z uwzględnieniem najnowszych wymagań i standardów prawnych, regulacyjnych i nadzorczych z zakresu realizacji zadań kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego w instytucji finansowej, z szerokim uwzględnieniem dobrych praktyk funkcjonowania banków.

ico

PODYPLOMOWE STUDIA BANKOWOŚCI

połączone ze STUDIUM BANKOWOŚCI -na DYPLOMOWANEGO PRACOWNIKA BANKOWEGO -stopień nadawany przez Związek Banków Polskich – 10 zjazdów (większość w weekendy).

 ico

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W BANKU.

10 zjazdów weekendowych.

 ico

NOWOŚĆ ! WYCENA NIERUCHOMOŚCI

(Dyplom Wyższej Szkoły Bankowej We Wrocławiu)

W związku z licznymi sugestiami płynącymi z Banków Spółdzielczych zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności Pracowników Banków zajmujących się formalną i merytoryczną weryfikacją poprawności operatów szacunkowych oraz odpowiedzialnych za monitoring wartości nieruchomości, które stanowią przedmiot zabezpieczenia ekspozycji kredytowych.

 ico

NOWOŚĆ ! ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ
I MARKETING 
W BANKU 

(Dyplom Wyższej Szkoły Bankowej We Wrocławiu)

10 zjazdów.

ico

WINDYKACJA I ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI W BANKU.

11 zjazdów weekendowych

ico

Z serdecznym zaproszeniem

Małgorzata Nowak- Prezes Zarządu Szkoły