Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów
Kategoria wpisów: Szkolenia dla Banków Spółdzielczych

Wybrane Szkolenia dla Banków Spółdzielczych

Data Wybrane Szkolenia dla Banków Spółdzielczych

MARZEC 2018

01.03.2018 1. NOWE PODEJŚCIE DO PROCESU KLASYFIKACJI EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH W KONTEKŚCIE ZMIAN USTAWY O RACHUNKOWOŚCI, ZMIAN ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW W SPRAWIE TWORZENIA REZERW.
02.03. 2018 2. AKADEMIA KREDYTOWA DLA PRACOWNIKÓW PIONÓW KREDYTOWYCH

III Częściowy Kurs dla Kredytowców i Analityków- 3 zjazdy Cz. I: Podstawowe zagadnienia związane z oceną indywidualnego ryzyka kredytowego – działalność kredytowa w obszarze detalicznych ekspozycji kredytowych. 02.03. 2018, cz. II (2-dn.): 22-23.03. 2018, cz. III (2- dn.): 9-10.05. 2018r.

06.03.2018 3. PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WG RODO- WARSZTATY KOMPUTEROWE.
12.03.2018 4. EFEKTYWNY MONITORING EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH I JEGO WPŁYW NA POZIOM REZERW CELOWYCH TWORZONYCH PRZEZ BANK W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH PRZEPISÓW (ZASADY POSTĘPOWANIA, SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE, ZAKRES PODMIOTOWY, PRZEDMIOTOWY, PRODUKTOWY – PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI).
12.03.2018 5. JAK ZWIĘKSZYĆ SPRZEDAŻ PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ?
13.03.2018 6. ZASADY UDZIELANIA KREDYTÓW PREFERENCYJNYCH Z LINII PR, Z, ZC, K02 ORAZ MRCSK – KURS DLA BANKÓW ZRZESZENIA BPS.
14-15.03.2018 7. OPERACJE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH; KLASYFIKACJA I EWIDENCJA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ ZOBOWIĄZAŃ POZABILANSOWYCH- w ramach KURSU RACHUNKOWOŚCI BANKOWEJ PO ZMIANACH .

II zjazd – 14-15 marzec 2018 r.; III zjazd–10-11 kwiecień; IV zjazd – 08-09 maj 2018 r.

UWAGA!!! Istnieje możliwość udziału w wybranej części Kursu. 

15.03.2018 8. PRAKTYCZNE ASPEKTY DOTYCZĄCE EUROFATCA –WARSZTATY.
15.03.2018 9. PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE I UPADŁOŚCIOWE W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH.
16.03.2018 10. REALIZACJA ZAJĘĆ EGZEKUCYJNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH W ŚWIETLE AKTUALNYCH ZMIAN PRAWNYCH I ORZECZNICTWA SĄDOWEGO.
16.03.2018 11. ŚWIADECTWA PRACY 2017- 2018. DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 2017-2018- JAK PRAWIDŁOWO PROWADZIĆ AKTA PRACOWNICZE. ARCHIWIZACJA AKT PRACOWNICZYCH 2017-2018.
19.03.2018 12. KURS PRAWA ROLNEGO DLA PRACOWNIKÓW BANKÓW– OBSŁUGA FINANSOWA GOSPODARSTW ROLNYCH. 4 ZJAZDY 1- DNIOWE (1 raz w miesiącu) . Cz. II: 19.03.2018.
20.03.2018 13. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH – ZMIANY 2018.
20.03.2018 14. SPOSÓB UZYSKIWANIA TYTUŁU WYKONAWCZEGO PRZECIWKO DŁUŻNIKOWI BANKU- PRAKTYCZNE ZASADY SPORZĄDZENIA POZWÓW I INNYCH PISM PROCESOWYCH- WARSZTATY .
21.03.2018 15. PRAWIDŁOWA REALIZACJA OBOWIĄZKÓW Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU. WYNIKI INSPEKCJI I ZMIANY W USTAWIE AML SPOWODOWANE IV DYREKTYWĄ.
21.03.2018 16. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM – WARSZTATY.
22.03.2018 17. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W 2018 R.
22-23.03.2018 18. AKADEMIA KREDYTOWA DLA PRACOWNIKÓW PIONÓW KREDYTOWYCH- Cz. II: :Ocena indywidualnego ryzyka kredytowego przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych
23.03.2018 19. KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO- szkolenie wprowadzające do pracy na stanowisko kasjera lub na zastępstwo.
20. NB300 – OMÓWIENIE ZMIAN W PREZENTACJI KREDYTÓW WSPÓLNYCH- NOWA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA NB300 I MB300.

KURS RACHUNKOWOŚCI po najnowszych zmianach w 2017/2018 roku

Cykl szkoleniowy dla Pracowników komórek finansowo- księgowych

nabycie wiedzy do pracy w księgowości z uwzględnieniem najnowszych zmian
w ustawie o rachunkowości i podatkach ( 56 godz. dydaktycznych-4 zjazdy).

Rozpoczęcie kursu po zebraniu grupy.

I zjazd (2 dni): moduł I i II
II zjazd (2 dni): moduł III i IV
III zjazd (2 dni): moduł V i VI
IV zjazd (1 dzień): moduł VII + podsumowanie wiadomości + test egzaminacyjny.

Program do pobrania: Kurs Rachunkowości