Data Wybrane Szkolenia dla Banków Spółdzielczych

LISTOPAD – GRUDZIEŃ 2017

04.11.2017 NB300 – OMÓWIENIE ZMIAN W PREZENTACJI KREDYTÓW WSPÓLNYCH ORAZ NOWA SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINREP OBOWIĄZUJĄCA OD STYCZNIA 2018 R. WRAZ Z INSTRUKCJĄ.
06-07.11.2017 SKUTECZNA WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI BANKU W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH PRZEPISÓW.
09.11. 2017 AKADEMIA DLA ANALITYKÓW KREDYTOWYCH –. Cz. III:

Ocena ryzyka kredytowego JST oraz innych podmiotów- prawne zabezpieczenia ekspozycji kredytowych.

10.11.2017

NOWE PODEJŚCIE DO PROCESU KLASYFIKACJI EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH W KONTEKŚCIE ZMIAN USTAWY O RACHUNKOWOŚCI ZMIAN ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW W SPRAWIE TWORZENIA REZERW.

15.11.2017 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM BRAKU ZGODNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.
17.11.2017 ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – ROZPORZĄDZENIE UE NR 2016/679, PRZYGOTOWANIE BANKU DO NOWYCH WYMAGAŃ PRAWNYCH.
20.11.2017 MONITORING NALEŻNOŚCI KREDYTOWYCH ORAZ SYGNAŁY WCZESNEGO OSTRZEGANIA.
22.11.2017 ZMIANY!!!

ZMIANY W UMOWACH RACHUNKÓW BANKOWYCH , WYKAZ USŁUG REPREZENTATYWNYCH, USŁUGA PRZENOSZENIA RACHUNKU PŁATNICZEGO I DOSTĘPU DO PODSTAWOWEGO RACHUNKU PŁATNICZEGO ORAZ ZMIANY W PRZEPISACH EGZEKUCJI Z MAJĄTKU ROLNIKA.

23.11.2017 PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY Z UWZGLĘDNIENIEM UWAG POKONTROLNYCH GIIF I KNF.
27.11.2017 PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI W ZAKRESIE ROZLICZEŃ DEWIZOWYCH PO WDROŻENIU NOWEGO SYSTEMU MULTICENTAUR.
24.11.2017 KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO- szkolenie wprowadzające do pracy na stanowisko kasjera lub na zastępstwo.
27.11.2017 PRZEGLĄD ZARZĄDCZY ZWIĄZANY Z WDROŻENIEM REKOMENDACJI H KNF .
29.11.2017 SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA , KSIĘGOWOŚĆ ORAZ ZASADY REWIZJI FINANSOWEJ I WSPÓŁPRACY BANKU Z FIRMAMI AUDYTORSKIMI

– SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW KOMITETÓW AUDYTU ORAZ RAD NADZORCZYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

01.12.2017 ZMIANY PRZEPISÓW, AKTUALNE INTERPRETACJE. PODATKI W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH 2018
06.12.2017 REALIZACJA ZADAŃ PRZEZ KOMITET AUDYTU W BANKU SPÓŁDZIELCZYM -SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW KOMITETÓW AUDYTU ORAZ RAD NADZORCZYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM
07.12.2017 NOWOŚĆ!!!

SPORZĄDZANIE DOKUMENTACJI W ZAKRESIE FUNKCJI KONTROLI NA PODSTAWIE REKOMENDACJI H

08.12.2017 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM BRAKU ZGODNOŚCI JAKO ELEMENT SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
07-08.12.2017 BANKOWY PLAN KONT Z KOMENTARZEM (AKTUALIZACJA), ZMIANY W POLITYCE RACHUNKOWOŚCI, ZAMKNIĘCIE ROKU 2017 – WYBRANE ZAGADNIENIA.
11.12. 2017 AKADEMIA DLA ANALITYKÓW KREDYTOWYCH –. Cz. IV:

Ocena ryzyka kredytowego JST oraz innych podmiotów- prawne zabezpieczenia ekspozycji kredytowych- ćwiczenia i zadania.

12.12.2017 PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY Z UWZGLĘDNIENIEM UWAG POKONTROLNYCH GIIF I KNF.
12.12.2017 PRAKTYCZNE ASPEKTY OCENY INDYWIDUALNEGO RYZYKA KREDYTOWEGO PRZEDSIĘBIORSTW Z UWZGLĘDNIENIEM CHARAKTERYSTYKI PODMIOTOWEJ I OCENY ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ.
13.12.2017 OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH- PRZYGOTOWANIE BANKU DO WDROŻENIA NOWYCH PRZEPISÓW.
14.12.2017 KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO- szkolenie wprowadzające do pracy na stanowisko kasjera lub na zastępstwo.
15.12.2017 INWENTARYZACJA ROCZNA I OKRESOWA W BANKU- PRZYGOTOWANIE DO BILANSU- WZORCOWA INSTRUKCJA Z ZAŁĄCZNIKAMI.
15.12.2017 EFEKTYWNY MONITORING EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH I JEGO WPŁYW NA POZIOM REZERW CELOWYCH TWORZONYCH PRZEZ BANK W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH PRZEPISÓW (ZASADY POSTĘPOWANIA, SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE, ZAKRES PODMIOTOWY, PRZEDMIOTOWY, PRODUKTOWY – PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI).