Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów
Kategoria wpisów: Szkolenia dla Banków Spółdzielczych

Szkolenia w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym

Data Szkolenia dla Banków Spółdzielczych

WRZESIEŃ 2017

 08.09.2017 TESTY WARUNKÓW SKRAJNYCH W OBSZARZE RYZYKA KREDYTOWEGO, OPERACYJNEGO, PŁYNNOŚCI I STOPY PROCENTOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.
 08.09.2017 KOMITET AUDYTU LUB RADA NADZORCZA PEŁNIĄCA ROLĘ KOMITETU AUDYTU W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.
 12.09.2017 ANALIZA I WERYFIKACJA TREŚCI OPERATU SZACUNKOWEGO.
 14.09.2017 ZMIANY W UMOWACH RACHUNKÓW BANKOWYCH-WYKAZ USŁUG REPREZENTATYWNYCH, USŁUGA PRZENOSZENIA RACHUNKU PŁATNICZEGO
I DOSTĘPU DO PODSTAWOWEGO RACHUNKU PŁATNICZEGO ORAZ ZMIANY W PRZEPISACH EGZEKUCJI Z MAJĄTKU ROLNIKA.
 15.09.2017 FINANSOWANIE HIPOTECZNE W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY O KREDYCIE HIPOTECZNYM. ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE W OPARCIU O FUNKCJONUJĄCE REGULACJE UCZESTNIKÓW RYNKU KREDYTÓW HIPOTECZNYCH.

UWAGA!!! DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH EGZAMIN.

 16.09.2017 NOWOŚCI Z ZAKRESU SPRAWOZDAWCZOŚCI W BS.
 18.09.2017 KREDYTOWE finansowanie projektów deweloperskich

  • KOMPLEKSOWA OCENA ryzyka KREDYTOWEGO
  • PRZYKŁADOWE WARUNKI DECYZJI KREDYTOWYCH
  • MONITORING W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU
  • ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚRODKÓW GROMADZONYCH NA MIESZKANIOWYCH RACHUNKACH POWIERNICZYCH.
 20.09.2017 OCENA MECHANIZMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU
I FINANSÓW ORAZ ZMIAN REKOMENDACJI H.
20.09.2017 ROZLICZENIA W OBROCIE DEWIZOWYM ZA POŚREDNICTWEM NOWEGO SYSTEMU ROZLICZENIOWEGO MULTICENTAUR.
 21.09.2017 ŚWIADCZENIA EMERYTALNE W 2017 R. PO ZMIANACH OD 1 PAŹDZIERNIKA br.
 22.09.2017 JAK ZROZUMIEĆ KLIENTA I ZWIĘKSZYĆ SPRZEDAŻ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM?
 25.09.2017 KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU, W TYM WIERZYTELNOŚCI UMORZONE, ODPISANE, PRZEDAWNIONE ORAZ SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚCI.
JAK EWIDENCJONOWAĆ. JAK ROZLICZAĆ W PODATKACH CIT, PIT I VAT.
 25-26.09.2017 AKADEMIA DLA ANALITYKÓW KREDYTOWYCH –WARSZTATY- 4 ZJAZDY po 2 dni.

Cz.I: 25-26.09.2017

 27.09.2017 13. OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM.
 27.09.2017 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM BRANŻOWYM PORTFELA KREDYTOWEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM .
 28.09.2017 KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO.
 28.09.2017 PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY Z UWZGLĘDNIENIEM UWAG POKONTROLNYCH GIIF I KNF.
 28.09.2017 REALIZACJA ZAJĘĆ EGZEKUCYJNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH W ŚWIETLE AKTUALNYCH ZMIAN PRAWNYCH I ORZECZNICTWA SĄDOWEGO.
 29.09.2017 UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA Z UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH.

Szkolenia w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym

Data Szkolenia dla Banków Spółdzielczych

SIERPIEŃ 2017

04.08.2017 NOWE PODEJŚCIE DO PROCESU KLASYFIKACJI EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH W KONTEKŚCIE ZMIAN USTAWY O RACHUNKOWOŚCI I PLANOWANYCH ZMIAN ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE TWORZENIA REZERW.

Kurs 1- dn. (8 godz. dydakt). Ramy czasowe: 10.00-16.00.

11.08.2017 1- dniowe SZKOLENIE Z NOWEJ USTAWY HIPOTECZNEJ dla Personelu Kredytodawcy – z egzaminem (poprzedzone samokształceniem ) oraz pozostałych Kredytowców i in. zainteresowanych tematyką z nowej Ustawy hipotecznej (bez egzaminu) Pt. „PROFESJONALNY PRACOWNIK OBSŁUGI FINANSOWANIA HIPOTECZNEGO

UWAGA!!! Szkolenie spełnia wymogi Ustawy o kredycie hipotecznym, która weszła w życie z dn. 22 lipca 2017 r.

28.08.2017 ŚRODKI TRWAŁE W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM.
28-29.08.2017 AKADEMIA DLA ANALITYKÓW KREDYTOWYCH –WARSZTATY

4 ZJAZDY po 2 dni. Cz. I

28.08.2017 1- dniowe SZKOLENIE Z NOWEJ USTAWY HIPOTECZNEJ dla Personelu Kredytodawcy– z egzaminem (poprzedzone samokształceniem) oraz pozostałych Kredytowców zainteresowanych tematyką z nowej Ustawy hipotecznej (bez egzaminu) pt.: PROFESJONALNY PRACOWNIK OBSŁUGI FINANSOWANIA HIPOTECZNEGO.

UWAGA!!! Szkolenie spełnia wymogi Ustawy o kredycie hipotecznym, która weszła w życie z dn. 22 lipca 2017 r.

29.08.2017 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM BRAKU ZGODNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.
30.08.2017 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KONCENTRACJI KREDYTOWEJ.
30.08.2017 PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY Z UWZGLĘDNIENIEM UWAG POKONTROLNYCH GIIF I KNF.
31.08.2017 KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO.