Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów
Kategoria wpisów: Szkolenia dla Banków Spółdzielczych

Wybrane szkolenia dla Banków Spółdzielczych

Data Wybrane Szkolenia dla Banków Spółdzielczych

LIPIEC – SIERPIEŃ 2018

 03-04 07.2018 1. STUDIUM KREDYTOWE- OCENA RYZYKA KREDYTOWEGO PRZEDSIĘBIORCÓW I ROLNIKÓW

cykl szkoleniowy – 3 zjazdy po 2 dni (1 raz w miesiącu); Cz.I: 03-04 07.2018, Cz. II: 06-07.08; Cz. III: wrzesień 2018.

 05.07.2018

NOWOŚĆ !!!

2. LETNIA AKADEMIA KADR I PŁAC DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

Cykl szkoleniowy : 4 części 1- dniowe (1 raz w m-cu ) – podzielony na 2 bloki:
I. KADRY (I+II) i  II. PŁACE (III+IV). Cz. II: 05.07.2018; Cz. III: 29.08.2018, Cz.IV: wrzesień 2018

 06.07.2018

3. EFEKTYWNY MONITORING EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH I JEGO WPŁYW NA POZIOM REZERW CELOWYCH TWORZONYCH PRZEZ BANK W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH PRZEPISÓW (ZASADY POSTĘPOWANIA, SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE, ZAKRES PODMIOTOWY, PRZEDMIOTOWY, PRODUKTOWY – PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI).

 09.07.2018

4. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH- OBOWIĄZKI PŁATNIKA PO ZMIANACH OD 2018 ROKU.

 10.07.2018

5. ZMIANY W USTAWIE O USŁUGACH PŁATNICZYCH – IMPLEMENTACJA DYREKTYWY PSD 2.

 19.07.2018

6. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KREDYTOWYM W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH Z UWZGLĘDNIENIEM WYMAGAŃ NADZORCZYCH ORAZ REGULACJI MINISTERSTWA FINANSÓW I KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO.

 20.07.2018

7. PRAKTYCZNE ASPEKTY OCENY RYZYKA KREDYTOWEGO PRZEDSIĘBIORSTW Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ ORAZ CHARAKTERYSTYKI PODMIOTOWEJ.

 23.07.2018

8. FUNKCJA KONTROLI I BADANIE ZGODNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŚWIETLE NOWYCH WYMOGÓW REGULACYJNYCH.

 26.07.2018

9. STUDIUM DLA PRACOWNIKÓW OBSŁUGI DEPOZYTOWEJ KLIENTA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

III –CZĘŚCIOWY CYKL SZKOLENIOWY (3 zjazdy 1- dniowe , 1 raz w m-cu). Cz. I: 26.07.2018, Cz. II: 27.08.2018, Cz.III: 05.09.2018.

 27.07.2018 10. NOWA USTAWA O   PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU. WYNIKI INSPEKCJI  I ZMIANY W USTAWIE AML SPOWODOWANE IV DYREKTYWĄ.
 26.07.2018

11. KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO- szkolenie wprowadzające do pracy na stanowisko kasjera lub na zastępstwo.

 27.07.2018

12. BANKOWE PROCEDURY PRZELICZANIA – SORTOWANIA – PAKOWANIA ORAZ SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ ZGODNIE Z NAJNOWSZYM ZARZĄDZENIEM PREZESA NBP- ELEMENTY ROZPOZNAWANIA AUTENTYCZNOŚCI ZNAKÓW PIENIĘŻNYCH.

 28.07.2018

13. OMÓWIENIE NAJISTOTNIEJSZYCH PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWOZDAWCZOŚCIĄ KWARTALNĄ FINREP ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚCIĄ OSTROŻNOŚCIOWĄ COREP W 2018R.

 30.07.2018

14. ANALIZA WSKAŹNIKOWA W ANALIZIE FINANSOWEJ PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH.

 06-07.08.2018

1 . STUDIUM KREDYTOWE- OCENA RYZYKA KREDYTOWEGO PRZEDSIĘBIORCÓW I ROLNIKÓW

cykl szkoleniowy – 3 zjazdy po 2 dni (1 raz w miesiącu); Cz. II: 06-07.08; Cz. III: wrzesień 2018.

 20.08.2018 2. NOWA USTAWA O   PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU. WYNIKI INSPEKCJI  I ZMIANY W USTAWIE AML SPOWODOWANE IV DYREKTYWĄ.
 23.08.2018

3. PODATEK CIT- BIEŻĄCY I ODROCZONY.

 24.08.2018

4. ŚRODKI TRWAŁE W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM.

 27.08.2018

5. DOBRE PRAKTYKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH ANALITYKÓW KREDYTOWYCH / DORADCÓW KLIENTA – KOMPLETOWANIE, CZYTANIE, SZYBKA ANALIZA WSTĘPNA DOKUMENTÓW KREDYTOWYCH, W TYM DOTYCZĄCYCH PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ.

 27.08.2018

6. STUDIUM DLA PRACOWNIKÓW OBSŁUGI DEPOZYTOWEJ KLIENTA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

III –CZĘŚCIOWY CYKL SZKOLENIOWY . Cz. II: 27.08.2018

 28.08.2018

7 . KREDYTOWE finansowanie projektów deweloperskich.

 28.08.20108

8. ZMIANY W USTAWIE O USŁUGACH PŁATNICZYCH – IMPLEMENTACJA DYREKTYWY PSD 2.

 29.08.2018

9. LETNIA AKADEMIA KADR I PŁAC DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH.

Cykl szkoleniowy – II BLOK- PŁACE- cz. I : 29.08.2018

 29.08.2018 10. TESTY WARUNKÓW SKRAJNYCH W OBSZARZE RYZYKA KREDYTOWEGO, OPERACYJNEGO, PŁYNNOŚCI I STOPY PROCENTOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM – WARSZTATY.
 30.08.2018

11. KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO- szkolenie wprowadzające do pracy na stanowisko kasjera lub na zastępstwo.

 30.08.2018

12. FINREP – ZMIANY I PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA.

KURS RACHUNKOWOŚCI po najnowszych zmianach w 2017/2018 roku

Cykl szkoleniowy dla Pracowników komórek finansowo- księgowych

nabycie wiedzy do pracy w księgowości z uwzględnieniem najnowszych zmian
w ustawie o rachunkowości i podatkach ( 56 godz. dydaktycznych-4 zjazdy).

Rozpoczęcie kursu po zebraniu grupy.

I zjazd (2 dni): moduł I i II
II zjazd (2 dni): moduł III i IV
III zjazd (2 dni): moduł V i VI
IV zjazd (1 dzień): moduł VII + podsumowanie wiadomości + test egzaminacyjny.

Program do pobrania: Kurs Rachunkowości