Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów
Kategoria wpisów: Szkolenia dla Banków Spółdzielczych

KURS RACHUNKOWOŚCI OD PODSTAW

Cykl szkoleniowy dla Pracowników komórek finansowo- księgowych

nabycie wiedzy do pracy w księgowości z uwzględnieniem najnowszych zmian
w ustawie o rachunkowości i podatkach ( 56 godz. dydaktycznych-4 zjazdy).

Rozpoczęcie kursu po zebraniu grupy.

I zjazd (2 dni): moduł I i II
II zjazd (2 dni): moduł III i IV
III zjazd (2 dni): moduł V i VI
IV zjazd (1 dzień): moduł VII + podsumowanie wiadomości + test egzaminacyjny.

Program do pobrania: Kurs Rachunkowości od Podstaw

Wybrane Szkolenia dla Banków Spółdzielczych

Data Wybrane Szkolenia dla Banków Spółdzielczych

STYCZEŃ – LUTY 2018

15.01.2018 r. 1. ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH W 2018 R. – ZAMKNIĘCIE ROKU 2017 DLA POTRZEB USTALENIA ZOBOWIĄZANIA W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH .
16.01.2018 r. 2. ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH W 2018 R. WYKONANIE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY OBOWIĄZKÓW JAKO PŁATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH W ROZLICZENIU ZA 2017 R.
18.01.2018 r. 3. PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY Z UWZGLĘDNIENIEM UWAG POKONTROLNYCH GIIF I KNF.
18.01.2018 r. 4. ORGANIZACJA, REGULAMIN I PLAN DZIAŁAŃ KOMÓRKI DS. ZGODNOŚCI ORAZ SPORZĄDZANIE MAPY RYZYKA BRAKU ZGODNOŚCI ZGODNIE Z REKOMENDACJĄ H KNF W 2018 ROKU.
19.01.2018 r. 5. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KREDYTOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.
19.01.2018 r. 6. AKTYWNA SPRZEDAŻ PRODUKTÓW I USŁUG BANKOWYCH ORAZ POZYSKIWANIE NOWEGO KLIENTA .
22.01.2018 r. NOWOŚĆ !!!

7. DOBRE PRAKTYKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH ANALITYKÓW KREDYTOWYCH / DORADCÓW KLIENTA – KOMPLETOWANIE, CZYTANIE, SZYBKA ANALIZA WSTĘPNA DOKUMENTÓW KREDYTOWYCH, W TYM DOTYCZĄCYCH PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ.

23.01.2018 ZMIANY !!!

8. OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH- RODO- PRZYGOTOWANIE BANKU DO WDROŻENIA NOWYCH PRZEPISÓW.

24.01.2018 r. NOWOŚĆ !!!

9. KURS PRAWA ROLNEGO DLA PRACOWNIKÓW BANKÓW– OBSŁUGA FINANSOWA GOSPODARSTW ROLNYCH. 4 ZJAZDY 1- DNIOWE (1 raz w miesiącu) .

Cz. I: 24.01.2018 r., Cz. II: 22.02.2018, Cz. III: 19.03.2018, Cz. IV- kwiecień 2018.

24.01.2018 r. 10. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W 2018 R.
25-26.01.2018 r. 11. PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE I UPADŁOŚCIOWE W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH.
26.01.2018 r. 12. KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO- szkolenie wprowadzające do pracy na stanowisko kasjera lub na zastępstwo.
29.01.2018 r. NOWY SYSTEM MULTICENTAUR!!!

13. PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI W ZAKRESIE ROZLICZEŃ DEWIZOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM NOWEGO SYSTEMU MULTICENTAUR.

30.01.2018 r. 14. PRAWNE ZABEZPIECZENIE KREDYTÓW HIPOTECZNYCH I ICH WPŁYW NA SKUTECZNOŚĆ PROCESU RESTRUKTURYZACYJNEGO, WINDYKACYJNEGO
I UPADŁOŚCIOWEGO- WARSZTATY.
29.01.2018 r. 15. SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ JAKO ELEMENT ZARZĄDZANIA RYZYKIEM OPERACYJNYM.
30.01.2018 r. 16. ZADANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.
15-16.02.2018 r. KURS RACHUNKOWOŚCI BANKOWEJ PO ZMIANACH

Kurs dla księgowych, kandydatów na głównych księgowych, pracowników księgowości, oraz komórek kontroli wewnętrznej Banków Spółdzielczych

4 zjazdy po 2 dni – Lublin I zjazd – 15-16 lutego 2018 r.

Wykładowca – Biegły rewident, lustrator, wieloletni praktyk bankowy, doświadczony szkoleniowiec z zakresu rachunkowości bankowej i podatków; autorka opracowania Zakładowy planu kont z komentarzem dla banków spółdzielczych.