Data Szkolenia dla Firm w SANDOMIERZU

SIERPIEŃ – WRZESIEŃ 2017

24.08.2017 INWENTARYZACJA ROCZNA – METODY I TERMINY JEJ PRZEPROWADZANIA.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 24.08.2017-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

12.09.2017 NATURALNE, ZDROWE POSIŁKI W SZKOLE 2017-2018 ZGODNIE Z AKTUALNYMI NORMAMI I WYTYCZNYMI MINISTRA ZDROWIA. WYLICZANIE ŚREDNIOWAŻONEJ NORMY I WARTOŚCI ODŻYWCZEJ POSIŁKÓW.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt) 12.09.2017r: -SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

13.09.2017 ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH; JAK SKUTECZNIE ROZLICZYĆ FIRMĘ W PFRON – zmiany w 2017r.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 13.09.2017-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

14.09.2017 LISTA PŁAC 2017 – METODY I TECHNIKI PRAWIDŁOWEGO SPORZĄDZANIA LIST PŁAC DLA PRACOWNIKÓW I ZLECENIOBIORCÓW

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 14.09.2017-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00

15.09.2017 NOWE OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ŚWIETLE PRZEPISÓW NOWELIZUJĄCYCH KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO –  2017 R.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 15.09.2017-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

 21-22.09.2017 KURS RACHUNKOWOŚCI OD PODSTAW.

Cykl szkoleniowy dla Pracowników komórek finansowo- księgowych – nabycie wiedzy do pracy w księgowości z uwzględnieniem najnowszych zmian w ustawie o rachunkowości i podatkach ( 56 godz. dydaktycznych-4 zjazdy) w Sandomierzu.

29.09.2017 ŚWIADCZENIA EMERYTALNE W 2017 R. PO ZMIANACH OD 1 PAŹDZIERNIKA.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 29.09.2017-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

Szkoła Bankowa Centrum Edukacyjno -Szkoleniowe zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji szkolenia, w przypadku braku zgłoszenia się na wybrany termin określonej minimalnej liczby uczestników.