Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów
Kategoria wpisów: Szkolenia dla firm

Szkolenia w Sandomierzu dla Firm

Data Wybrane Szkolenia dla firm w SANDOMIERZU

LIPIEC 2018

10.07.2018 1. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH- ZMIANY W 2018R. RODO A ZFŚS.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 10.07.2018-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

18.07.2018 2. RACHUNKOWOŚĆ OD PODSTAW – KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 18.07.2018-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

20.07.2018 3.RODO po 25 maja 2018R – NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PRZEPISACH O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 20.07.2018-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

25.07.2018 4. ŚRODKI TRWAŁE W 2018 ROKU – ZMIANY W KŚT, CIT I NOWY KSR NR 11.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 25.07.2018-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00

KURS RACHUNKOWOŚCI po najnowszych zmianach w 2017/2018 roku

Cykl szkoleniowy dla Pracowników komórek finansowo- księgowych

nabycie wiedzy do pracy w księgowości z uwzględnieniem najnowszych zmian
w ustawie o rachunkowości i podatkach ( 56 godz. dydaktycznych-4 zjazdy).

Rozpoczęcie kursu po zebraniu grupy.

I zjazd (2 dni): moduł I i II
II zjazd (2 dni): moduł III i IV
III zjazd (2 dni): moduł V i VI
IV zjazd (1 dzień): moduł VII + podsumowanie wiadomości + test egzaminacyjny.

Program do pobrania: Kurs Rachunkowości