kfs pup

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że  Powiatowe Urzędy Pracy ogłaszają już nabór wniosków o przyznanie środków z KFS na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracodawców i ich pracowników.

Termin naboru wniosków w większości placówek PUP rozpoczął się już od 15 stycznia 2018 r.

Środki KFS mogą być przeznaczone na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawców lub pracowników zgodnie z niżej wskazanymi priorytetami określonymi na 2018 rok przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
1) wsparcie  kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych*;
2) wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy;
3) wparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;

Dofinansowanie będzie realizowane na niżej wskazanych warunkach:

Pracodawca zainteresowany uzyskaniem lub uaktualnieniem swoich kwalifikacji  lub zatrudnionych pracowników, może ubiegać się o wsparcie ze środków KFS na pokrycie niżej wskazanych kosztów kwalifikowalnych:

  • związanych z określeniem potrzeb w zakresie kształcenia ustawicznego,
  • kursów i studiów podyplomowych realizowanych z inicjatywy pracodawcy lub za jego  zgodą,
  • egzaminów umożliwiających uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badań lekarskich i psychologicznych wymaganych do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Jednocześnie informujemy, że Szkoła Bankowa Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe prowadzi nabór na  nowe edycje  Studiów Podyplomowych organizowanych  w Lublinie przy współpracy z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu  (zajęcia w weekendy- 1 lub 2 razy w miesiącu),

planowane rozpoczęcie: LUTY- MARZEC 2018 r. tj.  po zebraniu grup ok. 20- os.

Polecamy Państwa uwadze niże wymienione kierunki kształcenia:
1. PODYPLOMOWE STUDIA BANKOWOŚCI połączone ze STUDIUM BANKOWOŚCI – na Dyplomowanego Pracownika Bankowego (stopień nadawany przez ZBP).
2. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W BANKU.
3. FUNKCJA KONTROLI I COMPLIANCE W BANKU. – NOWOŚĆ!!!
4. ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ I MARKETING W BANKU.
5. WYCENA NIERUCHOMOŚCI.
6. WINDYKACJA I ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI W BANKU.

Z serdecznym pozdrowieniem i zaproszeniem
Maria Rodzoś- Dyrektor d/s Sprzedaży

Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe przy Szkole Bankowej w Sandomierzu
15 832 27 90, 15 832 78 88, 602 738 476, Dyrektor Małgorzata Nowak

Lublin 81 516 30 18, 602 289 760 Dyrektor DS/sprzedaży Maria Rodzoś

Ze względu na ograniczony limit środków i duże zainteresowanie Pracodawców kształceniem ustawicznym pracowników w ramach KFS, Pracodawca w 2018r. może ubiegać się o dofinansowanie kosztów  jednego kursu dla 1 uczestnika.

Serdecznie zachęcamy do kontaktu z PUP na terenie działania Państwa Banku