kfs pup

Szanowni Państwo,

Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe przy Szkole Bankowej zachęca do ubiegania się o dofinansowanie do szkoleń indywidualnych (w tym szkoleń w siedzibach Banków dla wszystkich  pracowników), Studiów Podyplomowych, szkoleń kilku częściowych (80%) z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, jakim dysponują Powiatowe Urzędy Pracy na terenie działania Państwa Banku.

  • Dofinansowanie dla małych, średnich i dużych  firm wynosi  80%

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest rozwiązaniem adresowanym do pracodawców, wspomagającym przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących.

Polecamy 5 kierunków Studiów Podyplomowych, które mogą być w 80% sfinansowane przez KFS.

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy, w rozumieniu przepisów ustawy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji i Pracowników Banku. (informacji udzielają Pracownicy Powiatowych Urzędów Pracy – działy szkoleniowe).

Bardzo prosta procedura – Szkoła opracowuje programy dostosowane do wymogów PUP, zapraszamy do kontaktu, służymy pomocą.

Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe przy Szkole Bankowej w Sandomierzu
15 832 27 90, 15 832 78 88, 602 738 476, Dyrektor Małgorzata Nowak

Lublin 81 531 95 34, 602 289 760 Dyrektor DS/sprzedaży Maria Rodzoś