Data Szkolenia dla Banków Spółdzielczych

SIERPIEŃ 2017

04.08.2017 NOWE PODEJŚCIE DO PROCESU KLASYFIKACJI EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH W KONTEKŚCIE ZMIAN USTAWY O RACHUNKOWOŚCI I PLANOWANYCH ZMIAN ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE TWORZENIA REZERW.

Kurs 1- dn. (8 godz. dydakt). Ramy czasowe: 10.00-16.00.

11.08.2017 1- dniowe SZKOLENIE Z NOWEJ USTAWY HIPOTECZNEJ dla Personelu Kredytodawcy – z egzaminem (poprzedzone samokształceniem ) oraz pozostałych Kredytowców i in. zainteresowanych tematyką z nowej Ustawy hipotecznej (bez egzaminu) Pt. „PROFESJONALNY PRACOWNIK OBSŁUGI FINANSOWANIA HIPOTECZNEGO

UWAGA!!! Szkolenie spełnia wymogi Ustawy o kredycie hipotecznym, która weszła w życie z dn. 22 lipca 2017 r.

28.08.2017 ŚRODKI TRWAŁE W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM.
28-29.08.2017 AKADEMIA DLA ANALITYKÓW KREDYTOWYCH –WARSZTATY

4 ZJAZDY po 2 dni. Cz. I

28.08.2017 1- dniowe SZKOLENIE Z NOWEJ USTAWY HIPOTECZNEJ dla Personelu Kredytodawcy– z egzaminem (poprzedzone samokształceniem) oraz pozostałych Kredytowców zainteresowanych tematyką z nowej Ustawy hipotecznej (bez egzaminu) pt.: PROFESJONALNY PRACOWNIK OBSŁUGI FINANSOWANIA HIPOTECZNEGO.

UWAGA!!! Szkolenie spełnia wymogi Ustawy o kredycie hipotecznym, która weszła w życie z dn. 22 lipca 2017 r.

29.08.2017 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM BRAKU ZGODNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.
30.08.2017 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KONCENTRACJI KREDYTOWEJ.
30.08.2017 PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY Z UWZGLĘDNIENIEM UWAG POKONTROLNYCH GIIF I KNF.
31.08.2017 KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO.