Data Wybrane Szkolenia dla firm w SANDOMIERZU

MARZEC 2018

 09.03.2018 1. OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH. PRZYGOTOWANIE DO WDROŻENIA NOWYCH PRZEPISÓW.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 09.03.2018-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

 15.03.2018 2. ZMIANY W PRAWIE PRACY W 2018 R.- NOWE PRZEPISY, INTERPRETACJE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 15.03.2018-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

 15.03.2018 3. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH – ZMIANY 2018.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 15.03.2018-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

 16.03.2018 4. FORMY ORGANIZACJI DOWOZU DZIECI DO SZKÓŁ PO 1 STYCZNIA 2018 R.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 16.03.2018-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

 22.03.2018 5. ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW CUDZOZIEMCÓW ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW Z UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIANIA I ZMIAN W PROCEDURACH OBOWIĄZUJĄCYCH OD 01 STYCZNIA 2018 ROKU.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 22.03.2018-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

 23.03.2018 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM ORAZ WDROŻENIE OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 23.03.2018-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

 27.03.2018  7. PODATKI 2018 – ZMIANY W CIT I PIT.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 27.03.2018-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.