Data Szkolenia dla Firm w SANDOMIERZU

LISTOPAD – GRUDZIEŃ 2017

06.11.2017

INWENTARYZACJA ROCZNA – METODY I TERMINY JEJ PRZEPROWADZANIA. NOWE REGULACJE DOTYCZĄCE INWENTARYZACJI DROGĄ SPISU Z NATURY WPROWADZONE STANOWISKIEM KOMITETU STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 06.11.2017 r. -SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

09.11.2017

DOKUMENTACJA PODATKOWA CEN TRANSFEROWYCH PO ZMIANACH W 2017 R.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 09.11.2017 r. -SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

17.11.2017

NATURALNE, ZDROWE POSIŁKI W SZKOLE W 2017-2018 R. ZGODNIE Z AKTUALNYMI NORMAMI I WYTYCZNYMI MINISTRA ZDROWIA. WYLICZANIE ŚREDNIOWAŻONEJ NORMY I WARTOŚCI ODŻYWCZEJ POSIŁKÓW.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt) 17.11.2017 r: -SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

21.11.2017

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW DZIŚ I JUTRO W ŚWIETLE OBECNEGO STANU PRAWNEGO ORAZ ZMIAN OBOWIĄZUJĄCYCH OD 01 STYCZNIA 2018 ROKU.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 21.11.2017 r. -SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

22.11.2017

ŚRODKI TRWAŁE 2017R. – Nowa Klasyfikacja Środków trwałych -KŚT – 2016, Najnowszy Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 ”Środki trwałe” w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 22.11.2017 r. -SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

29.11.2017

6. PRZEGLĄD NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN W PRAWIE PRACY 2017-2018R.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 29.11.2017 r. -SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

29.11.2017

LISTA PŁAC 2017 – METODY I TECHNIKI PRAWIDŁOWEGO SPORZĄDZANIA LIST PŁAC DLA PRACOWNIKÓW I ZLECENIOBIORCÓW.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 29.11.2017 r. -SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

29.11.2017

E-SKŁADKA – ZMIANY W OPŁACANIU I ROZLICZANIU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE OD STYCZNIA 2018 R.
ORAZ KORYGOWANIE DOKUMENTÓW.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 29.11.2017 r. – SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

30.11.2017

ZAMKNIĘCIE ROKU W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 30.11.2017 r. – SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

30.11.2017

PRACOWNIK NA ZWOLNIENIU LEKARSKIM – JAK PRAWIDŁOWO WYLICZYĆ ŚWIADCZENIA ZUS W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 30.11.2017-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

30.11.2017

UMOWY CYWILNOPRAWNE – OD ZATRUDNIENIA DO ZWOLNIENIA ZLECENIOBIORCY . NOWA STAWKA GODZINOWA W 2018 R.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 30.11.2017-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

01.12.2017

WYNAGRODZENIE W OŚWIACIE 2017.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 01.12.2017-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

01.12.2017

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH- KOREKTA ODPISU 31.12.2017.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 01.12.2017-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

Szkoła Bankowa Centrum Edukacyjno -Szkoleniowe zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji szkolenia, w przypadku braku zgłoszenia się na wybrany termin określonej minimalnej liczby uczestników.