Data Szkolenia dla Firm w SANDOMIERZU

STYCZEŃ 2018

08.01.2018

1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM ORAZ WDROŻENIE OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA
O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 08.01.2018 – SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

09.01.2018

2. ZAMKNIĘCIE ROKU W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 09.01.2018 – SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

15.01.2018

3. EWIDENCJA KSIĘGOWA ŚRODKÓW UNIJNYCH W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 15.01.2018 – SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

18.01.2018

4. ZAMKNIĘCIE ROKU WG POLSKIEGO PRAWA BILANSOWEGO 2017

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 18.01.2018 – SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

25.01.2018

5. LISTA PŁAC PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH- ZMIANY W 2018R.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 25.01.2018 – SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

26.01.2018

6. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W 2018 R.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 26.01.2018 – SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

29.01.2018

7. PRZEGLĄD NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN W PRAWIE PRACY W 2018 R.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 29.01.2018 – SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

Szkoła Bankowa Centrum Edukacyjno -Szkoleniowe zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji szkolenia, w przypadku braku zgłoszenia się na wybrany termin określonej minimalnej liczby uczestników.