O nas

Kim jesteśmy?

Jesteśmy Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym z ponad 30-letnim doświadczeniem w zakresie profesjonalnego kształcenia i doskonalenia specjalistów kadr bankowości spółdzielczej, firm i jednostek budżetowych.

Współpracujemy z zespołem najlepszych doradców i wykładowców, stąd nasze szkolenia zawierają tematy z całego obszaru działalności bankowej i zapewniają Uczestnikom wiedzę i umiejętności spełniające wymagania jednostek nadzorczych.

Od 01 stycznia 2011 roku Szkoła Bankowa jest organem prowadzącym placówkę kształcenia ustawicznego Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe, wpisaną przez Starostę Sandomierskiego do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych
pod nr OK.XV/1-4320/63/2010.

Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Stosujemy Kodeks Dobrych Praktyk. Posiadamy wpis do Bazy Usług Rozwojowych przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Certyfikat Jakości Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0, który jest standardem zarządzania i świadczenia usług szkoleniowo-rozwojowych. Szkoła Bankowa jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach pod numerem 2.26/00008/2004.

Jesteśmy Członkiem Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej przy Związku Banków Polskich. W ramach Systemu Szkoła organizuje Studium Bankowości na stopień „Dyplomowany Pracownik Bankowy”, a na podstawie
Umowy z WSB Merito we Wrocławiu Studia Podyplomowe z dziedziny bankowości (5 kierunków).

Od początku funkcjonowania Szkoły Bankowej, Centrum Edukacyjno-Szkoleniowego w naszych projektach wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy osób.
Od kwietnia 2020 roku szkolenia prowadzone są on-line przez platformę internetową Clickmeeting– wykorzystując nowoczesne technologie dla usprawnienia edukacji i poprawy kompetencji kadr bankowości spółdzielczej.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Prezes Zarządu, Dyrektor Centrum Edukacyjno-Szkoleniowego
Małgorzata Nowak

Szkoła Bankowa Stalowa Wola-Rzeszów
International School of Banking and Finance Sp. z o.o. ,
Organ prowadzący placówkę kształcenia ustawicznego,
Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe,
wpisaną przez Starostę Sandomierskiego
do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod nr. OK.XV/1-4320/63-2010.

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Kielcach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numerem
KRS 0000096467,
NIP: 865-000-31-77, REGON: 830014650,
Kapitał Zakładowy: 189 800,00 zł (wpłacony w całości).

Władze szkoły:
 

Rada Nadzorcza:
Przewodniczący Rady – Kazimierz Rupar
Wiceprzewodniczący Rady – Roman Krzystyniak
 Sekretarz Rady – Witold Kapcia
Członek Rady – Stanisław Kłapeć
Członek Rady Ks. Andrzej Surowiec

Zarząd:
Prezes Zarządu Szkoły Małgorzata Nowak
Wiceprezes Zarządu Szkoły- Małgorzata Pigoń