Szkoła Bankowa
w Sandomierzu

Instytucja szkoleniowa z ponad 30-letnim doświadczeniem w zakresie profesjonalnego kształcenia i doskonalenia specjalistów kadr bankowości spółdzielczej, firm i jednostek budżetowych.

Aktualności

O nas

Jesteśmy instytucją szkoleniową z ponad 30-letnim doświadczeniem w zakresie profesjonalnego kształcenia i doskonalenia specjalistów kadr bankowości spółdzielczej, firm i jednostek budżetowych.

Współpracujemy z zespołem najlepszych doradców i wykładowców, stąd nasze szkolenia zawierają tematy z całego obszaru działalności bankowej i zapewniają Uczestnikom wiedzę i umiejętności spełniające wymagania jednostek nadzorczych.

Szkolenia dla banków spółdzielczych

SZKOLENIA DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH ONLINE CZERWIEC 2024

21.06.2024r. w godz.: 09:00-14:00.

KURS- INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH- POZIOM ZAAWANSOWANY. Cz. I.

24.06.2024r. w godz.: 09:00-10:30.

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM REPUTACJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.

24.06.2024r. w godz.: 09:00-12:00.

SCHEMATY PODATKOWE - NOWE OBOWIĄZKI RAPORTOWANIA- WARSZTATY PRAKTYCZNE.

24.06.2024r. w godz.: 12:15-15:15.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ LEASING W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH I SPRAWOZDANIU FINANSOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZEGO.

24.06.2024r. w godz.: 12:15-15:15.

AKTUALIZACJA SYSTEMU FINREP JEDNOSTKOWY W BANKU SPÓŁDZIELCZYM- WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE TABELI NBP.

25.06.2024r. w godz.: 09:00-12:00.

STRATEGIA OPERACYJNEJ ODPORNOŚCI CYFROWEJ ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ROZPORZĄDZENIA DORA.

25.06.2024r. w godz.: 09:00-16:00 (przerwa w godz.: 12:00-13:00)

KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO.

25.06.2024r. w godz.: 12:15-15:30.

BANKOWA OBSŁUGA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. SPOSÓB I PODMIOTY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH- II- częściowy cykl. Cz. II.

26.06.2024r. w godz.: 09:00-14:00.

KURS- INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH- POZIOM ZAAWANSOWANY. Cz. II.

26.06.2024r. w godz.: 12:15-15:15.

WYZNACZANIE KPI ESG W POLITYKACH I W MODELU STRATEGICZNYM BANKU.

27.06.2024r. w godz.: 11:30-14:30.

PRAWO PRACY 2024 – NOWE WYZWANIA I KIERUNKI ZMIAN.

28.06.2024r. w godz.: 09:00-12:00.

ZMIANY W EMERYTURACH 2024 -WALORYZACJA SKŁADEK OD 01.06.2024 – WALORYZACJA EMERYTUR 2024- NOWA TABELA DŁUGOŚCI ŻYCIA.

Skorzystaj z dofinansowania szkoleń z KFS !

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy. Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. 

Oferta współpracy

Szkoła Bankowa Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe nawiąże współpracę  z Wykładowcami / Trenerami do prowadzenia szkoleń z zakresu różnorodnej tematyki. Realizujemy szkolenia dla banków, firm, jednostek budżetowych. Od kandydatów oczekujemy doświadczenia
w prowadzeniu szkoleń w wybranym obszarze tematycznym w oparciu o autorskie programy szkoleń.

Gwarantujemy: 
– pełne wsparcie organizacyjne,
– możliwość długofalowej współpracy.

Aplikacje wraz z CV, listem motywacyjnym oraz referencjami prosimy kierować na adres: biuro@szkolbank.sandomierz.pl

Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej

Miło nam poinformować, że od 20.11.2017 roku Szkoła Bankowa jest uprawniona do legitymowania się certyfikatem Standardu Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0)., przyznanym przez Komisję ds. Jakości rynku Szkoleń PIFS (Polskiej Izby Firm Szkoleniowych).