W TYM TYGODNIU POLECAMY

W dniach: 17-21 czerwca 2024r. serdecznie zapraszamy na następujące szkolenia.

 1. 17.06.2024r. w godz.: 09:00-12:00.
  KURS RACHUNKOWOŚCI BANKOWEJ DLA GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH ORAZ KANDYDATÓW NA GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH- V częściowy cykl ONLINE. Cz. IV. PAPIERY WARTOŚCIOWE, FUNDUSZE, REZERWY I INNE PASYWA.
  Wykładowca: Anna Żurek. Koszt szkolenia: 260 zł brutto/cz.
 2. 17.06.2024r. w godz.: 09:00-12:00.
  AKTUALIZACJA SYSTEMU FINREP JEDNOSTKOWY W BANKU SPÓŁDZIELCZYM-  WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE TABELI NBP.
  Wykładowca: Grażyna Machula. Koszt szkolenia: 280 zł brutto.
 3. 17.06.2024r. w godz.: 12:15-15:15.
  CZĘSTE BŁĘDY I NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ANALIZIE WNIOSKÓW KREDYTOWYCH I MONITORINGU EKSPOZYCJI KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH – wpływ na wzrost ryzyka kredytowego Banku i wskazówki właściwego działania (szkolenie dla Doradców Klienta / Analityków Kredytowych).
  Wykładowca: Jolanta Tomczyk. Koszt szkolenia: 270 zł brutto.
 4. 17.06.2024r. w godz.: 12:30-15:30.
  KREDYT HIPOTECZNY- szkolenie okresowe dla personelu kredytodawcy (z możliwością egzaminu).
  Wykładowca: Katarzyna Marczyńska. Koszt szkolenia: 270 zł brutto.
 5. 18.06.2024r. w godz.: 09:00-12:15.
  KURS PRAWA HIPOTECZNEGO. OMÓWIENIE RYZYK ZWIĄZANYCH Z ZABEZPIECZENIEM HIPOTECZNYM I SPOSOBU ICH OGRANICZENIA. ZASADY ROZPORZĄDZANIA PUSTYM MIEJSCEM HIPOTECZNYM. ANALIZA TREŚCI KSIĘGI WIECZYSTEJ- II- częściowe szkolenie. Cz. I.
  Wykładowca: Mec. Jacek Kwiecień. Koszt szkolenia: 270 zł brutto.
 6. 18.06.2024r. w godz.: 09:00-15:00.
  KURS INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH- POZIOM PODSTAWOWY
  Wykładowca: Adam Parysz. Koszt szkolenia: 390 zł brutto.   
 7. 18.06.2024r. w godz.: 09:00-12:00.
  ZARZĄDZANIE POWAŻNYMI INCYDENTAMI ZGODNIE Z WYTYCZNYMI EBA I ROZPORZĄDZENIEM DORA.
  Wykładowca: Dariusz Romańczuk. Koszt szkolenia: 280 zł brutto.
 8. 18.06.2024r. w godz.: 12:15-15:15.
  SYGNALIŚCI W 2024 ROKU. NOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW. USTAWA O OCHRONIE SYGNALISTÓW UCHWALONA W SEJMIE.
  Wykładowca: Andrzej Ponczek. Koszt szkolenia: 310 zł brutto.
 9. 19.06.2024r. w godz.: 09:00-13:00.
  COREP- SPRAWOZDAWCZOŚĆ Z ZAKRESU FUNDUSZY WŁASNYCH, RYZYKA KREDYTOWEGO, RYNKOWEGO I OPERACYJNEGO – INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY W ŚWIETLE ROZPORZĄDZENIA UE 2021/451.
  Wykładowca: Elżbieta Prząda. Koszt szkolenia: 300 zł brutto.
 10. 19.06.2024r. w godz.: 09:00-12:30.
  PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU- OBOWIĄZKI INSTYTUCJI OBOWIĄZANYCH I ICH PRACOWNIKÓW PO ZMIANACH Z UWZGLĘDNIENIEM TRANSAKCJI OKAZJONALNYCH DO I POWYŻEJ RÓWNOWARTOŚCI 1000 EURO.
  Wykładowca: Ryszard Kowalik. Koszt szkolenia: 260 zł brutto.
 11. 19.06.2024r. w godz.: 12:15-15:15.
  ZMIANY W REKOMENDACJI J – ZALECENIA KNF W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z BAZ O NIERUCHOMOŚCIACH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.
  Wykładowca: Jakub Markiewicz. Koszt szkolenia: 270 zł brutto.
 12. 20.06.2024r. w godz.: 09:00-12:00.
  ANALIZA PŁYNNOŚCI I ANALIZA WSKAŹNIKOWA W ANALIZIE FINANSOWEJ PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH.
  Wykładowca: Ewa Kollat-Możdzeń. Koszt szkolenia: 280 zł brutto.
 13. 20.06.2024r. w godz.: 09:00-12:00.
  WYNAGRODZENIA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM – ZASADY KSZTAŁTOWANIA WEDŁUG POLITYKI WYNAGRADZANIA I REGULAMINU. STAŁE I ZMIENNE SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA. WYNAGRODZENIA ZA OKRESY NIEOBECNOŚCI PRACOWNIKA PRZEWIDZIANE W KP.
  Wykładowca: Dorota Wenda. Koszt szkolenia: 310 zł brutto.
 14. 21.06.2024r. w godz.: 09:00-14:00.
  KURS- INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH- POZIOM ZAAWANSOWANY. Cz. I.
  Wykładowca: Adam Parysz. Koszt szkolenia: 320 zł brutto/cz.