ZAPOWIEDZI SZKOLEŃ Z P. RENATĄ SZOSTAK-MAŁYSĄ

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi zapowiedziami szkoleniowymi z P. Renatą Szostak-Małysą na III kwartał 2024r.

 1. 10.07.2024r. w godz.: 09:00-10:30.
  Kwartalna analiza zarządzania ryzykiem braku zgodności – analiza za II kwartał 2024r.
 2. 23.07.2024r. w godz.: 12:30-15:30.
  Przegląd procedury anonimowego zgłaszania naruszenia przepisów prawa z uwzględnieniem zapisów Ustawy o ochronie sygnalistów.
 3. 08.08.2024r. w godz.: 09:00-10:30.
  Kontrola realizacji Polityki informacyjnej z uwzględnieniem MREL i IRRBB.
 4. 20.08.2024r. w godz.: 09:00-12:00.
  Przegląd procedury “zarządzania zmianami”, w tym wdrażania i modyfikacji nowych produktów bankowych.
 5. 27.08.2024r. w godz.: 09:00-12:00.
  Instrukcja obsługi spraw członkowskich z uwzględnieniem zapisów Ustawy Prawo Spółdzielcze i Ustawy AML/FT.
 6. 06.09.2024r. w godz. 09:00-10:30.
  Przegląd dokumentacji przekazywanej na zewnątrz.
 7. 18.09.2024r. w godz.: 12:30-15:30.
  Zarządzanie ryzykiem inwestycji finansowych z uwzględnieniem BASEL III.