Oferta współpracy

Szkoła Bankowa Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe nawiąże współpracę
z Wykładowcami/Trenerami do prowadzenia szkoleń z zakresu różnorodnej tematyki.