Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów
Prestiżowe wyróżnienie dla Szkoły Bankowej w Sandomierzu.

Prestiżowe wyróżnienie dla Szkoły Bankowej w Sandomierzu.

W dniu 26.10.2016 w Klubie Bankowca w Warszawie zasłużonych przedstawicieli szkół bankowych i instytucji szkoleniowych, zaangażowanych w proces kształcenia kadr bankowych uhonorowano medalem Mikołaja Kopernika oraz odznakami Honorowymi ZBP. Wśród wyróżnionych instytucji szkoleniowych znalazła się również Szkoła Bankowa w Sandomierzu, w imieniu której medal odebrała Pani Małgorzata Nowak –  Prezes Zarządu...
NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA 2016-2017

NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA 2016-2017

Szkoła Bankowa, Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe w Sandomierzu przyjmuje zapisy na 6 kierunków Studiów Podyplomowych z zakresu BANKOWOŚCI organizowanych przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Zajęcia odbywają się w Lublinie i Rzeszowie jeden lub 2 razy w miesiącu. Studia obejmują 2 semestry, 10 do 11 weekendowych zjazdów. Niskie czesne płatne w...
Ostatnie wpisy

Szkolenia dla firm w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym

Data Szkolenia dla firm- GRUDZIEŃ 2016 r.
02.12.2016

SANDOMIERZ

KURS KASJERA ZŁOTOWEGO

/ Kurs wprowadzający do pracy na stanowisku kasjera, nabycie i doskonalenie umiejętności pracowników wykonujących czynności kasowo-skarbcowe.

Kurs 1- dniowy (8 godz. dydaktycznych)

05.12.2016

SANDOMIERZ

WIELKA ZMIANA PRZEPISÓW VAT OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 r. W TYM JEDNOLITY PLIK KONTROLNY

/ Przedstawienie obowiązujących i planowanych zmian przepisów VAT, przygotowanie do prawidłowego rozliczania podatku od dnia 1 stycznia 2017 r. (odwrotne obciążenie, sankcja VAT, rejestracja i wyrejestrowanie), jednolity plik kontrolny.

Kurs 1- dniowy (8 godz. dydaktycznych)

08.12.2016

SANDOMIERZ

ZAMKNIĘCIE ROKU 2016 WEDŁUG POLSKIEGO PRAWA BILANSOWEGO

/ Przygotowanie do zamknięcia, ustalenie wyniku finansowego/ wycena aktywów i pasywów, sporządzenie sprawozdania finansowego / zmiany w ustawie o rachunkowości

Kurs 1- dniowy (8 godz. dydaktycznych)

Szkolenia w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym

Data Szkolenia – LISTOPAD – GRUDZIEŃ 2016 r.
28.11.2016 SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KONCENTRACJI, W TYM KONCENTRACJI DUŻYCH ZAANGAŻOWAŃ – POSTANOWIENIA ZNOWELIZOWANEJ REKOMENDACJI C.
28-29.11.2016 KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO.
01-02.12.2016

Lublin

KURS RACHUNKOWOŚCI BANKOWEJ

Cykl szkoleniowy dla Pracowników komórek finansowo- księgowych BS oraz kandydatów na Głównych Księgowych.

3 zjazdy po 2 dni-  Cz.I: 01-02.12.2016 r., Cz.II: styczeń, Cz.III: luty 2017 r.

 

01.12.2016

Sandomierz

ZMIANY W DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ BANKÓW – NOWE ZASADY UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH I KONSUMENCKICH.

 

07.12.2016

Lublin

NOWA INSTRUKCJA !!!

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY Z UWZGLĘDNIENIEM  NOWEJ INSTRUCJI BPS  ORAZ  UWAG POKONTROLNYCH GIIF  I  KNF.

 

08.12.2016

Lublin

SĄDOWA I ADMINISTRACYJNA EGZEKUCJA Z RACHUNKU BANKOWEGO  ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ELEKTRONICZNYCH ZAJĘĆ. RACHUNKI RODZINNE.WPŁYW ŚMIERCI NA RACHUNEK BANKOWY. INSTRUKCJA RACHUNKÓW UŚPIONYCH.

 

09.12.2016

Lublin

UWAGA!!! Nowa instrukcja BFG

SYSTEM GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW W ŚWIETLE USTAWY Z DNIA 10 CZERWCA 2016 R.O BANKOWYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM, SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW ORAZ PRZYMUSOWEJ RESTRUKTURYZACJI. ZAGADNIENIA PODATKOWE. NOWA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKÓW BANKÓW ZE SZCZEGÓŁOWYM WYKAZEM PODMIOTÓW I ICH OZNACZENIEM W SYSTEMIE WYLICZANIA.

 

12.12.2016

Lublin

MONITORING NALEŻNOŚCI KREDYTOWYCH ORAZ SYGNAŁY WCZESNEGO OSTRZEGANIA .

 

13.12.2016

Lublin

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA A PRAWA BANKU JAKO WIERZYCIELA.

 

13.12.2016

Sandomierz

JAKIE ZAPROPONOWAĆ PRODUKTY I JAK OCENIĆ ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ PRZEDSIĘBIORCÓW NIE PROWADZĄCYCH PEŁNYCH KSIĄG RACHUNKOWYCH

 

13-14.12.2016

Lublin

AKADEMIA KREDYTOWA DLA PRACOWNIKÓW PIONÓW KREDYTOWYCH. 3- CZĘŚCIOWY  KURS DLA KREDYTOWCÓW ORAZ ANALITYKÓW.

Cz.I: 13-14.12.br, Cz. II: 26-27.01.2017, Cz. III. Luty 2017.

 

14.12.2016

Sandomierz

MONITORING NALEŻNOŚCI KREDYTOWYCH ORAZ SYGNAŁY WCZESNEGO OSTRZEGANIA.

 

15.12.2016

Lublin

ZASADY PRZEGLĄDU I KLASYFIKACJI EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH ORAZ ELEMENTY ANALIZY FINANSOWEJ, W TYM BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW, DLA CELÓW OCENY ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ, Z UWZGLĘDNIENIEM ZAŁOŻEŃ JEDNOLITYCH ZASAD KLASYFIKACJI SYSTEMU OCHRONY ZRZESZENIA BANKU BPS.

 

15-16.12.2016

Lublin

KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO.

 

16.12.2016

Lublin

ANALIZA ILOŚCIOWA W OCENIE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ZGODNIE Z PRAWEM BANKOWYM I WYTYCZNYMI KNF.

CZ. I: 16.12.2016-„ ANALIZA FINANSOWA NA PODSTAWIE OCENY WSKAŹNIKÓW—WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI, ZYSKOWNOŚCI, SPRAWNOŚCI DZIAŁANIA I WIARYGODNOŚCI”

 

19-20.12.2016

Lublin

STUDIUM NADZORU NAD ZARZĄDZANIEM RYZYKIEM ISTOTNYM

Nadzór nad zarządzaniem ryzykiem płynności i finansowania, Ryzyko ogólne stóp procentowych w portfelu bankowym i ryzyko walutowe, Ryzyko operacyjne, w tym IT \Ryzyko zgodności (compliance) Ryzyko kapitałowe, nadmiernej dźwigni finansowej i proces ICAAP, System informacji zarządczej w zakresie zarządzania ryzykiem.

21.12.2016

Lublin

UWAGA – WAŻNE!!! Zmiany od 31.12.2016

15. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KONCENTRACJI ZGODNIE Z NOWĄ REKOMENDACJĄ C.

Prestiżowe wyróżnienie dla Szkoły Bankowej w Sandomierzu.

20161026-img_8290

W dniu 26.10.2016 w Klubie Bankowca w Warszawie zasłużonych przedstawicieli szkół bankowych i instytucji szkoleniowych, zaangażowanych w proces kształcenia kadr bankowych uhonorowano medalem Mikołaja Kopernika oraz odznakami Honorowymi ZBP. Wśród wyróżnionych instytucji szkoleniowych znalazła się również Szkoła Bankowa w Sandomierzu, w imieniu której medal odebrała Pani Małgorzata Nowak –  Prezes Zarządu Szkoły Bankowej w Sandomierzu, ekspert w zakresie działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji pracowników sektora finansowego, a w szczególności w obszarze organizacji szkoleń dla pracowników banków spółdzielczych, Członek Prezydium Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych Bankowości Polskiej przy ZBP.

Certyfikowany Konsultant Ds. Finansowych (CKF)

Szkoła Bankowa w Sandomierzu, Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe zaprasza na Nowy Stopień Zawodowy nadawany przez Związek Banków Polskich pt.

CERTYFIKOWANY KONSULTANT

DS. FINANSOWYCH (CKF)

jako narzędzie poprawy jakości obsługi klienta Banku w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej.

5- częściowy Kurs przeznaczony jest dla pracowników bezpośredniej obsługi klientów i sprzedaży produktów usług bankowych, kontaktujących się z klientami zarówno w placówkach bankowych, jak i na spotkaniach poza bankiem czy przez telefon, kasjero- dysponentów, pracowników zajmujących się reklamacjami i windykacją.

Do pobrania:
program

 

NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA 2016-2017

Szkoła Bankowa, Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe w Sandomierzu przyjmuje zapisy na 6 kierunków Studiów Podyplomowych z zakresu BANKOWOŚCI organizowanych przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Zajęcia odbywają się w Lublinie i Rzeszowie jeden lub 2 razy w miesiącu. Studia obejmują 2 semestry, 10 do 11 weekendowych zjazdów. Niskie czesne płatne w miesięcznych ratach, możliwość sfinansowania do 80% przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy jakim dysponują Urzędy Pracy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, zgodne z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem proponowanych kierunków jest nabycie specjalistycznej wiedzy przekazanej przez doświadczonych praktyków, ekspertów w dziedzinie bankowości. Zajęcia prowadzone są
z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych oraz wymagań regulacyjnych i nadzorczych, a także dobrych praktyk funkcjonowania banków.

 

Kierunki Kształcenia:

NOWOŚĆ ! WYCENA NIERUCHOMOŚCI

(Dyplom Wyższej Szkoły Bankowej We Wrocławiu)

W związku z licznymi sugestiami płynącymi z Banków Spółdzielczych zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności Pracowników Banków zajmujących się formalną i merytoryczną weryfikacją poprawności operatów szacunkowych oraz odpowiedzialnych za monitoring wartości nieruchomości, które stanowią przedmiot zabezpieczenia ekspozycji kredytowych.

 ico

NOWOŚĆ ! ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ
I MARKETING 
W BANKU 

(Dyplom Wyższej Szkoły Bankowej We Wrocławiu)

10 zjazdów.

ico

AUDYT, KONTROLA WEWNĘTRZNA
I RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA BANKU .

11 zjazdów weekendowych.

ico

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W BANKU.

10 zjazdów weekendowych.

ico

WINDYKACJA I ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI W BANKU.

11 zjazdów weekendowych

ico

PODYPLOMOWE STUDIA BANKOWOŚCI

połączone ze STUDIUM BANKOWOŚCI -na DYPLOMOWANEGO PRACOWNIKA BANKOWEGO -stopień nadawany przez Związek Banków Polskich – 10 zjazdów (większość w weekendy).

ico

Kontakt w sprawie dodatkowych informacji oraz zgłoszeń :

Sandomierz:

Lublin: Dyrektor ds. sprzedaży M. Rodzoś

www.szkolbank.sandomierz.pl

Z serdecznym zaproszeniem

Małgorzata Nowak- Prezes Zarządu Szkoły

Szkoła Bankowa przyjmuje zapisy

SZKOŁA BANKOWA w SANDOMIERZU

PRZYJMUJE ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2016/2017

DO POLICEALNEGO STUDIUM RACHUNKOWOŚCI

ZAWÓD – TECHNIK RACHUNKOWOŚCI: Symbol 431103.

KWALIFIKACJE:

K1 – Prowadzenie rachunkowości (A. 36) – egzamin zdawany na koniec II semestru.

PROGRAM DO POBRANIA

K 2 – Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (A. 65) – egzamin zdawany na koniec IV semestru.

PROGRAM DO POBRANIA

Wiadomości zdobyte w Studium dają możliwość uzyskania atrakcyjnej pracy w działach finansowo-księgowych, umiejętność profesjonalnego poruszania się w świecie biznesu, a także przygotowują do prowadzenia własnej firmy.

SZKOŁA POSIADA UPRAWNIENIA SZKOŁY PUBLICZNEJ, WYDAJE ZAŚWIADCZENIA do ZUS, KRUS i inne.

PONAD 20 – LETNIE DOŚWIADCZENIE W KSZTAŁCENIU DOROSŁYCH

Szkoła zapewnia praktyki zawodowe w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach i instytucjach.

NISKIE CZESNE PŁATNE W RATACH

Informacje i zapisy w siedzibie Szkoły przy ul. Armii Krajowej 19B, w Sandomierzu

tel/fax.: 15-832 27 90, tel.: 15-832 78 88, biuro@szkolbank.sandomierz.pl, http://www.szkolbank.sandomierz.pl

Zapraszamy w każdy dzień roboczy od 9:00 do 16:00